Οικονομία

Οικονομία

  • Περιβάλλον και Οικονομία - αλλαγές που έρχονται το 2023

    Image00192Ποιες ήταν οι σημαντικότερες νομοθετικές αλλαγές που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα για την προστασία του περιβάλλοντος και τι αναμένουμε το επόμενο διάστημα;
    Οι δύο νομοθεσίες για τις μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον είναι ίσως αυτές που παίρνουν πιο συχνά τη δημοσιότητα ιδιαίτερα τώρα με το θέμα του Ακάμα.
    Μεγάλες συζητήσεις θα φέρει όμως η νέα νομοθεσία για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων όπου θα γίνεται υποχρεωτικός διαχωρισμός μετά το τέλος του 2023 και θα έχει και ψηλές ποινές για όσους δεν ανακυκλώνουν. Για πολλά επαγγελματικά υποστατικά αυτό θα σημαίνει και αύξηση των εξόδων.