Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.983, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
«Έχω πληροφορηθεί ότι στο φράγμα Πολεμιδιών στη Λεμεσό, όπου ρέουν λύματα από γειτονικό χοιροστάσιο, υγρά απόβλητα από τη σήψη των σκουπιδιών του
σκυβαλότοπου και των λυματότοπων στο Βατί, αλλά και πρόσφατα το νερό της άλμης από τη διαδικασία αφαλάτωσης των γεωτρήσεων του ποταμού Γαρύλλη, διοργανώνονται αγώνες σκι.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται η ποιότητα του νερού στο φράγμα των Πολεμιδιών και αν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αθλητές από μία πτώση τους στο νερό.»
Απάντηση ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010 του Υπουργού Υγείας κ. Χρίστου Πατσαλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.983, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2010,
του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. 23.006.009.04.983 και ημερ. 16/04/2010
σχετικά με το πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι αρμόδια αρχή για τον έλεγχο
των επιφανειακών και υπόγειων νερών, κατά συνέπεια και του νερού στο Φράγμα Πολεμιδιών, είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
2. Παρ’ όλα αυτά, μετά από επιτόπια επίσκεψη Υγειονομικού Λειτουργού του Υπουργείου Υγείας στο Φράγμα Πολεμιδιών μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:
(α) Δεν υπήρχε διαρροή λυμάτων από γειτονικό χοιροστάσιο, το οποίο έχει αναστείλει τη λειτουργία του από το 2008. Σημειώνεται δε ότι οι λίμνες διάθεσης
των υγρών αποβλήτων έχουν ήδη αποξηρανθεί, εκτός από μία μικρών διαστάσεων που αναμένεται ότι θα αποξηρανθεί κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.
(β) Είναι φυσικό το «νερό απόρριψης» που διοχετεύεται στο φράγμα Πολεμιδιών λόγω της λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας του νερού των γεωτρήσεων της περιοχής, να παρουσιάζει αυξημένα νιτρικά άλατα. Περισσότερες
λεπτομέρειες για την ποιότητα του νερού αυτού μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
(γ) Η τοποθεσία και ο τρόπος κατασκευής του χώρου διάθεσης σκυβάλων, καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων δεν αποκλείουν τυχόν
περιβαλλοντική ρύπανση. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ζητηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο καταβάλλει προσπάθειες για την κατασκευή
κατάλληλων Χ.Υ.Τ.Α., όπως προβλέπεται και από τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την κατάργηση του υφιστάμενου χώρου απόρριψης/διάθεσης λυμάτων και τη μεταφορά τους σε κατάλληλο βιολογικό σταθμό.»
ΣΘ/ΑΜ/AP-23.06.009.04.983