Νερό

Νερό

 • Πόσιμο νερό σε πολυκατοικίες - Όλες οι πλροφορίες

  Πόσιμο νερό σε διαμερίσματα - Ερώτηση και απάντηση από το Υπ Εσωτερικών
  Πλαστικά ντεπόζιτα σε πολυκατοικίες και πόσιμο νερό - Ερώτηση και απάντηση από το Υπ Εσωτερικών
  Πόσιμο νερό σε πολυκατοικίες - επιστολή προς Υπ Εσωτερικών
  Πως φτάνει το νερό στη βρύση πολυκατοικίας - Οι νόμοι ανα πόλη
 • Πόσιμο νερό σε διαμερίσματα

  Image00206[Σημείωση: Η ερώτηση Πλαστικά ντεπόζιτα σε πολυκατοικίες και πόσιμο νερό είναι σχετική]

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.384, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι διά νόμου υποχρεωτική η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού στα διαμερίσματα.
  Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο το θέμα εξετάζεται από το υπουργείο σας. Η παροχή πόσιμου νερού θα μειώσει την ανάγκη αγοράς εμφιαλωμένου νερού από τους ενοίκους και θα συνεισφέρει στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων.»

 • Πόσιμο νερό για σχολεία

  Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μου σε σχολεία άκουσα εκπαιδευτικούς να μου το αναφέρουν αλλά δεν έδωσα την απαιτούμενη σημασία, αλλά τώρα τελευταία αυτό γινόταν πιο συχνά μέχρις ότου οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου έγιναν πολύ πιεστικοί.
  "Ο κάθε μαθητής στο σχολείο μας αγοράζει τουλάχιστο 2 μπουκάλες νερό την ημέρα" μου είπαν "γιατί τότε δε βάζετε ψυγεία νερού;" ήταν η ανόητη μου ερώτηση για να πάρω την απάντηση "δεν δέχεται η ιδιοκτήτρια της καντίνας".
 • ΠΟΛΙΤΗΣ - "Το Νερό στο 2009"

  Η κατάσταση με το υδατικό φέτος έπρεπε να αποτελέσει καμπανάκι για όλα όσα έπρεπε να κάνουμε τόσο καιρό για τη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων του νησιού.
  Όμως με την μερική επίλυση του προβλήματος με την πανάκριβη εισαγωγή νερού από την Ελλάδα η επικέντρωση γίνεται και πάλι στην ικανοποίηση της ζήτησης παρά στη λήψη μέτρων εξοικονόμησης νερού.
  Ζητούμε από τους πολίτες να κάνουν εξοικονόμηση αλλά ακόμη πλένουμε αυτοκίνητα σε βενζινάδικα και άλλα υποστατικά με πόσιμο νερό, με ορισμένους να σπαταλούν πέραν των 12 τόνων την ημέρα.
  Αντί να υποχρεώσουμε τα παράλια ξενοδοχεία αντί πόσιμου, να χρησιμοποιούν νερό της θάλασσας στις πισίνες τους, τους έχουμε δώσει άδεια να κατασκευάζουν δικές τους αφαλατώσεις. Οι χιλιάδες πισίνες παραμένουν ανεξέλεγκτες χωρίς κανονισμούς ή/και χρεώσεις.

  Δεν έχουμε κανονισμούς στα είδη υγιεινής, με τα ουρητήρια των ανδρών σε εκατοντάδες εγκαταστάσεις για παράδειγμα, να αφήνουν 6 λίτρα νερό κάθε δέκα λεπτά 24 ώρες το 24ωρο.

  Οι διαρροές είναι από τα συστήματα υδροδότησης ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια, Δήμοι και Κοινότητες αρνούνται να ενταχθούν σε Συμβούλια Υδατοπρομήθειας με αποτέλεσμα να μη γίνεται η επιθυμητή διαχείριση του δικτύου.
  Οι χρεώσεις που γίνονται διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή χωρίς το νερό να χρεώνεται στο κόστος του, ένα μέτρο που θα μείωνε σημαντικά τη σπατάλη του νερού.
  Τη μεγαλύτερη ίσως έλλειψη διαχείρισης των υδάτινων πόρων μας αποτελούν οι δεκάδες  χιλιάδες ανεξέλεγκτες διατρήσεις. Η υπεράντληση εξαντλεί τα υπόγεια νερά και όταν είναι κοντά η θάλασσα εισρέει το νερό και αλμυρίζουν τα νερά. Με τις κλιματικές αλλαγές δεν προβλέπεται να είναι εύκολη η αναπλήρωσή τους. Γι αυτό η προστασία τους επείγει.
  Θα πρέπει επίσης να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε κήπους με γρασίδια και φυτά ξένα προς το τόπο μας με μεγάλες ανάγκες σε νερό.

  Το 2009 η Λεμεσός πρέπει να πρωτοπορήσει. Έχει πολλά ξενοδοχεία και μεγάλα κτίρια όπου η σωστή διαχείριση του νερού θα κάνει διαφορά.
  Υπάρχουν Δήμοι και Κοινότητες εκτός ορίων της Υδατοπρομήθειας και πρέπει να ενταχθούν μαζί με μια στήριξη από το κράτος για επίλυση των προβλημάτων τους.
  Θα πρέπει να βρεθεί μόνιμη αποθήκευση των επεξεργασμένων νερών του αποχετευτικού όταν βρέχει και η ζήτηση μειώνεται.
  Ταυτόχρονα η Λεμεσός θα πρωτοπορήσει με τον πρώτο σχεδιασμό αειφόρων οχετών των ομβρίων, ειδικά σχεδιασμένων για εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων.


  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος

 • Ποιότητα πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση

  Image0020615 Δεκεμβρίου 2016

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
  1. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση;
  2. Σε ποιες κοινότητες που έχουν δική τους γεώτρηση υπάρχει κεντρικός μετρητής νερού για εντοπισμό των απωλειών;
 • Ποιότητα πόσιμου νερού στις κοινότητες - 2009

  Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 70):

  Ποιότητα πόσιμου νερού στις κοινότητες.

  (α)Ο έλεγχος του πόσιμου νερού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου (Ν.87(Ι)/2001).  Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Νόμο, ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας καθορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και ως φορείς ύδρευσης ορίζονται πρόσωπα, οργανισμοί ή αρχές που προμηθεύουν νερό για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και Κοινοτικά ή Δημοτικά Συμβούλια.  Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου, «κάθε φορέας ύδρευσης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που προμηθεύει στο κοινό να διατηρείται πάντοτε υγιεινό και καθαρό».

  Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκχώρησε, με την ΚΔΠ 707/2004  την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων νερών από κοινού στο ΤΑΥ και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ).  Τα υπό αναφορά Τμήματα συνεργάζονται για σκοπούς δειγματοληψίας από τις γεωτρήσεις του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδάτινων σωμάτων που καθορίστηκε για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του άρθρου 8 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60, ωστόσο επισημάναμε ότι δεν έχει υπογραφεί επίσημο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΥ και του ΤΓΕ έτσι ώστε να καθορίζονται οι υποχρεώσεις του ΤΓΕ για ενημέρωση του ΤΑΥ σε σχέση με τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τις γεωτρήσεις όπου το ΤΓΕ διενεργεί τη δειγματοληψία.  Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε έλλειψη συντονισμού μεταξύ του ΤΑΥ και του ΤΓΕ όσον αφορά στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων για τις δειγματοληψίες νερού από τα δίκτυα παρακολούθησης που διενήργησε το ΤΓΕ.

  Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό ανίχνευσης αρσενικού, σε επίπεδα πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, σε γεώτρηση ύδρευσης στην περιοχή Μάμμαρι-Κοκκινοτριμιθιάς τον Οκτώβριο του 2008, όπου διενεργήθηκαν τρεις δειγματοληψίες στη μολυσμένη γεώτρηση από το ΤΓΕ.  Όπως πληροφορηθήκαμε, μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στο ΤΑΥ για τα δύο πρώτα δείγματα, θεωρήθηκε σκόπιμο, όπως πριν τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, διενεργηθεί και η επόμενη προγραμματισμένη δειγματοληψία, την άνοιξη του 2009, για να επιβεβαιωθεί η ψηλή τιμή του αρσενικού, καθώς τα αποτελέσματα της δεύτερης δειγματοληψίας θεωρήθηκαν οριακά και η χρήση της επηρεαζόμενης γεώτρησης για ύδρευση δεν ήταν σε γνώση του Τμήματος.  Ως εκ τούτου δεν έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες εκ μέρους του ΤΑΥ για αντιμετώπιση της κατάστασης παρά μόνο μετά από την επίσημη ενημέρωση που λήφθηκε από τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στις 30.7.2009 και το ΤΓΕ την 1.7.2009, αφού εξασφαλίστηκαν και τα αποτελέσματα της τρίτης δειγματοληψίας, με βάση τα οποία αποφασίστηκε ο τερματισμός άντλησης νερού από την υπό αναφορά γεώτρηση.

  Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, συστάθηκε Συντονιστική Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου Νερού, την οποία συντονίζει το ΤΑΥ και στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Εσωτερικών, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Γεωργίας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Περιβάλλοντος.  Στόχοι της Επιτροπής είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών και η εμπλοκή των επηρεαζόμενων Κοινοτήτων στη διαδικασία.  Στα πλαίσια αυτά, προωθείται από την Επιτροπή η ετοιμασία πρωτοκόλλου διαδικασιών, που αναμένεται να επιλύσει το πρόβλημα έλλειψης συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων.

  Ο Διευθυντής του Τμήματος, μας πληροφόρησε ότι η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την  ετοιμασία πρωτοκόλλων άμεσης ενημέρωσης και λήψης μέτρων τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ενώ έχει ετοιμαστεί κατάλογος όλων των κοινοτικών γεωτρήσεων που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια.  Παράλληλα, αναθεωρείται το δίκτυο παρακολούθησης που συστάθηκε βάσει της Οδηγίας Πλαίσιο και θα γίνει προσπάθεια για ένταξη, σε αυτό, γεωτρήσεων που χρησιμοποιούνται για ύδρευση, ώστε να γίνεται παράλληλα έλεγχος και του πόσιμου νερού των Κοινοτήτων.

  (β)     Υποβάθμιση γεωτρήσεων. Το Τμήμα ανέθεσε, κατόπιν διαγωνισμού, την διεξαγωγή μελέτης διερεύνησης της κατάστασης των δικτύων υδατοπρομήθειας σε Δήμους και Κοινότητες που βρίσκονται εκτός των περιοχών υδροδότησης των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας.  Η μελέτη ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2010 και αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  (i)Περίπου 112 Δήμοι/Κοινότητες χρησιμοποιούν και φυσικές πηγές για την ύδρευση των κατοίκων τους.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη μελέτη, ποσοστό 96,8% των πηγών, παγκύπρια, παρουσιάζουν μείωση στην απόδοσή τους.

  (ii)Περίπου 41 Δήμοι/Κοινότητες χρησιμοποιούν και γεωτρήσεις για την ύδρευση των κατοίκων τους, ενώ 264 Δήμοι/Κοινότητες χρησιμοποιούν εφεδρικές γεωτρήσεις για ενίσχυση της υδατοπρομήθειάς τους, ως αποτέλεσμα εποχικότητας των σταθερών πηγών ύδρευσης.  Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης, το 69,7% των γεωτρήσεων, παγκύπρια, παρουσιάζει εποχικότητα στην απόδοση με σταθμισμένο μέσο όρο μείωσης ύψους 6,6%, ενώ ποσοστό ύψους 14,5% των γεωτρήσεων παρουσιάζει μείωση της απόδοσης ύψους 23,1%.

  Τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι σε αρκετές Κοινότητες, ιδιαίτερα στην Επαρχία Λευκωσίας, τόσο οι πηγές όσο και οι γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για σκοπούς υδροδότησης υποβαθμίζονται διαχρονικά λόγω, αφ'  ενός, της αυξημένης ζήτησης νερού και αφ’ ετέρου των μακροχρόνιων επιπτώσεων της υπεράντλησής τους, σε συνδυασμό με τη μη ικανοποιητική αναπλήρωσή τους, ως αποτέλεσμα των κλιματολογικών αλλαγών.

  Το πρόβλημα της διασφάλισης της επαρκούς υδροδότησης των επηρεαζόμενων Κοινοτήτων θα πρέπει να απασχολήσει το Τμήμα ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για αντιμετώπισή τους.

  Ο Διευθυντής του Τμήματος μας πληροφόρησε ότι το Τμήμα προχωρά στην εκπόνηση μελετών για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των περιαστικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα της Λευκωσίας, από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα, για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα υποβάθμισης της ποιότητας και της μείωσης των ποσοτήτων νερού που μπορούν να αντληθούν από τις κατά τόπους γεωτρήσεις.

  Καθορισμός ζωνών προστασίας γεωτρήσεων ύδρευσης.Σύμφωνα με την ΚΔΠ 707/2004 (Εκχώρηση Εξουσιών/Αρμοδιοτήτων που Αφορούν τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμο), το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καθορίζεται ως η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 10 του  περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Μέτρα Προστασίας Υπόγειων Νερών) Διατάγματος (ΚΔΠ 45/96).  Το εν λόγω άρθρο ορίζει τον καθορισμό τριών ζωνών προστασίας γύρω από κάθε γεώτρηση ύδρευσης με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου νερού.

  Το ΤΑΥ καθόρισε, διαχρονικά, ζώνες προστασίας για 130 από τις περίπου 350-400 γεωτρήσεις ύδρευσης που, σύμφωνα με υπολογισμούς του Τμήματος, υπάρχουν σε λειτουργία σήμερα.  Όπως μας αναφέρθηκε, ο ακριβής αριθμός των γεωτρήσεων δεν μπορεί να καθορισθεί, λόγω της ελλιπούς ενημέρωσής του Τμήματος από τις κοινοτικές αρχές σε περίπτωση αντικατάστασης υφιστάμενων γεωτρήσεων ύδρευσης με άλλες, ή ανόρυξης νέων γεωτρήσεων, με αποτέλεσμα τον μη έγκαιρο καθορισμό ζωνών προστασίας και  ενδεχόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

  Διαπιστώθηκε ότι το ΤΑΥ δεν ετοιμάζει ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων τήρησης των προνοιών του Διατάγματος ως προς την επιτρεπόμενη δραστηριότητα στα πλαίσια των καθορισμένων ζωνών προστασίας.  Όπως μας αναφέρθηκε, έλεγχοι γίνονται μόνο στις περιπτώσεις όπου είναι γνωστό στο Τμήμα ότι υπάρχει πρόβλημα ή παράβαση.  Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς πληρέστερης παρακολούθησης, ετοιμάζεται ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του Διατάγματος σε όλες τις περιπτώσεις γεωτρήσεων για τις οποίες έχουν καθοριστεί ζώνες προστασίας.  Ο Διευθυντής του Τμήματος μας ενημέρωσε ότι θα γίνει προσπάθεια για υιοθέτηση της εισήγησής μας.

 • Ποιος έδωσε οδηγίες και πληρώσαμε επιπλέον €25 εκατ. για αφαλάτωση

  Λευκωσία: Καθοδηγούμενη από κάποιο αόρατο χέρι, που δεν κατονομάζεται, ετοιμάστηκε η πρόταση από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο που τελικά αποφάσισε όπως εγκριθεί η αναβάθμιση της κινητής μονάδας αφαλάτωσης Πάφου από 20.000 κ.μ./ημέρα σε 30.000 κ.μ./ημέρα.

  Σε επιστολή ημερ. 20 Νοεμβρίου 2013 της διεύθυνσης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Γ.Δ. του Υπουργείου, σημειώνεται ότι η πρόταση «δεν γνωρίζουμε από ποιον και με ποιου τις οδηγίες ετοιμάστηκε, ήταν τροποποιημένη και περιελάμβανε εισήγηση για αναβάθμιση της μονάδας σε 30.000 κ.μ./ημέρα».
 • Πλαστικά ντεπόζιτα σε πολυκατοικίες και πόσιμο νερό

  WaterTank1[Σημείωση:  Η ερώτηση Πόσιμο νερό σε διαμερίσματαείναι σχετική]
  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.433, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


  «Νοουμένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η παροχή πόσιμου νερού σε διαμερίσματα είναι υποχρεωτική και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πλείστες πολυκατοικίες χρησιμοποιούν πλαστικά ντεπόζιτα στο ισόγειο, για να ξεπεράσουν τα προβλήματα με την πίεση του νερού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Είναι επιτρεπτές τέτοιες συνδέσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα το πόσιμο νερό να περνά μέσα από πλαστικά ντεπόζιτα;

  2. Έχουν εκδοθεί οδηγίες όσον αφορά τέτοιου είδους συνδέσεις;

  3. Υπάρχει σύσταση όσον αφορά τις προδιαγραφές τέτοιων πλαστικών ντεπόζιτων;»
 • Πίνουμε νερό με πλαστικές ουσίες

  Τι καταδεικνύει έρευνα για τα δοχεία νερού - Σοβαρές παρενέργειες από την επαναχρησιμοποίηση μπουκαλιών

  Φωτογραφία

  Hδημόσια υγεία δεν είναι διασφαλισμένη από τη χρήση πλαστικών δοχείων νερού σε συσκευασίες των 19 - 20 λίτρων οι οποίες επαναχρησιμοποιούνται. Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε ότι το εμφιαλωμένο νερό δεν πρέπει να μένει εκτεθειμένο στον ήλιο και σε υψηλές θερμοκρασίες, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες αναπτύσσονται μικροοργανισμοί. Ωστόσο, έρευνα που έγινε στην Κύπρο και δημοσιεύτηκε σε παγκοσμίως διακεκριμένο περιοδικό, καταδεικνύει για πρώτη φορά ότι η συχνότητα επαναχρησιμοποίησης είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας μεγιστοποίησης της μετανάστευσης χημικών ουσιών.

 • Πίνει νερό… η υγεία μας

  Πίνει νερό… η υγεία μας

  | Εκτύπωση | 22/02/2012 | ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

  Οξιδωμένοι κερματοδέκτες ανάμεσα σε βλάστηση και τετράποδα
  «Πειρατές» του επαγγέλματος δρουν ανεξέλεγκτα σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών σε αρκετά σημεία των πόλεων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών

  Χωρίς άδεια πώλησης νερού και χωρίς πιστοποιητικά καταλληλότητας είναι αρκετοί κερματοδέκτες νερού σε πολλά σημεία των πόλεων της χώρας μας. Εκτεθειμένοι βρίσκονται οι καταναλωτές, για τους οποίους η αγορά νερού από κερματοδέκτες νερού κρίνεται οικονομικά ως η πιο συμφέρουσα.

  Έρευνα της «Σ» αποκαλύπτει ότι ενώ όλοι οι ιδιοκτήτες των κερματοδεκτών διάθεσης νερού πρέπει να έχουν έγκριση πώλησης νερού, πολύ λίγοι προνόησαν για την εξασφάλισή της, καθώς και ότι ενώ διαρκεί για έναν μόνο χρόνο, δεν γίνεται ανανέωσή της.

  Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών κερματοδεκτών νερού, Ντίνος Κασινίδης, παραδέχθηκε, με δηλώσεις του στην εφημερίδα μας, ότι στο επάγγελμα υπάρχουν και «πειρατές», οι οποίοι δρουν ανεξέλεγκτα σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, σε αρκετά σημεία των πόλεων.

  Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, μετά από έρευνα που ο ίδιος διενήργησε, ομολογεί στη «Σ» ότι η κατάσταση με αρκετούς από τους κερματοδέκτες είναι απαράδεκτη. Όπως εξήγησε, είναι αμφιβόλου καταλληλότητας ένας κερματοδέκτης όταν δεν είναι σε καλή εμφανισιακή κατάσταση. Εξήγησε ότι πρέπει να βρίσκονται σε καθαρό περιβάλλοντα χώρο, να έχουν πρόνοιες διασφάλισης υγιεινής, όπως προστασία της βρύσης με κάλυμμα για να μην πλησιάζουν ζώα και ερπετά.

  Πρέπει, επίσης, να είναι εμφανές το πιστοποιητικό καταλληλότητας, καθώς και η άδεια πώλησης νερού. «Μετά από έρευνα που έχω κάνει, διαπίστωσα ότι ορισμένοι κερματοδέκτες δεν είναι εγκεκριμένοι και η πλειοψηφία, δυστυχώς, δεν τηρεί τις προδιαγραφές. Άλλοι ίσως έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας, μπορεί όμως να μην έχουν άδειες πώλησης νερού. Επίσης, αρκετές μηχανές είναι σε άσχημη κατάσταση και αυτό διαπιστώνεται με την οξίδωση που υπάρχει στη βρύση.

  Επίσης, πρέπει οι ιδιοκτήτες να προβαίνουν σε αναλύσεις του περιεχομένου του νερού, καθώς να είναι και εξασφαλισμένος με πιστοποιητικά καταλληλότητας ο τρόπος μεταφοράς του νερού, καθώς και η πηγή από την οποία εξασφαλίζεται. Παρατηρείται ακόμη το φαινόμενο ότι πολύ λίγοι εκδίδουν άδειες πώλησης νερού και πολύ λίγοι τις ανανεώνουν κάθε χρόνο, όπως προνοεί η νομοθεσία».

  Οξιδωμένοι κερματοδέκτες
  Μετά από έρευνά μας σε κερματοδέκτες νερού στην πρωτεύουσα διαπιστώσαμε ότι αρκετοί είναι εκτεθειμένοι σε σημεία όπου υπάρχει βλάστηση και είναι προσιτοί σε αρκετά τετράποδα, αφού δεν υπάρχει ούτε το προστατευτικό καπάκι μπροστά από τη βρύση. Όπως διαπιστώνεται από τον φωτογραφικό φακό της «Σ», υπάρχουν οξιδώσεις στα σημεία όπου διαχέεται το νερό από το ντεπόζιτο, ενώ φαίνεται ότι οι σωληνώσεις έχουν υποστεί φθορά.

  Πρόκειται για περιπτώσεις «πειρατών» του επαγγέλματος, δήλωσε στα όσα του περιγράψαμε ο πρόεδρος του κλάδου Ντίνος Κασινίδης. «Υπάρχουν πειρατές στο επάγγελμα, οι οποίοι τοποθετούν κερματοδέκτες σε σημεία των πόλεων και δεν προβαίνουν στις κατάλληλες αναλύσεις του περιεχομένου τους, καθώς ίσως δεν γίνονται και αντιληπτοί από τις Αρχές. Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν καταδιωχθεί. Εμείς θέλουμε να μας κάνουν ελέγχους για να φανούν οι επαγγελματίες από τους πειρατές».

  Ο κ. Κασινίδης επισήμανε ότι προκύπτει μεγάλο πρόβλημα λόγω της καθυστέρησης που υπάρχει στην έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας. «Υπάρχουν επαγγελματίες», είπε, «που περιμένουν από τον Νοέμβριο του 2011 να τους παραχωρηθούν τα πιστοποιητικά και μένουν εκτεθειμένοι απέναντι στους καταναλωτές, ενώ οι φάκελοι με τις αναλύσεις και όλα όσα προνοούνται στη νομοθεσία βρίσκονται στα συρτάρια των λειτουργών των υγειονομικών υπηρεσιών.

  Εμείς καλούμε τους καταναλωτές να κοιτάζουν και την κατάσταση των βυτιοφόρων και να ψάχνουν για τα πιστοποιητικά καταλληλότητας να είναι αναρτημένα στους κερματοδέκτες. Βέβαια, πρόβλημα αποτελεί ότι πολλές φορές οι κερματοδέκτες είναι θύματα επιτήδειων που σχίζουν και καταστρέφουν τα πιστοποιητικά και προκαλούν ζημιές στα βυτιοφόρα». «Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας», συνέχισε, «έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα και υπάρχει καθυστέρηση. Υποβάλαμε αρκετοί από εμάς αιτήσεις για έκδοση των πιστοποιητικών και περιμένουμε έναν με ενάμιση μήνα το λιγότερο μέχρι να εκδοθεί πιστοποιητικό.

  Οι πελάτες, όμως, βλέπουν ότι έχουν λήξει τα πιστοποιητικά και έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει συνάδελφος που κατέθεσε τον φάκελό του για να εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον Νοέμβριο και ακόμη περιμένει το πιστοποιητικό». Μαζί μας επικοινώνησε και ο Χριστάκης Ζορπίδης, επαγγελματίας του κλάδου που διαθέτει στην αγορά της Λάρνακας και της επαρχίας Αμμοχώστου 85 κερματοδέκτες, ο οποίος επισήμανε ότι εκκρεμούν 11-12 πιστοποιητικά καταλληλότητας για την εταιρεία του, λόγω της αλλαγής των διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών, οι οποίες ανατέθηκαν από τις υγειονομικές δημοτικές Αρχές στις υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

  «Μην περιμένετε να λήξουν τα πιστοποιητικά»
  Από πλευράς του, ο αναπληρωτής διευθυντής των υγειονομικών υπηρεσιών Χρίστος Χρίστου, κληθείς να σχολιάσει τις διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας, απέρριψε τις κατηγορίες για καθυστέρηση των διαδικασιών, όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, τους οποίους παρότρυνε «να μην περιμένουν εκπρόθεσμα να προβούν στις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων».

  «Οι ιδιοκτήτες περιμένουν την υστάτη προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για ανανέωση έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας». Σύμφωνα με τον κ. Χρίστου υπάρχει διαφωνία από ορισμένους επαγγελματίες του κλάδου σε σχέση με τις αναλύσεις καταλληλότητας της ποιότητας του νερού των κερματοδεκτών και τη συχνότητά τους. «Πρέπει», ανέφερε, «να γίνονται 12 αναλύσεις τον χρόνο και ορισμένοι δημιουργούν προβλήματα, καθώς είναι ένα πολύ μεγάλο κονδύλι».

  «Κάποιοι δεν έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας και είναι ποινικό αδίκημα, αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει αναρτημένο πιστοποιητικό, δεν το κατέχει. Εμείς καλούμε τους πολίτες να είναι πολύ προσεχτικοί και να προμηθεύονται νερό από πιστοποιημένους κερματοδέκτες. Οφείλουν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και δεν υπάρχει περίπτωση να καθυστερούν οι υπηρεσίες να εκδίδουν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας αν δεν προκύπτει πρόβλημα είτε καταλληλότητας είτε επαρκούς αριθμού αναλύσεων του περιεχομένου του βυτιοφόρου. Μόνο χθες υπέγραψα 35 πιστοποιητικά τέτοια».

  Εκδόθηκαν μόνο 30 άδειες πώλησης
  Ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας, Νίκος Ζαμπακίδης, σε δηλώσεις του σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να πωλεί νερό μέσα στην περιοχή ύδρευσης του συμβουλίου, εκτός αν εκδοθεί άδεια από το συμβούλιο. «Υπάρχουν κανονισμοί που προβλέπουν τον τύπο των κερματοδεκτών από τις υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους, το χημείο και τον υδρευόμενο δήμο. Τα δημαρχεία δεν πρέπει να τους αφήνουν να δραστηριοποιούνται χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις, είτε από τις υγειονομικές υπηρεσίες είτε από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας». Πέρσι εκδόθηκαν 230 άδειες στα όρια της Λευκωσίας και φέτος, από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, εκδόθηκαν μόνο 30 άδειες πώλησης νερού και αναμένεται πως θα κατατεθούν και άλλες αιτήσεις.

  Οι σωστοί επαγγελματίες
  ΘΟΡΥΒΗΘΗΚΑΝ οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη διάθεση πόσιμου νερού με κερματοδέκτες, και όχι άδικα, αφού ορισμένοι από αυτούς δεν λειτουργούν και τόσο επαγγελματικά όσο θα έπρεπε. Η πλειοψηφία τηρεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας· ωστόσο, λόγω της δράσης των «πειρατών» του κλάδου, παρατηρούνται φαινόμενα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στους σωστούς επαγγελματίες.

  Η δημοσιοποίηση των προβλημάτων που παρατηρούνται στα βυτιοφόρα οχήματα πώλησης πόσιμου νερού, στα βυτία με κερματοδέκτες και στα εμφιαλωτήρια πόσιμου νερού προκάλεσε εντύπωση σε αναγνώστες, οι οποίοι προτού προμηθευτούν νερό από κερματοδέκτη, έψαχναν να δουν κατά πόσον έχει αναρτημένο έγκυρο πιστοποιητικό καταλληλότητας.

  Εκεί και όπου απουσίαζε, επικοινωνούσαν τόσο με την εφημερίδα μας όσο και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες που επιλαμβάνονταν των υποθέσεων. Στις πλείστες, μάλιστα, περιπτώσεις διαφάνηκε μετά από έρευνα των Υγειονομικών Υπηρεσιών ότι οι κερματοδέκτες δεν διέθεταν πιστοποιητικά καταλληλότητας από 15 μέχρι και 30 ημέρες, εξ υπαιτιότητάς τους, αφού δεν ζήτησαν κάτι τέτοιο από τις αρμόδιες Αρχές.

  Σε κάποιες περιπτώσεις ο αρμόδιος λειτουργός έδωσε οδηγίες να καταγγελθούν, δεδομένου ότι το νερό θεωρείται αμφιβόλου ποιότητας και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των καταναλωτών. Σε τέτοια περίπτωση γίνεται αποσύνδεση του κερματοδέκτη από το ηλεκτρικό ρεύμα και άδειασμα του βυτίου μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα. Θα επαναλειτουργήσει εφόσον καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές αποτελέσματα αναλύσεων ότι συμμορφώνονται με τα πρότυπα υγιεινής.

  Από τους 758 κερματοδέκτες, οι 173 λειτουργούν χωρίς πιστοποιητικά
  ΜΕ ΒΑΣΗ τα στοιχεία που διαθέτουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, τα αδειούχα βυτιοφόρα ανέρχονται σε 151, εκ των οποίων τα 28 δεν διαθέτουν ανανεωμένα πιστοποιητικά. Παράλληλα, από τους 758 κερματοδέκτες, οι 173 λειτουργούν χωρίς τα πιστοποιητικά. Οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν μίαν ανάλυση ανά μήνα σε κάθε βυτιοφόρο. Εκεί και όπου παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις, δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να θέσει ξανά σε λειτουργία τον κερματοδέκτη του, εφόσον προηγουμένως καθαριστεί και απολυμανθεί.

  Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βυτιοφόρων και Κερματοδεκτών, Ντίνος Κασινίδης, ανέφερε ότι λόγω των αλλαγών που έγιναν φέτος με την έκδοση πιστοποιητικών και από τους δήμους, υπήρξε καθυστέρηση. Πρόσθεσε ότι αρκετοί επιχειρηματίες που υπέβαλαν έγκαιρα πιστοποιητικά δεν έλαβαν την έγκριση με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένοι στους καταναλωτές. Εξήγησε ότι εκεί και όπου υπάρχει κωλυσιεργία και αμέλεια εκ μέρους των επιχειρηματιών θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες.

  Σύμφωνα με τον κ. Κασινίδη, η ποιότητα του νερού των βυτιοφόρων είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Υπογράμμισε ότι χθες είχαν σύσκεψη με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, όπου αντάλλαξαν απόψεις για το πώς θα γίνει καλύτερη η νομοθεσία. Σημείωσε ότι γίνεται προσπάθεια να βρεθούν τρόποι για απλοποίηση των διαδικασιών χωρίς, όμως, να υπάρχουν εκπτώσεις στην ποιότητα του νερού.

 • Περίπου 40% του νερού στην Πάφο χάνεται από τους αγωγούς

  Ένοχο για το πεπαλαιωμένο σύστημα υδατοπρομήθειας

  Λευκωσία: Tο θλιβερό προνόμιο που διατηρεί η πόλη της Πάφου να χάνει τεράστιες ποσότητες νερού από το δίκτυό της, λόγω της παλαιότητάς του, επισπεύδει τις εξελίξεις στην εφαρμογή των πλέον προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων ελέγχου της υδατοπρομήθειας. Σε συνδυασμό και με το υπαρκτό ούτως ή άλλως πρόβλημα των βλαβών που δημιουργεί η παλαιότητα αυτή, επανέρχεται για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο η αναγκαιότητα ριζικών αλλαγών στο όλο σύστημα υδροδότησης της Πάφου.

  Η δημοτική Αρχή εργάζεται με εντατικό ρυθμό για την εφαρμογή του πρωτοποριακού συστήματος ελέγχου της υδατοπρομήθειας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιχειρώντας να χτυπήσει στη ρίζα του το πρόβλημα της απώλειας νερού στη δημαρχούμενη περιοχή.

  Ο περιορισμός των απωλειών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Δήμου Πάφου και της Επιτροπής Υδατοπρομήθειας, δήλωσε στον «Φ» η πρόεδρος της επιτροπής Πίτσα Παπαδοπούλου, δεδομένου ότι οι απώλειες ανέρχονται στο εξωφρενικό ποσοστό του 40% σχεδόν της ποσότητας που διατίθεται από το Τμήμα Υδάτων στα ντεπόζιτα του δήμου.

  Η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σύστημα συνεπάγεται την εγκατάσταση ενός κύριου μηχανισμού ελέγχου σε κάποιο μέρος και την εγκατάσταση υποσταθμών σε ντεπόζιτα και τουρπίνες. «Από εκεί θα πηγαίνουν σε ένα μόνο λεπτό στον κεντρικό σταθμό τα μηνύματα για τη ροή νερού», διευκρίνισε, «και αμέσως το κάθε μήνυμα θα διοχετεύεται μέχρι και στα κινητά τηλέφωνα των τεχνικών της υδατοπρομήθειας ώστε ανά πάσα στιγμή και άμεσα να εντοπίζεται σπάσιμο αγωγού, βλάβη και διαρροή νερού στο σύστημα».

  Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος υδατοπρομήθειας της πόλης της Πάφου, επεσήμανε η Πίτσα Παπαδοπούλου, αποτελεί απόφαση της δημοτικής Αρχής με στόχο να περιοριστεί το συντομότερο δυνατόν η πρωτοφανής απώλεια νερού που υπερβαίνει το 40% των διαθέσιμων ποσοτήτων.

 • Παράταση εώς το 2013 δόθηκε για το αποχετευτικό Αμμοχώστου

  Αμμόχωστος: Εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους αρχίζουν τα έργα του αποχετευτικού σε όσες κοινότητες της ελεύθερης Αμμοχώστου δεν άρχισαν ακόμη. Αυτό ανέφερε σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο «Φ» ο έπαρχος Αμμοχώστου Γιώργος Αντωνιάδης. Πρόσθεσε επίσης ότι τα έργα του αποχετευτικού έχουν ολοκληρωθεί στην Ξυλοφάγου και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο στο Δασάκι Άχνας, το Αυγόρου και τη Δερύνεια. Για τις υπόλοιπες κοινότητες, ανέφερε ο έπαρχος Αμμοχώστου, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο ζήτησης προσφορών και αναμένεται ότι τα έργα θα αρχίσουν σε ελάχιστους μήνες. Ο κ. Αντωνιάδης επισήμανε ότι η μικρή καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην έναρξη των έργων του αποχετευτικού σε όσες κοινότητες θα άρχιζαν στις αρχές του έτους οφείλεται σε οικονομικούς λόγους, ζήτημα όμως που έχει ήδη διευθετηθεί.

  Για οικονομικούς λόγους, συνέχισε, ζητήθηκε μια μικρή παράταση στην ολοκλήρωση του συνολικού έργου της δεύτερης φάσης αποχετευτικού Αμμοχώστου, που αρχικά θα γινόταν εντός του 2012, ενώ τώρα θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2013. Αναφορικά με το έργο του Βιολογικού Σταθμού Άχνας, που θα εξυπηρετεί έντεκα κοινότητες που θα μετέχουν στο έργο, η Κυβέρνηση έχει έρθει σε κατ’ αρχή προφορική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη της γης που θα φιλοξενηθούν οι εγκαταστάσεις του σταθμού, ώστε να του παραχωρηθεί ως αντάλλαγμα χαλίτικη γη σε άλλη περιοχή. Η διαδικασία αυτή, κατέληξε ο έπαρχος Αμμοχώστου, προχωρεί κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

  Θεοπέμπτου ρύπανση απόβλητα ανακύκλωση ΑΠΕ ανανεώσιμες νερό ΤΑΥ Υδάτων, μαρίνα, βροχόπτωση, κλιματικές, σκουπίδια, ρύποι, δέντρα, δάσος, φράκτη, φράκτης, ζώα

  Read Full Article

 • Παράνομη εκτροπή νερού από τον ποταμό Καρκώτη από κατοίκους της Κακοπετριάς - 2009

  Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.76 ):

  Παράνομη εκτροπή νερού από τον ποταμό Καρκώτη από κατοίκους  της Κακοπετριάς.
  Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, κάτοικοι της κοινότητας Κακοπετριάς τοποθέτησαν λάστιχα στον ποταμό Καρκώτη, με τα οποία μεταφέρουν νερό παράνομα για άρδευση των καλλιεργειών τους, στερώντας το από τους άλλους δικαιούχους, που είναι μέλη των Αρδευτικών Τμημάτων των κοινοτήτων κατάντι του ποταμού Καρκώτη.

  Κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 7.11.2007, η Επίτροπος Διοικήσεως εξέτασε το θέμα και ετοίμασε σχετική Έκθεση, βάσει της οποίας το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, στις 6.10.2008, όπως εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να μεριμνήσει για την άμεση αφαίρεση των παράνομων λαστίχων και οποιωνδήποτε άλλων μηχανημάτων που υποβοηθούν στην εκτροπή του νερού από τον ποταμό Καρκώτη και τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των παρανομούντων.

  Η πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, ενώ όπως μας πληροφόρησε ο Διευθυντής του Τμήματος, το Τμήμα βρίσκεται στο στάδιο αξιοποίησης των δύο γεωτρήσεων στην περιοχή Κακοπετριάς και εγκατάστασης δικτύου για παροχή νερού στους αρδευτές που εκτρέπουν παράνομα νερό από τον ποταμό. Παρόλο που το έργο εκτελέστηκε από το ΤΑΥ μέσα στο 2009, και έχει δοκιμαστεί πλήρως, η Κοινότητα  αρνείται να το παραλάβει, διότι οι επηρεαζόμενοι γεωργοί δεν αποδέχονται την προμήθεια νερού, έναντι χρέωσης, από τις γεωτρήσεις του ΤΑΥ.  Ο Διευθυντής του Τμήματος μας πληροφόρησε ότι το Τμήμα εξακολουθεί να καλεί την Κοινότητα και την Αρδευτική Επιτροπή να παραλάβει το έργο και να άρει την παράνομη υδροληψία και ότι καταβάλλονται προσπάθειες, σε όλα τα επίπεδα, για να μεταπειστούν οι επηρεαζόμενοι γεωργοί.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον των παρανομούντων.

 • Παραγωγή και χρήση νερού αποχετευτκών συστημάτων

  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.054, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα παρακάτω όσον αφορά τα επεξεργασμένα λύματα και το κάθε συμβούλιο αποχετεύσεων:

  1. Ποια είναι η ποσότητα επεξεργασμένων λυμάτων που παράγεται ετήσια;

  2. Ποιες είναι οι ποσότητες λυμάτων διατίθενται στη γεωργία, για το πράσινο κ.λπ. και ποιες απορρίπτονται;»
 • Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό

  Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.

   

 • Οικιακά λύματα


  Για επιχορηγήσεις συστημάτων επεξεργασίας οικιακών λυμάτων πηγαίνετε στο Ανακύκλωση ημιακάθαρτων νερών

  Για τον κατάλογο των εταιρειών που κάνουν εγκαταστάσεις: Κατάλογος Εισαγωγέων συστημάτων επεξεργασίας οικιακών λυμάτων

 • Οδηγία για τις πλημμύρες

  Στις 26/11/2007 τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή οδηγία 2007/60/EC η οποία στοχεύει στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες.

 • Οδηγία 98/83 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Στόχος

  1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

  2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό.

  Άρθρο 4 Γενικές υποχρεώσεις

  1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάμει άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον:

  α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και

  β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος I μέρη Α και Β,

 • Οδηγία 92/42 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί δράση στο πλαίσιο του προγράμματος Save σχετικά με την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα, καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που εφαρμόζονται στους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, ονομαστικής ισχύος ίσης ή ανώτερης των 4 kW και ίσης ή κατώτερης των 400 kW, οι οποίοι στο εξής ονομαζόνται "λέβητες".

  Άρθρο 2

  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

  - "λέβητας", το συγκρότημα λέβητα-καυστήρα, που μεταδίδει στο νερό η θερμότητα που εκλύεται από την καύση,

  - "συσκευή":

  - το κυρίως σώμα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισμό με καυστήρα,

 • Οδηγία 2007/60 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

   Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες στην Κοινότητα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
  ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
  Άρθρο 6
  1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού ή της μονάδας διαχείρισης του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στην πλέον κατάλληλη κλίμακα για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
  2. Για την κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας που προβλέπονται στο άρθρο 5 από κοινού με άλλα κράτη μέλη, πραγματοποιείται εκ των προτέρων ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

  3. Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρήσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:
  α) πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων·
  β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας ≥ 100 χρόνια)·
  γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

 • Οδηγία 2006/44 περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1
  1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα των γλυκών υδάτων και εφαρμόζεται στα ύδατα, για τα οποία τα κράτη μέλη καθορίζουν ότι έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων.
  2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ύδατα που σχηματίζουν τις φυσικές ή τεχνητές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για εντατική ιχθυοκαλλιέργεια.
  3. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην προστασία ή τη βελτίωση της ποιότητας των ρεόντων ή λιμναζόντων γλυκών υδάτων μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, εάν η ρύπανση ήταν μικρότερη ή είχε εξαλειφθεί, ιχθύες ανήκοντες:
  α) σε εγχώρια είδη που εμφανίζουν φυσική ποικιλία·
  β) σε είδη η παρουσία των οποίων κρίνεται επιθυμητή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με σκοπό τη διαχείριση των υδάτων.
  4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρούνται ως:
  α) ύδατα σαλμονιδών, τα ύδατα μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν οι ιχθύες που ανήκουν σε είδη, όπως οι σολoμοί (Salmo salar), οι πέστροφες (Salmo trutta), οι σκιαθίδες (Thymallus thymallus) και τα Coregones (coregonus)·
  β) ύδατα κυπρινιδών, τα ύδατα μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν ιχθύες που ανήκουν στα κυπρινοειδή (Cyprinidae) ή σε άλλα είδη, όπως οι λάβρακες (Esox lucius), οι πέρκες (Perca fluviatilis) και οι εγχέλεις (Anguilla anguilla).

 • Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

  Image00206 Συνοπτικός τίτλος

  1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.
  Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο:
  αρμόδια αρχή” σημαίνει:
  (α) Σε περιοχές όπου υφίσταται συμβούλιο υδατοπρομήθειας, το συμβούλιο υδατοπρομήθειας της οικείας περιοχής.
  (β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, το συμβούλιο βελτιώσεως ή τη χωριτική επιτροπή υδατοπρομήθειας, ανάλογα με την περίπτωση~
  νερό” σημαίνει το νερό που προμηθεύει η αρμόδια αρχή.

 • Ο περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος (ΚΕΦ.115)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Συvέλευση γαιoκτημόvωv
  3. Είvαι vόμιμo για τo Διoικητή, κατόπι γραπτής αίτησης επτά τoυλάχιστo γαιoκτημόvωv, vα καλεί συvέλευση τωv γαιoκτημόvωv κoιvoύ ύδατoς με σκoπό vα απoφασιστεί κατά πόσo θα συσταθεί αρδευτικός σύvδεσμoς για όλoυς ή oπoιoυσδήπoτε από τoυς ακόλoυθoυς σκoπoύς:

  (α) τηv κατασκευή, βελτίωση, συvτήρηση ή επισκευή oπoιωvδήπoτε αρδευτικώv έργωv σε σχέση με τo κoιvό ύδωρ

  (β) τηv πρoστασία τoυ κoιvoύ ύδατoς ή αυλακιώv και για τη ρύθμιση της χρήσης αυτώv

  (γ) τηv υπoστήριξη ή πρoστασία τωv υδατικώv δικαιωμάτωv τωv ιδιoκτητώv.
  Ειδoπoίηση συvέλευσης
  4.-(1) Ο Έπαρχoς, τoυλάχιστov 15 ημέρες πριv από τη σύγκληση συvεδρίας, όπως πρoβλέπεται από τo άρθρo 3 τoυπαρόvτoς Νόμoυ-

  (α) Αvαρτά γvωστoπoίηση σε περίoπτα μέρη τoυ χωριoύ στα όρια τoυ oπoίoυ βρίσκεται η πηγή τoυ vερoύ

 • Νερό της βροχής στο Δάλι

  Το 30 Δημοτικό σχολείο στο Δάλι έχει εγκαταστήσει ένα ωραίο σύστημα συλλογής των νερών της βροχής από τις οροφές των κτιρίων. Ταυτόχρονα έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα με το οποίο συλλέγουν το νερό από τους νιπτήρες και τις βρύσες του σχολείου (γκρίζα νερά) και το οποίο επεξεργάζονται και το στέλνουν πίσω στους νιαγάρες των αποχωρητηρίων.

 • Νερό από Ελλάδα - στοιχεία

  Ερώτηση:

  Είμαι φοιτητής του ΧΧΧΧ  και σπουδάζω Πολιτικός Μηχανικός. Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας που ασχολέιται με το υδατικό ισοζύγιου της Κύπρου, θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες πληροφορίες.

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν υπάρχουν στοιχεία, όσον αφορά τη μεταφορά νερού από την Ελλάδα με δεξαμενόπλοια, καθώς και για τον αγωγό μεταφοράς του νερού.

  Απάντηση:

   

  Δυστυχώς δεν έχω τα επιστημονικά στοιχεία που ψάχνεις.
  Το αρμόδιο τμήμα είνα το τμήμα αναπτύξεως υδάτων
  http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
  όπου μπορείς να βρεις πολλές πληροφορίες.
  Αν δυσκολευτείς ο κατάλογος του προσωπικού τους ειναι
  με τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις,