Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 - Στόχος

1. O στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την κατάρτιση κοινοτικών στατιστικών για τη δημιουργία, την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων.

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους, καταρτίζουν κοινοτικές στατιστικές για τη δημιουργία, την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων, πλην των ραδιενεργών αποβλήτων, τα οποία καλύπτονται ήδη από άλλες νομοθετικές πράξεις.

3. Οι στατιστικές καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

α) δημιουργία αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα Ι,

β) ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ,

γ) μετά τις πιλοτικές μελέτες σύμφωνα με το άρθρο 5: εισαγωγή και εξαγωγή αποβλήτων, για τα οποία δεν συγκεντρώνονται δεδομένα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους(7) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

4. Κατά την κατάρτιση των στατιστικών, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή τηρούν την στατιστική ονοματολογία με βάση κυρίως τις ουσίες, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

5. Με τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2, η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα ισοδυναμίας μεταξύ της στατιστικής ονοματολογίας του παραρτήματος ΙΙΙ και του καταλόγου αποβλήτων της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής(8).

Τύπος Κειμένου:  Κανονισμός

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του..

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

22 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 282
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 887

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 541
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4026
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11872
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2569