Ζώα

Ζώα

 • Υγειονομική Ταφή Βιοαποικοδομήσιμου Οργανικού Κλάσματος (ΒΑ)

  Απάντηση ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.250, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  Υγειονομική Ταφή Βιοαποικοδομήσιμου Οργανικού Κλάσματος (ΒΑ)

  Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομ.08/12/2015,σε σχέση μετο πιο πάνω θέμακαι σημειώνω τα ακόλουθα:

  1.      Η Ευρωπαϊκή Οδηγία περί υγειονομικής ταφής 1999/31/ΕΚ έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμούς Κ.Δ.Π.562/2003, 618/2007και147/2014.Σύμφωνα με αυτούς,το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αποβλήτων που προορίζεται για υγειονομική ταφή, πρέπει να μειωθεί μέχρι τις15/07/2016στο35%της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το1995ή τον τελευταίο προ του1995χρόνο, για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία τηςEurostat.  Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στο άρθρο5της Οδηγίας αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη τα οποία το1995ή το τελευταίο προ του1995έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία τηςEurostatπραγματοποίησαν διάθεση άνω του80%των αστικών τους αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, μπορούν να αναβάλουν την επίτευξη των στόχων για περίοδο τεσσάρων ετών το πολύ, δηλαδή μέχρι το2020.

 • Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

  GirlKissingHerDogΤο Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.
  Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη χώρα με την εισαγωγή άγριων ζώων.
  Στα κυπριακά σπίτια αυλές θα βρείτε πιθήκους, αγριόγατες, φίδια, ελάφια και ότι άλλο φανταστείτε σαν pets.

 • Σχεδιασμοί για διαχείριση των απορριμμάτων από τα ξενοδοχεία της Πάφου

  Πάφος: Η επαρχιακή επιτροπή Πάφου του ΠΑΣΥΞΕ μέσα στα πλαίσια της απόφασης για διαχείριση των απορριμμάτων από τις ξενοδοχειακές μονάδες για σκοπούς παραγωγής ενέργειας, είχε συνάντηση με ομάδα ειδικών επιστημόνων. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου, προσκλήθηκαν και έλαβαν μέρος εκπρόσωποι Δήμων και κοινοτήτων, στα όρια των οποίων λειτουργούν ξενοδοχειακές μονάδες.
 • Στειρώσεις και ευημερία των γάτων

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.165, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να επαναφέρει το ποσό των €50.000 που δινόταν κάθε χρόνο από την κυβέρνηση για στειρώσεις γατών.» 

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.166, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να αφορά τον έλεγχο του πληθυσμού των γατών, τις στειρώσεις και γενικότερα την ευημερία των γατών.» 

 • Προστασία Σκύλων και Γάτων σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης

  Κ.Δ.Π. 359/2019


  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:


  3. -(1) Κανένα πρόσωπο δεν λειτουργεί υποστατικό χωρίς την εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή.

  (2) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αναπαράγει ζώα για κερδοσκοπικό σκοπό ή να διαφημίζει τη δραστηριότητα αυτή χωρίς να λειτουργεί εκτροφείο.
  (3) Για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αίτηση, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 9, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:
  (α) Το όνομα και το επώνυμο, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον αριθμό εγγραφής και την επωνυμία καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικού προσώπου
  (β) το είδος του υποστατικού
  (γ) τα είδη ζώων τα οποία θα παραμένουν στο εν λόγω υποστατικό
  (δ) κάτοψη του υποστατικού στην οποία να προσδιορίζονται οι θέσεις και οι διαστάσεις:
  (ί) των χώρων κράτησης των ζώων και των λοιπών χώρων που χρησιμοποιούνται,
  (ίί) των τεχνικών εγκαταστάσεων και
  (ίίί) των περιφράξεων·
  (ε) αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής 
  ..........

  Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ Κ.Δ.Π. 359/2019.

   

 • ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  [pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |
  Βρυξέλλες, 3.12.2008
  COM(2008) 811 τελικό
  ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  {SEC(2008) 2936}
  ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  1. Εισαγωγη
  Η οικονομική μεγέθυνση στην ΕΕ εξακολουθεί να συνοδεύεται από αυξανόμενους όγκους αποβλήτων, με αποτέλεσμα να προκαλούνται απώλεια υλικών και ενέργειας, περιβαλλοντικές ζημίες και αρνητικές συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Στρατηγικός στόχος της ΕΕ είναι να περιορισθούν αυτές οι αρνητικές συνέπειες και η ΕΕ να μετατραπεί σε ενεργειακά αποδοτική «κοινωνία της ανακύκλωσης»[1].
  Η διαχείριση των αποβλήτων διέπεται ήδη από μεγάλο όγκο κανονιστικών ρυθμίσεων, υπάρχουν όμως ακόμη δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης της διαχείρισης ορισμένων κύριων ροών αποβλήτων.

 • Πόσοι σκύλοι σε κατοικίες;

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.191, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τροποποιήσει τον περί Σκύλων Νόμο με την προσθήκη πρόνοιας για το ελάχιστο εμβαδόν κατοικίας ανά σκύλο, ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται η ευημερία του σκύλου, καθώς επίσης κατά πόσο μπορεί να υπάρξει καθορισμός μέγιστου αριθμού σκύλων που δικαιούται κάποιος να διατηρεί εντός και εκτός οικίας.

  Η σχετική ερώτηση γίνεται μετά από παράπονα πολιτών.»

 • Πόσες γάτες στειρώνονται;

  image004Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.044, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2022, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου
  «Με αφορμή τις καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων, οργανωμένων συνόλων και πολιτών για τον ανεπαρκή αριθμό στειρώσεων αδέσποτων γατών που προσφέρονται από τους οικείους δήμους και κοινότητές τους, καθώς και τις ανησυχίες που εκφράζουν για την αποτελεσματικότητα του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γατών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμός

  Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμοί

  [Ποια ζώα επιτρέπεται να πωλούνται, κάτω από ποιες συνθήκες, τι δικαιούμαστε στο σπίτι κλπ]

  3.- (1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται αναφορικά με την κατοχή και πώληση
  ζώων.
  (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται:
 • Παράπονο 27 κατοίκων για το τσίρκο MEDRANO

  Θέμα: Λειτουργία του τσίρκου MEDRANO παρά το JUMBO
  Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και στην άδεια λειτουργίας που έχετε, όπως έχουμε πληροφορηθεί, παραχωρήσει στο τσίρκο MEDRANO για παραστάσεις στην πιο πάνω κατοικημένη περιοχή.
  Εκφράζουμε το παράπονο και τη δυσαρέσκεια μας για παραχώρηση τέτοιας άδειας, ενέργεια η οποία κατά την άποψή μας δείχνει πλήρη ασέβεια προς τους δημότες σας.
  Για χάρη οικονομικού οφέλους προχωρήσατε σε παραχώρηση άδειας λειτουργίας τσίρκου σε κατοικημένη περιοχή, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δημιουργείται σωρεία προβλημάτων ως ακολούθως:

 • Οργανικά απόβλητα και Τοπικές Αρχές

  Για ενέργεια, λίπασμα, δουλειές και λιγότερες ποντίκες

  Οι προκλήσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων είναι πολλές εφόσον το θέμα των αποβλήτων χρειάζεται άμεσα δράση και προγραμματισμό διαφορετικά οι κάτοικοι Λευκωσίας Λεμεσού και Πάφου θα κληθούν να πληρώσουν ψηλές χρεώσεις σκουπιδιών με τη λειτουργία των νέων ΧΥΤΥ.
  Τα οργανικά απόβλητα στο σύνολό τους αποτελούνται από τα φυτικά και ζωικά κατάλοιπα κουζίνας και μαγειρευμένα φαγητά, κλαδεύματα, γρασίδι και ξηρά φύλλα και κλαδιά.
  Η σωστή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων μπορεί να μας δώσει πρώτης τάξεως λίπασμα με τη διαδικασία της κομποστοποίησης και ενέργεια μέσω της παραγωγής βιοαερίου.
  Υπάρχουν και άλλα σοβαρά πλεονεκτήματα όταν αυτά δεν καταλήγουν σε σκυβαλότοπους όπως για παράδειγμα μείωση των εξόδων της Τοπικής Αρχής, ελαττώνεται η τροφή που μπορούν να βρουν ποντικοί και άλλα τρωκτικό και δεν απελευθερώνονται αέρια του θερμοκηπίου λόγω σήψης.

 • Οι 20 Κροκόδειλοι

  20  15cm long crocodiles arrived in Larnaca airport, Cyprus, from the Netherlands and were held in the custody of the veterinary services. Despite professional enquiries, no details were provided by the Cypriot authorities as to the husbandry provisions for these animals at the airport. Allegedly the importer, a pet shop owner, did not have permission to keep and sell the animals as pets and it is reported that he was asked to take charge of the animals before they were returned to the Netherlands. This did not happen and the animals were euthanized by a method known to cause pain and suffering.

  The international trade in caiman crocodiles is legal and subject to the provisions of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) where the species is listed on CITES Appendix II. As a party to CITES, Cyprus is obliged to ensure that animal welfare is safeguarded whilst animals are in its care and CITES has powers to oversee Member States’ actions in this regard. The CITES Secretariat, however, elected to take no action on the issue.

   

  Η έκθεση είναι εδώ:

  Importation and euthanasia of a consignment of caiman crocodilians in Cyprus: an assessment of government protocols and the actions of regulatory authorities

 • Οδηγία 2010/63 περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  Για το σκοπό αυτό, θεσπίζει κανόνες σχετικά με:
  α) την αντικατάσταση και μείωση της χρήσης ζώων σε διαδικασίες και τη βελτίωση της εκτροφής, παροχής στέγης, φροντίδας και χρήσης ζώων σε διαδικασίες·
  β) την καταγωγή, εκτροφή, σήμανση των ζώων, την παροχή φροντίδας και στέγης και τη θανάτωσή τους·
  γ) τη λειτουργία εκτροφέων, προμηθευτών και χρηστών·
  δ) την αξιολόγηση και αδειοδότηση έργων που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων σε διαδικασίες.
  2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ζώα χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, ή εκτρέφονται ειδικά για να χρησιμοποιηθούν τα όργανα ή οι ιστοί τους για επιστημονικούς σκοπούς.
  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται έως ότου τα ζώα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο θανατωθούν, επαναπατριστούν ή επιστρέψουν σε κατάλληλο ενδιαίτημα ή σύστημα εκτροφής.
  Η εξάλειψη του πόνου, της ταλαιπωρίας, της αγωνίας ή της μόνιμης βλάβης με την αποτελεσματική χρήση αναισθητικών, αναλγητικών ή άλλων μεθόδων δεν συνεπάγεται την εξαίρεση της χρήσης ζώου σε διαδικασίες από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

 • Οδηγία 2002/4 περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την Οδηγία 1999/74

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  1. Τα κράτη μέλη:

  α) θεσπίζουν σύστημα για την εγγραφή σε μητρώα κάθε μονάδας παραγωγής (στο εξής αποκαλούμενη μονάδα) η οποία καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, διαθέτοντας σε αυτήν διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας·

  β) διασφαλίζουν ότι για κάθε ανωτέρω μονάδα παρέχονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τουλάχιστον οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήματος, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το κράτος μέλος· η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να επιτρέπει επαρκή χρόνο για την καταχώρηση των υπόψη μονάδων σύμφωνα με το στοιχείο γ)·

  γ) διασφαλίζουν την καταχώρηση κάθε μονάδας για την οποία παρέχονται, έως την ημερομηνία που προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή του ανωτέρω στοιχείου β), οι απαιτούμενες πληροφορίες, και ότι διατίθεται σε αυτή διακριτικός αριθμός έως τις 31 Μαΐου 2003.

  2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιουνίου 2003:

  α) να μη μπορεί να συνεχισθεί η χρησιμοποίηση μονάδας για την οποία δεν έχουν παρασχεθεί, εντός της προσδιοριζόμενης προθεσμίας, οι πληροφορίες που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο β)· και

  β) να μην αρχίσει να χρησιμοποιείται καμιά νέα μονάδα πριν από την ολοκλήρωση της καταχώρησης και λήψης του διακριτικού αριθμού.

 • Οδηγία 1999/74 περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

  2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

  - στις εγκαταστάσεις με λιγότερες από 350 ωοπαραγωγές όρνιθες,

  - στις εγκαταστάσεις εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής.

  Οι εγκαταστάσεις αυτές πάντως εξακολουθούν να υπάγονται στις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 98/58

 • Οδηγία 1999/22 για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία της άγριας πανίδας και της βιολογικής ποικιλότητας, προβλέποντας τη θέσπιση μέτρων εκ μέρους των κρατών μελών για την παροχή αδείας και την επιθεώρηση των ζωολογικών κήπων στην Κοινότητα, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το ρόλο των ζωολογικών κήπων στη διατήρηση της βιοπολυμορφίας..

   Άρθρο 2 Ορισμός

  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "ζωολογικοί κήποι" νοούνται όλες οι μόνιμες εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται ζώα άγριων ειδών για να επιδεικνύονται στο κοινό για επτά ή περισσότερες ημέρες το χρόνο, εκτός των τσίρκων, των καταστημάτων πωλήσεως οικιακών ζώων, και των εγκαταστάσεων τις οποίες τα κράτη μέλη απαλλάσουν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για το λόγο ότι δεν επιδεικνύουν σημαντικό αριθμό ζώων ή ειδών στο κοινό και ότι η εξαίρεση δεν υπονομεύει τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

 • Ο Περί Σκύλων Νόμος 184/2002

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Image00057Προοίμιο
  -
  ΜΕΡΟΣ IΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  1. Συνοπτικός τίτλος
  2. Ερμηνεία
  ΜΕΡΟΣ IIΚΑΤΟΧΗ ΣΚΥΛΩΝ
  3. Άδεια κατοχής
  4. Επιθεώρηση υποστατικών από την αρμόδια αρχή
  5. Υποχρέωση - ανάρτησης πινακίδας
  6. Άρνηση έκδοσης άδειας κατοχής σε ορισμένες περιπτώσεις

 • Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος

  3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει το γενικό πλαίσιο των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται κατά το χειρισμό ζώων με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας και ευημερίας τους.

  (2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στα δεσποζόμενα. αδέσποτα ή αιχμάλωτα ζώα, καθώς και στα ζώα τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο βρίσκονται κάτω από ανθρώπινη επίβλεψη και έλεγχο.

  (3) Ο παρών Νόμος ισχύει και δεσμεύει κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, μέσα στην επικράτεια της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων της Κυβέρνησης και των λοιπών οργάνων και αρχών της Δημοκρατίας.

  [Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ]

 • Ο περί Πιστοποιητικών Ζώων Νόμος (ΚΕΦ.29)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
  1. Συνοπτικός τίτλος
  2. Ερμηνεία
  3. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας
  4. Κατοχή, κλπ., ζώου χωρίς πιστοποιητικό ιδιοκτησίας απαγορεύεται
  5. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας πωλητή να παραδίδεται πριν από την έκδοση νέου πιστοποιητικού
  6. Ποινή

 • Νομοθεσία για Pet Shops

  Τα προβλήματα και οι νομοθετικές ελλείψεις όσον αφορά τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς  στην Κύπρο είναι πάρα πολλά και η σημερινή κατάσταση δεν μας τιμά καθόλου σαν κοινωνία. Για παράδειγμα η νομοθεσία για τους σκύλουςχρειάζεται τροποποίηση αλλά και αυτή που υπάρχει δεν εφαρμόζεται όπως έπρεπε από τις Τοπικές Αρχές οι οποίες πολλές φορές, αν και υπάρχει μια σχετική πρόοδος, βλέπουν τις φιλοζωικές οργανώσεις ωσάν να είναι αυτές υπεύθυνες για την εφαρμογή του νόμου.

 • Νομικές υποχρεώσεις για μείωση των οργανικών αποβλήτων

  Οι πρόνοιες του νόμου

  Νόμος λειτουργίας των ΧΥΤΥ

  για μείωση των οργανικών αποβλήτων

  5.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, λαμβάνει μέτρα ώστε-

     (α)  Όχι αργότερα από τη 15η Ιουνίου του έτους 2010, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής θα μειωθούν στο 75% της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995, ή τον τελευταίο προ του 1995 χρόνο για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat·

     (β)  όχι αργότερα από τη 15η Ιουνίου του έτους 2012, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής θα μειωθούν στο 50% της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995, ή τον τελευταίο προ του 1995 χρόνο για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat·

     (γ)  όχι αργότερα από τη 15η Ιουλίου του έτους 2016, τα βιοαποδομήσια αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής θα μειωθούν στο 35% της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995, ή τον τελευταίο προ του 1995 χρόνο για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat·

  6.  Mόνο απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία είναι αποδεκτά σε χώρο υγειονομικής ταφής, εξαιρουμένων των αδρανών αποβλήτων ή άλλων αποβλήτων η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικώς αδύνατη ή άλλων αποβλήτων η επεξεργασία των οποίων δε συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των παρόντων Κανονισμών, μειώνοντας την ποσότητα των αποβλήτων ή τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή για το περιβάλλον

 • Κομποστοποίηση στο σπίτι άρθρο

  Ο κανονισμός Κ.Δ.Π. 562/2003 που καθορίζει τη λειτουργία των Χώρων Υγιεινής Ταφής των αποβλήτων αναφέρεται σε μια σειρά από απόβλητα των οποίων η απόρριψη σε ΧΥΤΑ απαγορεύεται.
  Στον Κανονισμό υπάρχει επίσης και εκτεταμένη αναφορά στα οργανικά απόβλητα και στην απαιτούμενη με βάση το νόμο συνεχή μείωσή τους στο 35% μέχρι το 2016 με ενδιάμεσους στόχους 75% το 2010 και 50% το 2012.
  Μια λύση φυσικά είναι να αφήνουμε τα οργανικά απόβλητα να φτάνουν στο χώρο των ΧΥΤΑ και να αφαιρούνται. Η πλειοψηφία όμως των Ευρωπαϊκών χωρών προωθούν την οικιακή κομποστοποίηση μειώνοντας έτσι σοβαρά τα οργανικά απόβλητα που καταλήγουν σε χωματερές και ΧΥΤΑ.
  Σε πολλές χώρες η κομποστοποίηση διδάσκεται σε σχολεία και νηπιαγωγεία και για να βοηθηθεί μάλιστα η διάδοση της πρακτικής αυτής, πολλές τοπικές αρχές προσφέρουν επιχορηγημένους κάδους σε χαμηλές τιμές.
  Η οικιακή κομποστοποίηση χρησιμοποιεί κατάλοιπα λαχανικών, φρούτων, πατατών κλπ, μαζί με διάφορα απόβλητα του κήπου όπως ξηρά φύλλα, κλαδέματα και κομμένο γρασίδι.