Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανακύκλωσης για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) ως «διαδικασία ανακύκλωσης» νοείται κάθε δραστηριότητα εκ επανεπεξεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, που πραγματοποιείται για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, νικελίου-καδμίου και άλλων τύπων, και έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή εξερχόμενων κλασμάτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία ανακύκλωσης δεν περιλαμβάνει την επιλογή ή/και την προετοιμασία για την ανακύκλωση/διάθεση και μπορεί να διεξάγεται σε μία μόνο ή σε πολλές εγκαταστάσεις.


2) ως «προετοιμασία για ανακύκλωση» νοείται η επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών ή/και συσσωρευτών πριν από τη διαδικασία ανακύκλωσης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αποθήκευση, τη διαχείριση, την αποσυναρμολόγηση των συσκευασιών ηλεκτρικών στηλών ή τον διαχωρισμό των κλασμάτων που δεν αποτελούν μέρος των ίδιων των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών·
3) ως «απόδοση ανακύκλωσης» διαδικασίας ανακύκλωσης νοείται η εκφραζόμενη ως ποσοστό αναλογία που επιτυγχάνεται, όταν διαιρείται η μάζα των εξερχόμενων κλασμάτων που υπολογίζονται στην ανακύκλωση με τη μάζα του εισερχόμενου κλάσματος αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών·
4) ως «εισερχόμενο κλάσμα» νοείται η μάζα των συλλεχθέντων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που εισέρχονται στη διαδικασία ανακύκλωσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι·
5) ως «εξερχόμενο κλάσμα» νοείται η μάζα των υλικών που παράγονται από το εισερχόμενο κλάσμα ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ανακύκλωσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, χωρίς να υποβάλλονται σε πρόσθετη επεξεργασία, τα οποία έπαψαν να αποτελούν απόβλητα ή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, με εξαίρεση όμως την ανάκτηση ενέργειας. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 240

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 493
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3990
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11770
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2543
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4102