Το πιο κάτω από ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου:

Στο υδατικό πρόβλημα εστιάζεται το δεύτερο κατά σειρά Δοκίμιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, που έχει τίτλο «Αειφόρος Διαχείριση Δικτύων Υδροδότησης Αστικών Κέντρων».

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δοκίμιο ότι σήμερα είναι αναγκαία, η διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής για αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Η άμεση μείωση των διαρροών σε δίκτυα υδατοπρομήθειας θεωρείται επιτακτική ανάγκη για την άμβλυνση του προβλήματος, αφού σε αρκετές περιπτώσεις ο όγκος ύδατος που χάνεται στα δίκτυα είναι της τάξεως του 30% του εισαχθέντος σε αυτά όγκου ύδατος. Άμεσα επίσης, σύμφωνα με το συγγραφέα του δοκιμίου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δρ. Συμεών Χριστοδούλου πρέπει να ληφθούν μέτρα για εφαρμογή πολιτικής παραγωγής νερού και όχι αποθήκευσής του.

Ο Δρ Χριστοδούλου αναλύει, στο εν λόγω έγγραφο, το πρόβλημα της αειφόρου διαχείρισης υδάτινων πόρων και σκιαγραφεί έναν οδικό χάρτη για την παράλληλη ανάπτυξη κοινωνικής ευαισθησίας προς εξοικονόμηση νερού, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας και την εφαρμογή πρακτικών για μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού.


Το δοκίμιο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ucy.ac.cy/Links/dokimydat.pdf και μπορεί να διατεθεί σε έντυπη μορφή κατόπιν επιθυμίας. Περισσότερες πληροφορίες για τα δοκίμια κοινωνικού προβληματισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου: Γραφείο Επικοινωνίας, τηλ. 22894367, 22894304.