Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017


Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.AHK

Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf (το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο κάτω)


Το 2011 που είχα καταγράψει στοιχεία η κατάσταση ήταν ως εξής:

Στο πιο κάτω πίνακα θα δείτε την τότε κλιμακωτή χρέωση σε κιλοβατώρες, την αρχική ταρίφα και την τελική τιμή μετά από όλες τις αυξήσεις:

Σταδιακή χρέωση ανα KW

Αρχική τιμή

*Τελική χρέωση στον καταναλωτή

120KWh

€0.135

€0,2321

200KWh

€0,1431

€0,2421

180KWh

€0,1475

€0,2475

500KWh

€0,1518

€0,2528

Κάθε 1 KWh μετά

€0,1535

€0,25489

*Σημείωση: Στην τελική τιμή υπολογίζεται το κόστος της αρχικής χρέωσης, η αναπροσαρμογή καυσίμων €0,048811, η Χρέωση ΥΔΩ €0,00134, η έκτακτη προσαύξηση προς 6.96%, το ΦΠΑ και η χρέωση για ΑΠΕ προς €0,0044

Αν υποθέσουμε ότι ένα σπίτι παίρνει λογαριασμό για 1048 KWh (κιλοβατώρες) τότε:

Οι πρώτες 120 θα στοιχίσουν συνολικά €27,8571

Οι επόμενες 200 θα στοιχίσουν συνολικά €48,42

Οι επόμενες 180 θα στοιχίσουν συνολικά €44,55

Οι επόμενες 500 θα στοιχίσουν συνολικά €126,40

Και οι τελευταίες 48 θα στοιχίσουν συνολικά €12,23

Συνολική χρέωση στον καταναλωτή €267,68Πιο κάτω η επεξήγηση από την ΑΗΚ για τις νέες τιμές

Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης

Κώδικες 01, 02 και 08       [Σημείωση δική μου: Η διατίμηση 1 είναι αυτή που ισχύει στα σπίτια]

Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης

Οι Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης εφαρμόζονται αποκλειστικά για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακούς σκοπούς σε ιδιωτικές κατοικίες. Δεν εφαρμόζονται όμως για οποιοδήποτε τμήμα της παροχής το οποίο χρησιμοποιείται με σκοπό την εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή εμπορικής ή βιομηχανικής επιχείρησης ή για σκοπούς που σχετίζονται με το επάγγελμα αυτό ή εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση.
Για τους σκοπούς των διατιμήσεων αυτών, σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε θέμα κατά πόσο η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προορίζεται για κάποιο από τους πιο πάνω σκοπούς, η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται τελεσίδικα από την ΑΗΚ.
Οι διατιμήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε παροχές για εφεδρικούς σκοπούς.Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Μονής Εγγραφής (Κώδικας 01)

Oι επιβαρύνσεις, με βασική τιμή καυσίμων €300/Μ.Τ., για κάθε δίμηνο για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με βάση την παρούσα διατίμηση είναι:

Κόστος Ενέργειας για κάθε παρεχόμενη μονάδα 9,46 cent [Σημείωση δική μου: προηγούμενα υπήρχε κλιμακωτή αύξηση στις χρεώσεις ανα μονάδα KW Πριν ήταν €0.135 η πιο φθηνή και €0,1535 η πιο ακριβή]
Κόστος Δικτύου για κάθε παρεχόμενη μονάδα 3,00 cent
Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε παρεχόμενη μονάδα 0,64 cent
Κόστος Μέτρησης  €0,98
Κόστος Προμήθειας €4,76


Ρήτρα Καυσίμων:

Κάθε δίμηνο οι επιβαρύνσεις για κάθε μονάδα που χρεώνεται θα αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων για κάθε 1 cent αύξηση ή μείωση στη βασική τιμή των €300 του κόστους καυσίμων κατά μετρικό τόνο, το κόστος του οποίου θα καθορίζει η ΑΗΚ για το δίμηνο, με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων.

Ισχύουν οι αναφορές των συνημμένων Ορισμών και Σημειώσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διατίμησης.Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Διπλής Εγγραφής (Κώδικας 02)

Oι επιβαρύνσεις, με βασική τιμή καυσίμων €300/Μ.Τ., για κάθε δίμηνο για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με βάση την παρούσα διατίμηση είναι:
Κόστος Ενέργειας για κάθε παρεχόμενη μονάδα σε κανονικές περιόδους (09:00 – 23:00) 10,10 cent
Κόστος Ενέργειας για κάθε παρεχόμενη μονάδα σε οικονομικές περιόδους (23:00 – 09:00) 8,22 cent
Κόστος Δικτύου για κάθε παρεχόμενη μονάδα σε κανονικές περιόδους (09:00 – 23:00) 3,00 cent
Κόστος Δικτύου για κάθε παρεχόμενη μονάδα σε οικονομικές περιόδους (23:00 – 09:00) 3,00 cent
Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε παρεχόμενη μονάδα σε κανονικές περιόδους (09:00 – 23:00) 0,64 cent
Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε παρεχόμενη μονάδα σε οικονομικές περιόδους (23:00 – 09:00) 0,64 cent
Κόστος Μέτρησης €0,98
Κόστος Προμήθειας €4,76


Ρήτρα Καυσίμων:
Κάθε δίμηνο οι επιβαρύνσεις για κάθε μονάδα που χρεώνεται θα αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων για κάθε 1 cent αύξηση ή μείωση στη βασική τιμή των €300 του κόστους καυσίμων κατά μετρικό τόνο, το κόστος του οποίου θα καθορίζει η ΑΗΚ για το δίμηνο, με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων.

Ισχύουν οι αναφορές των συνημμένων Ορισμών και Σημειώσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διατίμησης.


Ειδική Οικιακή Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών (Κώδικας 08)

Η διατίμηση αυτή ισχύει για κάθε μία από τις πιο κάτω κατηγορίες πελατών νοουμένου ότι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία:

1. Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 για το ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.
2. Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4. Λήπτες Eπιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
7. Αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς οι οποίοι λαμβάνουν Επίδομα Διακίνησης από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
8. Άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκα σκλήρυνση) που είναι εγγεγραμμένα μέλη στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Oι επιβαρύνσεις, με βασική τιμή καυσίμων €300/Μ.Τ., για κάθε δίμηνο για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με βάση την παρούσα διατίμηση είναι:

Μονάδες Ολικές Μονάδες Πάγιο ανάλογα με Χρέωση Μονάδων cent/kWh την ολική κατανάλωση €/δίμηνο
Οι πρώτες 1000 μονάδες 0 -1000 11,26 1,34
Οι επόμενες 1000 μονάδες 1001-2000 12,60 4,28
Οι επιπρόσθετες μονάδες 2001+ 15,01 5,36


Ρήτρα Καυσίμων:

Κάθε δίμηνο οι επιβαρύνσεις για κάθε μονάδα που χρεώνεται θα αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων για κάθε 1 cent αύξηση ή μείωση στη βασική τιμή των €300 του κόστους καυσίμων κατά μετρικό τόνο, το κόστος του οποίου θα καθορίζει η ΑΗΚ για το δίμηνο, με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων.

Ισχύουν οι αναφορές των συνημμένων Ορισμών και Σημειώσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διατίμησης.


ΟΡΙΣΜΟΙ

“Δίμηνο”, όπου οι καταγραφές ένδειξης του μετρητή γίνονται κάθε δίμηνο, σημαίνει την περίοδο από την έναρξη της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι την πρώτη κανονική καταγραφή της ένδειξης του μετρητή ή την περίοδο από μια κανονική καταγραφή μέχρι την επόμενη καταγραφή ή την περίοδο από μια κανονική καταγραφή μέχρι τη διακοπή της παροχής, πάνω σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη διατίμηση ανάλογα με το ποια θα είναι η περίπτωση. Όπου οι καταγραφές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά το δίμηνο, η διμηνιαία κατανάλωση γίνεται καθ’ υπολογισμό.
“Κανονικές Περίοδοι” είναι οι περίοδοι μεταξύ των ωρών 09:00 – 23:00.
“Οικονομικές Περίοδοι” είναι οι περίοδοι μεταξύ των ωρών 23:00 – 09:00.
“Κατά μετρικό τόνο κόστος καυσίμων” σημαίνει τη μέση τιμή του κόστους καυσίμων της περιόδου που συμπίπτει ή και προηγείται της περιόδου κατανάλωσης, όπως καθορίζει η ΑΗΚ, με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων.
“Μονάδα” σημαίνει ένα ωριαίο κιλοβάτ (kWh).
“Χαμηλή Τάση” σημαίνει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που καταμετρείται σε τάση 500 βολτ ή χαμηλότερη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Ο Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμων αναθεωρείται κάθε εξάμηνο σύμφωνα με Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Η εκάστοτε ισχύουσα τιμή του δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
(2) Στην περίπτωση που ένα υποστατικό έχει δύο ή περισσότερους κατόχους και υπάρχει χωριστό σημείο παροχής για κάθε κάτοχο, η ΑΗΚ θα υπολογίζει και θα χρεώνει ξεχωριστά κάθε σημείο παροχής.
(3) Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία παροχής για τον ίδιο καταναλωτή, η ΑΗΚ έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να εφαρμόσει την κατάλληλη διατίμηση για κάθε σημείο παροχής.
(4) Όπου για μια παροχή μπορούν να εφαρμοστούν περισσότερες από μια διατιμήσεις, οι καταναλωτές δικαιούνται μετά από παρέλευση τουλάχιστον 6 διμηνιών από την ημερομηνία που χρεώνονται τα υποστατικά τους με την υφιστάμενη διατίμηση, να επιλέξουν τη μετάθεση τους σε άλλη εναλλακτική που μπορεί να εφαρμοστεί, αφού προηγουμένως υποβάλουν σχετική αίτηση.
Η ΑΗΚ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζει ποιες από τις διατιμήσεις είναι εφαρμόσιμες σε οποιαδήποτε περίπτωση παροχής για οποιαδήποτε χρήση.
(5) Για υφιστάμενους καταναλωτές που τερματίζουν την παροχή τους πριν από την εκπνοή της κανονικής περιόδου λογαριασμού, όπως και για νέους καταναλωτές σε σχέση με την πρώτη περίοδο λογαριασμού, το κόστος Μέτρησης και Προμήθειας θα υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων παρεχόταν ηλεκτρισμός.

Άρθρα

Άρθρα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

Λαικές Αγορές σε διάφορες χώρες                
 • 19-05-2024 23:02:14
 • Hits 53

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:23:35
 • Hits 235

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη, παραλίες κλπ . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:20:21
 • Hits 252

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 17:52:37
 • Hits 257

Bίντεο με εκπομπές για την Παιδεία & Παιδιά

Bίντεο με εκπομπές για Παιδεία & Παιδιά. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 17:47:24
 • Hits 397

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 240

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 493
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3990
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11770
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2543
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4102