Image00192Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.054, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω που αφορούν τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις:

1. Πότε έγινε η τελευταία αξιολόγηση της πολιτικής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις; Παράκληση όπως η εν λόγω αξιολόγηση κοινοποιηθεί στη Βουλή.

2. Ποια μέτρα έχουν παρθεί, ούτως ώστε οι υπόλοιπες δημόσιες αρχές, πέρα από την κεντρική κυβέρνηση, να εφαρμόζουν τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις;»


Απάντηση ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.054, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α) Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προκήρυξε διαγωνισμό τον Αύγουστο του 2021, μέσω του συστήματος e-procurement, για εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών που κυκλοφορούν/παρέχονται στην κυπριακή αγορά, τον εντοπισμό και καταγραφή των ομοιοτήτων και διαφορών των ευρέως διαδεδομένων ευρωπαϊκών οικολογικών σημάτων με άλλα σήματα που δύναται να είναι ισοδύναμα, την ετοιμασία ηλεκτρονικού μητρώου Πράσινων Συμβάσεων, καθώς επίσης και την αξιολόγηση του υφιστάμενου Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) και τον καταρτισμό προτάσεων βελτίωσης και αναβάθμισής του.

Ανάδοχος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Frederick. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου 2022.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν για την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης για τις ΠΔΣ, καθώς επίσης και για τη διευκόλυνση των Αναθετουσών Αρχών στον εντοπισμό προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία έχουν χαρακτηριστικά που τα καθιστούν φιλικότερα στο περιβάλλον.

Στοιχεία της μελέτης θα μπορούν να σταλούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους από την Αναθέτουσα Αρχή.

β) Πέρα από τις Αναθέτουσες Αρχές της κεντρικής κυβέρνησης, οι ΠΔΣ, εφαρμόζονται από τις Ημικρατικές Υπηρεσίες, καθώς επίσης και από τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι, η πολιτική των ΠΔΣ είναι ένα πράσινο εργαλείο, χωρίς ωστόσο να είναι θεσμοθετημένη ως νομικό εργαλείο και δεν μπορούν να επιβληθούν οποιεσδήποτε ποινές σε περίπτωση μη εφαρμογής της. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Περιβάλλοντος δίνει έμφαση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Αναθετουσών Αρχών, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση των ΠΔΣ. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Περιβάλλοντος έθεσε σε εφαρμογή από το 2014, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, τον θεσμό των Βραβείων των ΠΔΣ (CY GPP AWARDS). Τα βραβεία λειτουργούν υποστηρικτικά και ενισχυτικά για την εφαρμογή και διάχυση των ΠΔΣ. Αποτελούν μία ετήσια αναγνώριση για τους φορείς που έχουν διακριθεί για την εφαρμογή ΠΔΣ ή / και για συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την προώθηση των Πράσινων Αγορών και την εφαρμογή τους.

Από το 2017, τα βραβεία έχουν διευρυνθεί σε κατηγορίες και έχουν επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας περισσότερο τον θεσμό. Στόχος είναι τόσο η αναγνώριση και βράβευση των οργανισμών και επιχειρήσεων ιδιωτικού δικαίου για τις Πράσινες Αγορές και επιλογές τους, όσο και η διάδοση του μηνύματος για την ανάγκη ανάπτυξης πρόσθετων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών στην κυπριακή αγορά και την προτεραιότητα επιλογής τους σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις.

Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν κατά τα τελευταία χρόνια με την πανδημία του Covid-19, ο θεσμός απονομής των Βραβείων CY GPP AWARDS αναστάληκε για το 2020 και το 2021. Φέτος ο θεσμός έχει επανέλθει και η τελετή απονομής των βραβείων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2022.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια, με σκοπό την ενημέρωση των εμπλεκομένων για τυχόν αλλαγές στα κριτήρια της εργαλειοθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΠΔΣ, καθώς και για τη στήριξη των Αναθετουσών Αρχών στην εφαρμογή των ΠΔΣ.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των των πιο πάνω.»


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 294
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1397

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 266

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 263
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 348

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 317