natureΕρώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου
«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός Εσωτερικών, ως η αρμόδια αρχή, ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στις περιπτώσεις αλλαγής ζώνης γης ενημερώνεται το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για να προβεί σε επανεκτίμηση της γης της οποίας η ζώνη άλλαξε. Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο παραχώρησης αντισταθμιστικών μέτρων στους ιδιοκτήτες γης με μηδενική ανάπτυξη.»Απάντηση ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην επιστολή σας, ημερομηνίας 19/09/2023, σχετικής με το πιο πάνω θέμα και για τα ζητούμενα στοιχεία σάς πληροφορώ τα ακόλουθα:
2. Σε σχέση με το πρώτο σκέλος της ερώτησης σημειώνεται ότι, κατά τη διαδικασία τροποποίησης ή οριστικοποίησης του Σχεδίου Ανάπτυξης, η Πολεοδομική Αρχή ενημερώνει γραπτώς τα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες/Υπουργεία αποστέλλοντάς τους όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, περιλαμβανομένου και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας χρειάζεται περίπου 1-2 μήνες για επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, ανάλογα με τον όγκο εργασίας και το βαθμό δυσκολίας του κάθε Σχεδίου Ανάπτυξης. Η Γενική Εκτίμηση, με βάση τη σχετική νομοθεσία, διενεργείται κάθε τρία χρόνια, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη και οποιεσδήποτε αλλαγές των πολεοδομικών ζωνών. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει το δικαίωμα να προβεί σε αίτηση διόρθωσης λάθους των φυσικών και νομικών χαρακτηριστικών του ακινήτου του σε οποιαδήποτε στιγμή, υποβάλλοντας σχετική αίτηση ηλεκτρονικά χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προβαίνει σε καθημερινό εκσυγχρονισμό όλων των ακινήτων που αλλάζουν τα χαρακτηριστικά τους είτε με την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και με διάφορες αιτήσεις, είτε μετά που οι αρμόδιες οικοδομικές αρχές διαβιβάζουν στο Τμήμα πληροφορίες μέσω της διαδικτυακής πύλης (DLS Portal).
3. Αναφορικά με το κατά πόσον εξετάζεται το ενδεχόμενο παραχώρησης αντισταθμιστικών μέτρων στους ιδιοκτήτες γης με μηδενική ανάπτυξη, αναφέρεται ότι αυτό δεν διέπεται από συγκεκριμένο νόμο. Επίσης, σημειώνεται ότι το άρθρο 23(3) του Συντάγματος αναφέρεται στην υποχρέωση καταβολής δίκαιης αποζημίωσης στις περιπτώσεις που προκύπτει ουσιώδης μείωση της οικονομικής αξίας της ιδιοκτησίας από πράξη της διοίκησης και όχι της παραχώρησης αντισταθμιστικών μέτρων λόγω μηδενικής ανάπτυξης. Περαιτέρω, ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, στη βάση των προνοιών του άρθρου 67 και 68, προβλέπει τη δυνατότητα για απαίτηση αποζημίωσης λόγω απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, η οποία έχει προκαλέσει ουσιώδη ζημιά εις βάρος ιδιοκτησίας. Για τον σκοπό αυτό, καθορίζεται ειδική διαδικασία απαίτησης αποζημίωσης με σχετικούς Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 56/1990).
4. Παραμένω στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.»


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

18 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 332
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1440

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 311

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 296
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 384

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 355