Οι προσφορές που προκήρυξαν Δήμοι

Αναθέτουσα Αρχή   Περιγραφή Εκτιμημένη αξία € Προθεσμία  
Δήμος Κάτω Πολεμιδιών  Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του χλοοτάπητα, των δένδρων, των θάμνων και των συστημάτων άρδευσης των κυκλικών κόμβων Πολεμιδιών και Λιμανιού, και των νησίδων κάτω από το υπέργειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού - Πάφου στην περιοχή των δυο κόμβων.  19.700 24/02/2014 12:00  
 Δήμος Λεμεσού  Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και φύτευση πλατειών και αλλών χώρων πρασίνου

 680.000 

για 2 χρόνια

 23/05/2014 12:00  
Δήμος Μέσα Γειτονιάς Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του χλοοτάπητα, των δέντρων, των θάμνων και των συστημάτων άρδευσης του Κυκλικού Κόμβου Μέσα Γειτονιάς και των νησίδων κάτω από το υπέργειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου όπως περιγράφεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού, που εντάσσονται στην κατηγορία 77310000 κατά CPV (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου)  17.000    04/11/2014 13:30  
Δήμος Κάτω Πολεμιδιών  Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών διενεργεί διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του χλοοτάπητα, των δένδρων, των θάμνων και των συστημάτων άρδευσης των κυκλικών κόμβων Πολεμιδιών και Λιμανιού, και των νησίδων κάτω από το υπέργειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού - Πάφου στην περιοχή των δυο κόμβων  42.000  26/03/2015 12:00