Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά την υποχρέωση των εισαγωγέων ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης για εγγραφή στο συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης μπαταριών “ΑΦΗΣ” και στο σύστημα ανακύκλωσης “Electrocyclosis”. Εάν ισχύει αυτή η υποχρέωση, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε πόσοι εισαγωγείς την έχουν εκπληρώσει και πώς προτίθεται η κυβέρνηση να διαχειριστεί το θέμα.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
α) Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2015 έως 2021 (Κ.Δ.Π. 200/2021). Ως εκ τούτου, οι εισαγωγείς των προϊόντων αυτών θεωρούνται παραγωγοί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και είναι υπόχρεοι να εγγραφούν είτε στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ “WEEE CYPRUS (Electrocyclosis)”, είτε να δημιουργήσουν ατομικό σύστημα διαχείρισης.
β) Επιπρόσθετα, τα προϊόντα αυτά, προκειμένου να λειτουργούν για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάζονται, περιέχουν στο εσωτερικό τους ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Συνεπώς, οι εισαγωγείς υπόκεινται ταυτόχρονα στις διατάξεις των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών) Κανονισμών του 2009 έως 2021 και είναι υποχρεωμένοι είτε να εγγραφούν στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών “ΑΦΗ ΚΥΠΡΟΣ”, είτε να δημιουργήσουν ατομικό σύστημα διαχείρισης.
γ) Τα συστήματα ενημερώνουν το Τμήμα Περιβάλλοντος με καταλόγους ονομάτων εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για εγγραφή τους. Ακολούθως, το Τμήμα Περιβάλλοντος αποστέλλει σχετική επιστολή σύστασης στους υπόχρεους, πληροφορώντας τους για τις υποχρεώσεις τους και δίνοντάς τους χρονικό περιθώριο προς συμμόρφωση.
δ) Επιπλέον, το Τμήμα Περιβάλλοντος, για σκοπούς συμμόρφωσης των εταιρειών που εισάγουν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά και ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στα Δηλωτικά Εισαγωγών από την εταιρεία Eurogate για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης των εισαγωγέων με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εντοπισμού παραγωγών που δεν συμμετέχουν στα δύο συλλογικά σύστημα, όπου αυτό εφαρμόζεται, αποστέλλεται συστημένη επιστολή συμμόρφωσης εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, πριν τη λήψη περαιτέρω μέτρων, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία.
ε) Κατόπιν επικοινωνίας με τα δύο συλλογικά συστήματα, έχει διαπιστωθεί ότι, αρκετοί εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένοι σε σύστημα διαχείρισης. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Περιβάλλοντος προτίθεται να εντατικοποιήσει τις ενέργειές του προς συμμόρφωση των εισαγωγέων αυτών με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

22 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 375
Κριτήρια ενεργειακής φτώχειας και Κύπρος

Κριτήρια ενεργειακής φτώχειας και Κύπρος

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.117 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2023, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργο...

 • 26-11-2023 19:55:49
 • Hits 991
Έχουμε πολιτική για την Βιοοικονομία;

Έχουμε πολιτική για την Βιοοικονομία;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.179, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 10-11-2023 21:12:35
 • Hits 614
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1510

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 370

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 347