Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας
4. Κατοχή, κλπ., ζώου χωρίς πιστοποιητικό ιδιοκτησίας απαγορεύεται
5. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας πωλητή να παραδίδεται πριν από την έκδοση νέου πιστοποιητικού
6. Ποινή
7. Πώληση ζώων κατά παράβαση του άρθρου 4 ή 5 είναι άκυρη
8. Δικαιώματα
9. Επιφύλαξη
10. Εξαιρέσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

26 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation