Θερμοσυσσωρευτές - συζήτηση στο ΡΙΚ1

Συζήτηση στο ΡΙΚ 1 για τους θερμοσυσσωρευτές. Συμμετέχουν η Σούλα Κολακκίδου - εισαγωγέας και ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου - Επίτροπος Περιβάλλοντος

Συζήτηση στο ΡΙΚ 1 για τους θερμοσυσσωρευτές. Συμμετέχουν η Σούλα Κολακκίδου - εισαγωγέας και ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου - Επίτροπος Περιβάλλοντος