Στην Κύπρο έχουμε εισάξει εδώ και χρόνια την καταστροφική για το περιβάλλον πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία η οποία επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ενός μεγάλου τεμαχίου γεωργικής γης να κτίσει μια έπαυλη, το μέγεθος της οποίας μπορεί να διπλασιάσει μέσω παρέκκλισης.

Πέραν από την εισβολή στη φύση και την άναρχη ανάπτυξη η πολιτική αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στο θέμα των αποβλήτων. Τέτοιες επαύλεις κοντά σε μια μικρή κοινότητα έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους συλλογής των σκυβάλων. Έτσι οι κάτοικοι της κοινότητας πληρώνουν μπορεί και διπλάσιο κόστος γιατί η συλλογή των σκυβάλων από τις διάσπαρτες κατοικίες στοιχίζει πολύ περισσότερα.
Ένα ακόμη από τα πολλά προβλήματα είναι και αυτό των οικιακών τους λυμάτων εφόσον η μεγάλη απόσταση τους από τις οικιστικές ζώνες δεν επιτρέπει τη σύνδεσή τους με κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.

Μια πρακτική για αντιμετώπιση του προβλήματος και η οποία είναι ήδη πολύ διαδεδομένη στην Ευρώπη, είναι η εγκατάσταση συστήματος ολικής επεξεργασίας των οικιακών τους λυμάτων ή Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Οικιακών Αποβλήτων (ΜΕΥΟΑ).

Σε περίπτωση που μια κατοικία προχωρήσει με τέτοια εγκατάσταση υπάρχουν δύο σοβαρά θέματα τα οποία θα πρέπει να διασφαλιστούν:

  • ότι το σύστημα θα λειτουργεί με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα και
  • ότι κάποια στιγμή αυτό δε θα τεθεί εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα τα λύματα να ρέουν στην επιφάνεια.

Με στόχο τη διασφάλιση των πιο πάνω είχα μια σειρά από συσκέψεις με όλα τα μέλη του συνδέσμου εταιρειών που κάνουν εγκαταστάσεις Υγρών Οικιακών Αποβλήτων και Ομβρίων Υδάτων, οι οποίοι μετά από διαβούλευση, επανήλθαν με τις πιο κάτω προτάσεις οι οποίες υπερκαλύπτουν τις πιο πάνω ανησυχίες.

1.            Η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Οικιακών Αποβλήτων (ΜΕΥΟΑ) θα πρέπει να κατασκευάζεται, να λειτουργεί και να συντηρείται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN Standard 12566-3: 2005. Small wastewater treatment systems for up to 50 PT — Part 3“.

2.            Προτού εγκατασταθεί μια ΜΕΥΟΑ θα πρέπει να παρουσιάζεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ένα πιστοποιητικό ορθής Εγκατάστασης και Λειτουργίας για τη Μέθοδο Επεξεργασίας των Υγρών Οικιακών Αποβλήτων.

3. Εγγύηση ποιότητας επεξεργασίας του ανακυκλωμένου νερού (βλ. CEN Standard 12566-3).

4.            Ανεξάρτητος ιδιωτικός έλεγχος λειτουργίας και συντήρησης όλων των ΜΕΥΟΑ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από το Σύνδεσμο “ΥΓΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ“ μια (1) φορά το χρόνο από πιστοποιημένο Χημείο. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στο ΤΑΥ.

5.            Το ΤΑΥ μετά από συνεννόηση με την κατασκευαστική εταιρεία θα μπορεί να πραγματοποιεί σποραδικούς ελέγχους για την ποιότητα επεξεργασίας των οικιακών υγρών αποβλήτων. Το κόστος των αναλύσεων θα το επωμίζεται το ΤΑΥ.

6.            Μετά την έγκριση εγκατάστασης μιας ΜΕΥΟΑ θα πρέπει να συνάπτεται ένα συμβόλαιο συντήρησης μεταξύ του κατασκευαστή και του ιδιοκτήτη. Ο κατασκευαστής θα εκπονεί μιαν ετήσια έκθεση υφιστάμενης κατάστασης της Μονάδας.

Με βάση τις πιο πάνω προτάσεις έχω ήδη κάνει εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Γεωργίας όπως:

  • Υποχρεωθούν όλες οι υπάρχουσες μεμονωμένες κατοικίες να εγκαταστήσουν μονάδες επεξεργασίας υγρών οικιακών αποβλήτων εντός ενός έτους.
  • Να είναι πλέον υποχρεωτική η εγκατάσταση τέτοιων μονάδων με υποχρεωτικό όρο που θα επισυνάπτεται στην πολεοδομική άδεια των νέων κατοικιών.

 Πέραν από τις ποσότητες νερού κατάλληλου για άρδευση, τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να τα αγνοούμε άλλο σαν πολιτεία και αρχίζοντας την εφαρμογή τους στις μεμονωμένες κατοικίες θα είναι μια καλή αρχή.