Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για ανέγερση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων.
Του Υπουργείου Εσσωτερικών:
"Το Διευκρινιστικό αυτό Πλαίσιο, θα αποτελέσει τη βάση για τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των αιτήσεων για ψηλά κτίρια, μέχρι τη δημοσίευση – εντός διαστήματος έξι (6) μηνών – σχετικής Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Βασικά, το πλαίσιο αυτό, αποσκοπεί στην υποβοήθηση διαμόρφωσης τεκμηριωμένης εισήγησης εκ μέρους της Πολεοδομικής Αρχής και υποβοήθησης της άσκησης της διακριτικής ευχέρειας του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κατά τη διαδικασία εξασφάλισης της σύμφωνης του γνώμης για ανάπτυξη με αριθμό ορόφων πέραν των δύο από τον ανώτατο επιτρεπόμενο (σχετική η παράγραφος 6.3 του Παραρτήματος Β των Τοπικών Σχεδίων).
Γνώμονας του καθορισμού του παρόντος πλαισίου είναι η συνεπής και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών προνοιών της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και η αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στον αστικό ιστό, στην κυκλοφορία, στο περιβάλλον και στις ανέσεις των πολιτών."
[Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ]

Σχετικό:
Παρουσίαση της Πολεοδομίας το 2016 στη Λεμεσό για τα ψηλά κτήριαΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation