Συζήτηση στο ΡΙΚ για την Πολιτική της Μεμονωμένης κατοικίας τον Αύγουστο του 2012 με τον δημ Πάρη Ποταμίτη και την ΥπΕς Ελένη Μαύρου

Συζήτηση στο ΡΙΚ για την Πολιτική της Μεμονωμένης κατοικίας τον Αύγουστο του 2012 με τον δημ Πάρη Ποταμίτη και την ΥπΕς Ελένη Μαύρου


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

26 Φεβρουαρίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation