Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμοί

[Ποια ζώα επιτρέπεται να πωλούνται, κάτω από ποιες συνθήκες, τι δικαιούμαστε στο σπίτι κλπ]

3.- (1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται αναφορικά με την κατοχή και πώληση
ζώων.
(2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται:

(α) στους ζωολογικούς κήπους και άλλους χώρους όπου επιδεικνύονται ζώα στο κοινό για σκοπούς άλλους από την πώλησή τους.
(β) στα εκτροφεία, εκμεταλλεύσεις, ή άλλους χώρους, όπου εκτρέφονται ή διατηρούνται ζώα για την παραγωγή τροφίμων, ερίου, δέρματος ή γούνας, ή για άλλους σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης.
(γ) στα εκτροφεία, ξενοδοχεία και καταφύγια σκύλων ή/και γατών ή στα υποστατικά προσωρινής φύλαξης σκύλων.
(δ) στα υποστατικά που διαθέτουν άδεια η οποία εκδόθηκε δυνάμει των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμών.
(ε) σε οποιαδήποτε εγκατάσταση και/ή υποστατικό παρέχονται οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τα ζώα και η διαμονή και/ή φύλαξη τους είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τη διεκπεραίωση παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

[Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ]


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

26 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation