Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.494, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Όσον αφορά τα ψηλά κτίρια στην ακτογραμμή της Λεμεσού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Σε πόσα κτίρια έχει δοθεί άδεια απόρριψης υγρών αποβλήτων στη θάλασσα και με ποιους όρους;
2. Έχει γίνει ανάλυση δειγμάτων για τη σύνθεση των αποβλήτων; Υπάρχει επίβλεψη και παρακολούθηση στο χώρο των κατασκευών, αλλά και στους υποθαλάσσιους σωλήνες απόρριψης;
3. Ποιες είναι οι ποσότητες; Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι άδειες που έχουν δοθεί;
4. Πώς αναμένεται να επηρεαστεί η ποιότητα των νερών για τους λουομένους και τη θαλάσσια ζωή από την απόρριψη υγρών αποβλήτων στη θάλασσα;
5. Έχει γίνει κάποια περιβαλλοντική μελέτη για το αθροιστικό αποτέλεσμα των αδειών που δίνονται ή έχουν δοθεί ή οι άδειες δίνονται μία μία;
6. Ποιος είναι ο αριθμός των κτιρίων για τα οποία υπολογίζεται να δοθούν άδειες στο μέλλον;»

Απάντηση
Απάντηση ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.494, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Μέχρι σήμερα έχουν αρχίσει οι κατασκευαστικές εργασίες δύο κτιρίων στη Λεμεσό και οι απορρίψεις στη θάλασσα γίνονται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

2. Η ποιότητα του νερού που απορρίπτεται στη θάλασσα και η κατάσταση του θαλάσσιου νερού στην περιοχή απόρριψης, παρακολουθούνται μέσω χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε εβδομαδιαία βάση, τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για αξιολόγηση.

3. Οι ποσότητες νερού και για τα δύο έργα ανέρχονται στα 5.000 κυβικά μέτρα ημερησίως και οι άδειες που έχουν δοθεί ισχύουν για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

4. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του εναρμονιστικού Νόμου 57(Ι)/2008 για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης. Για τον σκοπό αυτό, παρακολουθείται συστηματικά, η ποιότητα των νερών κολύμβησης σε περιοχές νερών κολύμβησης της Κύπρου, κατά την κολυμβητική περίοδο η οποία ξεκινά την 1 Μαΐου. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι απορρίψεις για τις δύο αναπτύξεις που αναφέρονται πιο πάνω γίνονται σε περιοχές μικρής απόστασης από περιοχές νερών κολύμβησης και είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ποιότητα των νερών κολύμβησης να διατηρηθεί εξαιρετική, για προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

5. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο Τμήμα Περιβάλλοντος περίπου 30 αιτήσεις για ψηλά κτίρια και έχουν σταλεί επιστολές στη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), με βάση τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμου [Ν.102(Ι)/2005].
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναμένεται να εκπονήσει ΣΜΠΕ για τα ψηλά κτήρια και να την καταθέσει στην Περιβαλλοντική Αρχή.

6. Αναμένεται από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή να υποβάλει στο άμεσο μέλλον και άλλες αιτήσεις προς αξιολόγηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, για τις οποίες ο αριθμός δεν μπορεί να προβλεφθεί.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

19 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 294
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1397

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 266

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 263
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 348

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 317