cats2Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.298 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2024, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργο Παπαναστασίου

«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως η αρμόδια αρχή, ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις:

1. Χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη νομοθετική ρύθμιση, για να ξεκινήσει η εγγραφή και λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων στο μητρώο;

2. Ποια μέτρα προτίθεται η κυβέρνηση να προωθήσει, για να βοηθήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, ιδιαίτερα τώρα που Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική σύσταση, που τιτλοφορείται «Council recommendation on developing social economy framework conditions»;

3. Χρειάζεται οποιαδήποτε αλλαγή στον νόμο που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να είμαστε συμβατοί με την αντίστοιχη Οδηγία για απευθείας ανάθεση συμβολαίων σε κοινωνικές επιχειρήσεις, χωρίς να προηγείται η δημοσίευση δημόσιων προσφορών;»

Απάντηση ημερομηνίας 2 Απριλίου 2024 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.298, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2024, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και κατόπιν σχετικής πληροφόρησης από την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, σας ενημερώνω τα ακόλουθα σε σχέση με τις κοινωνικές επιχειρήσεις:

2. Σε σχέση με το 1ο ερώτημα σας, δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη νομοθετική ρύθμιση για να ξεκινήσει η εγγραφή και λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων στο μητρώο. Η αρμόδια αρχή (Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών) έχει εκδώσει στις 29/2/2024 σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές, Έντυπο Αίτησης και Ανακοίνωση ότι αποδέχεται αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων (www.cssda.gov.cy).

3. Όσον αφορά το 2ο ερώτημά σας, η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ) και άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Υπουργεία ήδη επεξεργάζονται/προωθούν διάφορα μέτρα για στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως είναι τα ακόλουθα:

4. α. Σχέδιο Επιδότησης εκ μέρους της ΥΣΕ για κάλυψη αρχικών εξόδων από κοινωνικές επιχειρήσεις. Το Σχέδιο έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να αποσταλεί σύντομα στην Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

β. Φορολογική έκπτωση σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε μικρές και μεσαίες κοινωνικές επιχειρήσεις με την έναρξη ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) Νόμου. Το νομοσχέδιο έχει ήδη ετοιμαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και αποσταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 3(5) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρεωτική καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (17%) επί της λογιζόμενης διανομής των κερδών που μεταφέρονται υποχρεωτικά βάσει νόμου στα αποθεματικά.

δ. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας έχει ολοκληρώσει έργο για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και σχεδιασμό δύο (2) εργαλείων υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες που θα ενταχθούν ή θα εγκαθιδρύσουν κοινωνικές επιχειρήσεις και αναμένεται ο καταρτισμός/υλοποίηση Σχεδίου Δράσης.

Πρόσθετα των πιο πάνω, η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, στο πλαίσιο και της σχετικής σύστασης του Συμβουλίου της EE, προτίθεται να επικαιροποιήσει το Σχέδιο Δράσης για Ανάπτυξη Οικοσυστήματος για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Κύπρο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2018.

5. Αναφορικά με το 3° ερώτημά σας, σχετικό είναι το συνημμένο Παράρτημα με τις απόψεις της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 332
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1440

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 311

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 296
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 384

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 355