[Απάντηση]

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.230, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα στάλθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με βιομηχανικά οικόπεδα σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές που εκμισθώθηκαν από το υπουργείο για την κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κατάλογο που μας αποστάλθηκε, κατά την περίοδο 1ης Ιανουαρίου 2016 έως τις 30 Ιουνίου 2016 εκμισθώθηκε σε εταιρεία έκταση 1 522 τετραγωνικών μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης Πάφου έναντι ετήσιου μισθώματος ύψους €742,22.
Επίσης, εκμισθώθηκε σε ιδιώτη στη Βιομηχανική Περιοχή Φρεννάρους έκταση 1 979 τετραγωνικών μέτρων έναντι ετήσιου μισθώματος €1.896,28.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Ποιο είναι το σκεπτικό και ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του ετήσιου μισθώματος στις κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές; Υπάρχει νομοθεσία ή απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού;
2. Το ύψος του ετήσιου μισθώματος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι σταθερό και παραμένει το ίδιο για όλα τα τεμάχια που βρίσκονται στην ίδια κυβερνητική βιομηχανική περιοχή;
3. Ποια είναι η συνήθης χρονική διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται για εκμίσθωση κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών;»

ΑΛ/ΗΚ/Er-23.06.011.01.230

Απάντηση ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.230, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Καθορισμός του μισθώματος και το καθεστώς που διέπει τον καθορισμό του καθώς και τη χρονική διάρκεια των Συμβάσεων Μίσθωσης, βιομηχανικών οικοπέδων στις Βιομηχανικές Περιοχές

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό Ερ. 23.06.011.01.230 και ημερομηνία 12 Οκτωβρίου, 2016 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ερωτήματα που παρατίθενται σ’ αυτή:

1. Τρόπος υπολογισμού του ετήσιου μισθώματος στις κυβερνητικές περιοχές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 των Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμών του 1990 (Κ.Δ.Π. 164/90) το ύψος του αρχικού μισθώματος κάθε Βιομηχανικής Περιοχής καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής. Ακολούθως το μίσθωμα αυτό αναθεωρείται αφού παρέλθουν τα πρώτα εφτά χρόνια, και στην συνέχεια αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια ανάλογα με την αύξηση ή μείωση του τιμαριθμικού δείκτη, όπως αυτός εξάγεται από την Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Ύψος ετήσιου μισθώματος ανά βιομηχανική περιοχή. Ως βάση υπολογισμού των ενοικίων των Βιομηχανικών Περιοχών λαμβάνεται υπόψη ετήσια απόδοση της τάξης του 9% πάνω στο σύνολο της δαπάνης που απαιτήθηκε για την κατασκευή των έργων υποδομής και 7% πάνω στο ύψος των αποζημιώσεων απαλλοτριώσεων περιλαμβανομένης και της αξίας τυχόν κρατικής γης που χρησιμοποιήθηκε για την ίδρυση της Βιομηχανικής Περιοχής. Δηλαδή ο καθορισμός του ενοικίου κάθε Βιομηχανικής Περιοχής εξαρτάται από την συνολική δαπάνη που πραγματοποίησε η Κυβέρνηση για την ίδρυσή της, καθορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο και ισχύει για όλα τα τεμάχια της Βιομηχανικής Περιοχής.

3. Χρονική διάρκεια των Συμβάσεων Μίσθωσης σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(2) των Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμών του 1990 (Κ.Δ.Π. 164/90) η εκμίσθωση των βιομηχανικών τεμαχίων γίνεται για περίοδο 33 χρόνων με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο περιόδους των 33 χρόνων, δηλαδή συνολικά 99 χρόνια.»


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

15 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 252

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 217

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 225
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 311

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 254
Ηλεκτρικά οχήματα στο Δημόσιο

Ηλεκτρικά οχήματα στο Δημόσιο

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.150, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σύμφωνα με τον περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς...

 • 18-06-2023 22:37:56
 • Hits 1057