villageWithREnewables3Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.254 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2024, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργο Παπαναστασίου

«Στον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο (Ν. 107/2022) και ειδικότερα στο άρθρο 37 αυτού υπάρχουν διάφορες αναφορές για τις “κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας”. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου θα φέρει πραγματική επανάσταση στα ενεργειακά της Κύπρου, εάν αυτό εφαρμοστεί σωστά.

Παρακαλώ όπως ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως η αρμόδια αρχή, ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του υπουργείου, μέχρι να μπορούν να ξεκινήσουν οι κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας στην Κύπρο; Πότε να αναμένουμε τις πρώτες κοινότητες;
 2. Ποιες διευκολύνσεις (ενημέρωση, υποστήριξη, καθοδήγηση, χρηματοδότηση κ.λπ.) προγραμματίζεται να παραχωρηθούν προς τους ενδιαφερομένους για την προώθηση των κοινοτήτων αυτών;
 3. Χρειάζεται επιπλέον νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία τους;
 4. Θα δοθεί προτεραιότητα και επιπλέον βοήθεια σε ορισμένες περιοχές και στη βάση ποιων κριτηρίων;»

Απάντηση ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2024 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.254, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2024, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε σχέση με την υπό αναφορά ερώτηση θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) έχει ενσωματώσει τις πρόνοιες της ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορούν τις κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας (Κοινότητες ΑΠΕ), στον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022 [Ν. 107(Ι)/2022]. Το εδάφιο (2) του άρθρου 37 του υπό αναφορά Νόμου, προνοεί την έκδοση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Ρυθμιστικής Απόφασης για την παροχή ευνοϊκού πλαισίου για την προώθηση και διευκόλυνση της ανάπτυξης Κοινοτήτων ΑΠΕ. Μεταξύ άλλων, το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο διασφαλίζει την πρόσβαση των Κοινοτήτων ΑΠΕ σε όλες τις κατάλληλες αγορές ενέργειας και την κατάργηση τυχόν αδικαιολόγητων κανονιστικών φραγμών για την ανάπτυξή τους. Στο παρόν στάδιο αναμένεται η έκδοση του ρυθμιστικού αυτού πλαισίου από τη ΡΑΕΚ, για να μπορούν να τεθούν σε λειτουργία Κοινότητες ΑΠΕ. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει το Υπουργείο, η ΡΑΕΚ προχώρησε με τη δημοσίευση διαγωνισμού για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για ετοιμασία του υπό αναφορά ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη και λειτουργία Κοινοτήτων ΑΠΕ. Το ρυθμιστικό πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2024.

3. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα αναφορικά με τις διευκολύνσεις που προγραμματίζεται να παραχωρηθούν προς ενδιαφερόμενους για προώθηση των Κοινοτήτων ΑΠΕ, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τον Ιανουάριο του 2024 ξεκίνησε τεχνική βοήθεια, που παρέχεται από την Ε. Επιτροπή προς το ΥΕΕΒ, η οποία μεταξύ άλλων θεμάτων αφορά την προώθηση των ενεργειακών κοινοτήτων και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, με στόχο, μεταξύ άλλων, τον καταρτισμό βέλτιστων πρακτικών προώθησης των ενεργειακών κοινοτήτων, εντοπισμό των εμποδίων στην ανάπτυξή τους, διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών, ενημερωτικού υλικού για το κοινό και καταρτισμό τυχόν χρηματοδοτικών κινήτρων. Τα πρώτα παραδοτέα που αφορούν τις ενεργειακές κοινότητες αναμένεται να υποβληθούν εντός Ιουλίου 2024, ενώ τα τελικά θα λαμβάνουν υπόψη και το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εκδώσει η ΡΑΕΚ.

4. Στην παρούσα φάση δεν διαφαίνεται να απαιτείται οποιαδήποτε επιπρόσθετη νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και των αποτελεσμάτων της προαναφερόμενης τεχνικής βοήθειας, η οποία μεταξύ άλλων θα μελετήσει την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και τυχόν φραγμούς που υπάρχουν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, θα διαφανεί κατά πόσο θα απαιτηθεί περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Σημειώνεται ότι η προώθηση των ενεργειακών κοινοτήτων και κοινοτήτων ΑΠΕ έχει συμπεριληφθεί και ως ειδικό μέτρο για την περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ, στο προσχέδιο του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030, που υποβλήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Αναφορικά με το 4ο ερώτημα κατά πόσο θα δοθεί προτεραιότητα και επιπλέον βοήθεια σε ορισμένες περιοχές και στην βάση ποιων κριτηρίων, αναφέρεται ότι, παράλληλα με την προαναφερόμενη τεχνική βοήθεια, το ΥΕΕΒ έχει συστήσει ομάδα εργασίας η οποία μελετά αιτήματα που λήφθηκαν από Δήμους/Κοινότητες για ανάπτυξη κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, στη βάση και της εν ισχύ νομοθεσίας. Η ομάδα εργασίας θα προτείνει τρόπους προώθησης πιλοτικών έργων κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία αναμένεται να βοηθήσει στην προώθησή τους, πριν από την έκδοση από τη ΡΑΕΚ του απαραίτητου ρυθμιστικού πλαισίου.»

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 332
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1440

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 311

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 296
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 384

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 355