Το θέμα το έφερα στην επιφάνεια: Πλυντήρια αυτοκινήτων και πόσιμο νερό
Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 768:

(β) Παρατηρήθηκε ότι το 2008, λειτουργούσαν στα όρια υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου (σσ: Υδατοπρομήθειας Λεμεσού57 πλυντήρια αυτοκινήτων, από τα οποία μόνο 12 είχαν σύστημα ανακύκλωσης νερού και μόνο οκτώ χρησιμοποιούσαν νερό από γεώτρηση.
Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούσαν πόσιμο νερό για πλύσιμο αυτοκινήτων και κατά το 2008 κατανάλωσαν 25.217 κ.μ.(18.669 κ.μ. για το 2007).
Εισηγήθηκα όπως το Συμβούλιο προσέλθει σε συνεννόηση με τους Δήμους και τις Κοινότητες που εκδίδουν τις σχετικές άδειες λειτουργίας των πλυντηρίων, ώστε στους όρους τους να περιλαμβάνεται όρος ο οποίος να υποχρεώνει τον αδειούχο να εγκαταστήσει σύστημα ανακύκλωσης νερού.
(γ) Εισηγήθηκα όπως το Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Τ.Α.Υ., ενθαρρύνουν τη χρήση νερού, το οποίο προέρχεται από την ανακύκλωση ημιακάθαρτου νερού σχολείων και άλλων δημόσιων κτιρίων, για άρδευση των κήπων τους καθώς και την προώθηση χρήσης ανακυκλωμένου νερού σε δημόσια αποχωρητήρια και αποχωρητήρια σχολείων/δημόσιων κτιρίων/στρατοπέδων.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου με πληροφόρησε ότι, σε συνεργασία με τα άλλα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, θα προχωρήσουν στην εξέταση των πιο πάνω εισηγήσεών μου.