Απάντηση 23.06.009.04.983

Απάντηση ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010 του Υπουργού Υγείας κ. Χρίστου Πατσαλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.983, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. 23.006.009.04.983 και ημερ. 16/04/2010 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των επιφανειακών και υπόγειων νερών, κατά συνέπεια και του νερού στο Φράγμα Πολεμιδιών, είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

2. Παρ’ όλα αυτά, μετά από επιτόπια επίσκεψη Υγειονομικού Λειτουργού του Υπουργείου Υγείας στο Φράγμα Πολεμιδιών μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

(α) Δεν υπήρχε διαρροή λυμάτων από γειτονικό χοιροστάσιο, το οποίο έχει αναστείλει τη λειτουργία του από το 2008. Σημειώνεται δε ότι οι λίμνες διάθεσης των υγρών αποβλήτων έχουν ήδη αποξηρανθεί, εκτός από μία μικρών διαστάσεων που αναμένεται ότι θα αποξηρανθεί κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

(β) Είναι φυσικό το «νερό απόρριψης» που διοχετεύεται στο φράγμα Πολεμιδιών λόγω της λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας του νερού των γεωτρήσεων της περιοχής, να παρουσιάζει αυξημένα νιτρικά άλατα. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ποιότητα του νερού αυτού μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

(γ) Η τοποθεσία και ο τρόπος κατασκευής του χώρου διάθεσης σκυβάλων, καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων δεν αποκλείουν τυχόν περιβαλλοντική ρύπανση. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ζητηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο καταβάλλει προσπάθειες για την κατασκευή κατάλληλων Χ.Υ.Τ.Α., όπως προβλέπεται και από τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την κατάργηση του υφιστάμενου χώρου απόρριψης/διάθεσης λυμάτων και τη μεταφορά τους σε κατάλληλο βιολογικό σταθμό.»

Απάντηση ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.983, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.009.04.983 και ημερομηνία 23 Μαρτίου 2010, η οποία μας διαβιβάστηκε με επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 16 Απριλίου 2010, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι αντίθετα με την χρήση του υδατοφράκτη Πολεμιδιών για αθλοπαιδιές. Το ΤΑΥ έχει ειδοποιήσει ανάλογα τις αθλητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του, μέσω επιστολών για άμεσο τερματισμό της χρήσης του υδατοφράκτη και απόσυρση όλων των εγκαταστάσεών τους.

Η ποιότητα του νερού του φράγματος Πολεμιδιών ελέγχεται έξι φορές τον χρόνο για τις ποιοτικές παραμέτρους που απαιτούνται βάσει της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων, στα πλαίσια της παρακολούθησης που διεξάγει το ΤΑΥ για την κατάσταση των υδατικών σωμάτων της Κύπρου.

Όσον αφορά τον έλεγχο της καταλληλότητας του νερού για κολύμβηση γίνεται αντιληπτό από όσα αναφέρονται πιο πάνω ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα αφού τα φράγματα δεν προορίζονται για κολύμβηση.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»