Ποιότητα του αέρα

Ποιότητα του αέρα

 • ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Image00006 4.2. Εθνικά και περιφερειακά μέτρα

  4.2.1. Κατάλογος των υφιστάμενων εθνικών και περιφερειακών μέτρων και σχεδίων.
  Βλέπε Παράρτημα ΙΙ.

  4.2.2. Περίληψη των κυριότερων μέτρων που έχουν ληφθεί ή προγραμματιστεί
  i) Σχέδιο ενίσχυσης δημόσιων μεταφορών στην Κύπρο.
  Σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, οι εκπομπές από τα οχήματα αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η υλοποίηση Σχεδίου για την βελτίωση και ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών, θα συνδράμει τα μέγιστα στην απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος που υπάρχει στην Κύπρο και θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα και στην βελτίωση της ποιότητας αέρα στα αστικά κέντρα. 
  Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, διαπραγματεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση πακέτου μέτρων/έργων για την ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στην Κύπρο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 • ΕΕ αποφάσεις για την ποιότητα του αέρα - αφορά την Κύπρο παράταση

  IP/09/1908 Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2009

  Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες εκφράζει αντιρρήσεις για τη μεγάλη πλειονότητα των αιτήσεων που υπέβαλαν κράτη μέλη προκειμένου να παραταθεί η προθεσμία συμμόρφωσής τους με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τρεις αποφάσεις που αφορούν αιτήσεις της Βουλγαρίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για παράταση της προθεσμίας συμμόρφωσής τους με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι αποφάσεις αφορούν αιτήσεις προσωρινής εξαίρεσης 97 ζωνών ή οικισμών από την υποχρέωση τήρησης των προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τα οποία καθόρισε η ΕΕ για τα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια, γνωστά ως PM10.

 • ΕΕ - στο δικαστήριο για την ποιότητα του αέρα

  IP/10/1586   Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2010

  ΠεριβάλλονΠοιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα: η Κύπρος, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία παραπέμπονται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ 

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση στην Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία να συμμορφωθούν με τις οριακές τιμές της ΕΕ που διέπουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε ό,τι αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια, γνωστά ως PM10. Τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν αντιμετωπίσει, μέχρι στιγμής, αποτελεσματικά τις πέραν των επιτρεπόμενων ορίων εκπομπές PM10. Κατόπιν τούτου, μετά από σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλλον Ευρωπαίου Επιτρόπου Janez Potočnik, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

 • Απάντηση Υπ Υγείας για Ποιότητα του αέρα στην Κύπρο 2012

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.759, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το πρόγραμμα μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σημειώνεται αριθμός υπερβάσεων του οκτάωρου στόχου για το όζον. Επίσης, έχουν σημειωθεί υπερβάσεις τόσο της ετήσιας όσο και της εικοσιτετράωρης οριακής τιμής για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ανησυχεί για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τις υπερβάσεις στο όζον και στα αιωρούμενα σωματίδια.»