Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 8.-(1) Αναφορικά με την εισαγωγή προϊόντων ΚΟΙ εξοττλlομοιί στη Δημοκρατία από Τρίτη χώρσ, ο εισαγωγέας παρουσιάζει στις τελωνειακές αρχές βεβαίωση ή δήλωση του κατασκευαστή όTl τα συγκεκριμένα προϊόντα κω εξοπλισμός bEV περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες

9.-(1) Ιδιοκτήτης εξοπλισμού, ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΠΕρί ΣΤΕρεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού ΚΟΙ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών-
(α) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση κοιl ή εξάλειψη διαρροών ελεγχόμενων ουσιών
(β) αναθέτει τη συντήρηση και! ή επισκευή ταυ εν λόγω εξοπλισμού σε χρήστες
(γ) διαθέτει τον προς απόσυρση εξοπλισμό σύμφωνα μΕ τις διατάξεις των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation