Συζήτηση στο ΡΙΚ 1 για τους θερμοσυσσωρευτές. Συμμετέχουν η Σούλα Κολακκίδου - εισαγωγέας και ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου - Επίτροπος Περιβάλλοντος

 

Συζήτηση στο ΡΙΚ 1 για τους θερμοσυσσωρευτές. Συμμετέχουν η Σούλα Κολακκίδου - εισαγωγέας και ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου - Επίτροπος Περιβάλλοντος


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation