Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του.
Το κείμενο του πρωτοκόλλου Offshore επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι εξουσιοδοτημένο(-α) να προβεί(-ούν), εξ ονόματος της Ένωσης, στην κατάθεση του εγγράφου κυρώσεως στην κυβέρνηση της Ισπανίας που ενεργεί ως θεματοφύλακας, όπως προβλέπει το άρθρο 32 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου Offshore, προκειμένου να εκφραστεί η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δέσμευσή της από αυτό (5).
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Σ. ΑΛΕΤΡΆΡΗΣ

Ολόκ

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του. 

 Ολόκληρο το πρωτοκολλο είναι διαθέσιμο στην πιο πάνω σύνδεση


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation