Απόβλητα

Απόβλητα

 • Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

  Image00163Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά από άλλα προβλήματα, η ΕΕ ξεκίνησε την πολιτική της "Κυκλικής Οικονομίας". Μέσα ακριβώς από το πλαίσιο της Κυκλικής οικονομίες ξεκίνησε το 2018 η στρατηγική της ΕΕ για την μείωση των πλαστικών.
  Η πρώτη αλλαγή που είδαμε στην Κύπρο ήταν αυτή του Ιουλίου του 2018 όταν ξεκίνησε η χρέωση της πλαστικής τσάντας μεταφοράς προς 6σεντ.
 • Απόβλητα και ΕΕ


  Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/libraries/src/HTML/Helpers/StringHelper.php on line 132
 • Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά την υποχρέωση των εισαγωγέων ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης για εγγραφή στο συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης μπαταριών “ΑΦΗΣ” και στο σύστημα ανακύκλωσης “Electrocyclosis”. Εάν ισχύει αυτή η υποχρέωση, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε πόσοι εισαγωγείς την έχουν εκπληρώσει και πώς προτίθεται η κυβέρνηση να διαχειριστεί το θέμα.»

 • Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού to 2009

  Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 58 ):

  Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την  ΚΔΠ 668/2004, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και το αργότερο έως τις 31.12.2008, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων χιλιογράμμων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος.

  Το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ το οποίο αδειοδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2008, τέθηκε σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2009. Παράλληλα, αδειοδοτήθηκαν πέντε εγκαταστάσεις για ανακύκλωση συγκεκριμένων τύπων ΑΗΗΕ, ενώ εξετάζεται άλλη μία αίτηση.

  Σύμφωνα με έκθεση του Τμήματος, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9.8.2010, βάσει του άρθρου 12 της Οδηγίας, η κατά κεφαλή ποσότητα συλλογής ΑΗΗΕ στην Κύπρο ανήλθε σε 2,84 χιλιόγραμμα ανά κάτοικο, σε σύγκριση με 3,05 χιλιόγραμμα για το 2007. Συνεπώς, οι ποσοτικοί στόχοι της Οδηγίας δεν έχουν επιτευχθεί. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το Τμήμα αναμένει ότι, μετά την πρόσφατη λειτουργία συλλογικού συστήματος διαχείρισης ΑΗΗΕ, οι στόχοι για την περίοδο 2009-2010 θα επιτευχθούν.

  Όπως μας πληροφόρησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, με τη δραστηριοποίηση του συλλογικού συστήματος δημιουργήθηκαν πέραν των χιλίων σημείων συλλογής παλαιών συσκευών παγκύπρια, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής.

 • Απόβλητα – μια παρακαμπτήρια οδός προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση του κόστους

  Reference:  IP/12/18    Date:  13/01/2012
  HTML:   EN    FR    DE    DA    ES    NL    IT    SW    PT    FI    EL    CS    ET    HU    LT    LV    MT    PL    SK    SL    BG    RO   
  PDF:     EN    FR    DE    DA    ES    NL    IT    SW    PT    FI    EL    CS    ET    HU    LT    LV    MT    PL    SK    SL    BG    RO   
  DOC:    EN    FR    DE    DA    ES    NL    IT    SW    PT    FI    EL    CS    ET    HU    LT    LV    MT    PL    SK    SL    BG    RO   

  Ευρωπαϊκή επιτροπή – δελτιο τύπου

  Απόβλητα – μια παρακαμπτήρια οδός προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση του κόστους

  Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2012 – Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε σήμερα, η πλήρης εφαρμογή της σχετικής με τα απόβλητα νομοθεσίας της ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 72 δις ευρώ ετησίως, θα προκαλούσε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών του ενωσιακού κλάδου διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων κατά 42 δις ευρώ και θα δημιουργούσε πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. Οι παράνομες δραστηριότητες γύρω από τα απόβλητα στα κράτη μέλη καταλήγουν σε χαμένες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, πλην όμως η ενίσχυση των εθνικών επιθεωρήσεων και η βελτίωση των γνώσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων θα απέφερε μείζονες βελτιώσεις.

  Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potočnik δήλωσε: «Χρειάζεται να θεωρήσουμε τα απόβλητα ως πόρο – και η ταφή πόρων στο έδαφος είναι κάτι παραπάνω από κοντόφθαλμη. Στην έκθεση αυτή εμφαίνεται ότι η διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εάν η υφιστάμενη νομοθεσία εφαρμοζόταν κατάλληλα, θα αποφεύγαμε δαπανηρές εργασίες καθαρισμού, προβλήματα ρύπανσης και υγείας. Και ας μη ξεχνάμε ότι τα ανακυκλωμένα υλικά είναι φθηνότερα απ’ ό,τι τα «παρθένα» - και ότι μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές».

  Η βελτίωση της εφαρμογής οδηγεί σε σημαντικά οφέλη

  Στη μελέτη διενεργείται μια εις βάθος ανάλυση των συνεπειών της καλύτερης εφαρμογής και καταδεικνύεται το μέγεθος των οφελών. Αναλύθηκε αριθμός μελετών περιπτώσεων στην Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες, ούτως ώστε να καταδειχθούν τα οικονομικά, χρηματοδοτικά και κοινωνικά οφέλη στα κράτη μέλη.

  Ο ενωσιακός κλάδος διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων είναι ήδη πολύ δυναμικός, αλλά παρέχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης. Το 2008, ο ετήσιος κύκλος εργασιών, ύψους 145 δις ευρώ αντιστοιχούσε στο 1% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ και σε 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η συμμόρφωση με την πολιτική της ΕΕ θα συνέβαλλε στη δημιουργία ενός κλάδου με 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 187 δισεκατομμυρίων ευρώ.

  Το πρόβλημα είναι ότι υπερβολικά υψηλός αριθμός τιμών δεν αντανακλά το πραγματικό κόστος της διάθεσης αγαθών – εάν το αντανακλούσε, αυτό θα συνέβαλλε πρωτίστως στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη στερούνται ακόμη κατάλληλης υποδομής για τη χωριστή συλλογή, ανακύκλωση και ανάκτηση. Η απουσία συστηματικού ελέγχου και μηχανισμών εφαρμογής αποτελεί ένα άλλο εμπόδιο, συνδυαζόμενο με την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικών με τη διαχείριση των αποβλήτων.

  Τέσσερα βασικά συμπεράσματα

  • Στη μελέτη συμπεραίνεται ότι χρειαζόμαστε περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα απόβλητα. Πρέπει να συλλέγονται καλύτερης ποιότητας δεδομένα και να βελτιωθεί η συστηματική παρακολούθηση της έμπρακτης λειτουργίας των σχετικών νόμων. Εν προκειμένω έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, με εδικό κέντρο δεδομένων για τα απόβλητα, το οποίο συνέστησε πρόσφατα η Eurostat.

  • Καλύτερη χρήση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ευρύτερη χρήση οικονομικών μέσων όπως είναι η αύξηση του κόστους διάθεσης θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης και στην εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για τη διαχείριση των αποβλήτων.

  • Οι δυνατότητες παρακολούθησης και επιθεώρησης πρέπει να ενισχυθούν στα κράτη μέλη. Αυτό συνεπάγεται μια ικανότητα ανεξάρτητου ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ και, ενδεχομένως, κοινά πρότυπα επιθεώρησης.

  • Μια σχετικά συμφέρουσα οικονομική επιλογή για την ενίσχυση της παρακολούθησης της εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Η επιλογή αυτή θα συνεπαγόταν μικρότερο διοικητικό κόστος απ’ ό,τι η δημιουργία ενός νέου οργανισμού για τα απόβλητα.

  Επόμενα βήματα

  Τα συμπεράσματα της μελέτης θα συζητηθούν και θα αναλυθούν από την Επιτροπή. Θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη ενός ισόρροπου μείγματος οικονομικών και νομικών μέσων, όπως προτείνεται στον χάρτη πορείας για μια αποδοτική – από πλευράς πόρων – Ευρώπη – και στη θεματική στρατηγική για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Οι εν λόγω στρατηγικές ενθαρρύνουν τις οικονομικές και νομικές πρωτοβουλίες, όπως είναι οι φόροι ή οι απαγορεύσεις υγειονομικής ταφής, η επέκταση των συστημάτων «ευθύνης των παραγωγών» και η θέσπιση συστημάτων του τύπου «πλήρωσε ανάλογα με αυτά που απορρίπτεις».

  Ιστορικό

  Η οικονομία της ΕΕ χρησιμοποιεί 16 τόνους υλικών ανά άτομο και ετησίως, εκ των οποίων 6 τόνοι καθίστανται απόβλητα, και οι μισοί από αυτούς καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Πολλά κράτη μέλη στηρίζονται κυρίως στους χώρους υγειονομικής ταφής για τη διαχείριση των αποβλήτων. Η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, παρ’ όλη την υφιστάμενη περί αποβλήτων ενωσιακή νομοθεσία και είναι μη βιώσιμη.

  Ο χάρτης πορείας για την απόδοση των πόρων της Επιτροπής καθορίζει ορόσημα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα απόβλητα θα τυγχάνουν, μέχρι το 2020, διαχείρισης ως πόρου, μέσω της αναθεώρησης της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της ανάκτησης και της θέσπισης στόχων για την απομάκρυνσή τους από τους χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και μέσω της ανάπτυξης αγορών δευτερογενών και ανακυκλωμένων υλικών.

  Για περαιτέρω πληροφορίες

  Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί αποβλήτων για την πράσινη ανάπτυξη (μελέτη): http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

  Συγκριτικές στατιστικές για τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων στα κράτη μέλη της ΕΕ:

  http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml

  Έκθεση του 2011 για τη θεματική στρατηγική σχετικά με την πρόοδο στην πρόληψη της παραγωγής και ανακύκλωσης αποβλήτων: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

  Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">JoeΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε."> Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Hennon (+32 2 295 35 93)

  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">MonicaΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε."> Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Westeren (+32 2 299 18 30)


 • Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/templates/ja_good/html/layouts/joomla/content/image/article.php on line 19

  Απόβλητα - Κύπρος


  Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/libraries/src/HTML/Helpers/StringHelper.php on line 132

 • Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/templates/ja_good/html/layouts/joomla/content/image/article.php on line 19

  Απόβλητα - Κείμενα /Downloads


  Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/libraries/src/HTML/Helpers/StringHelper.php on line 132
 • Απόβλητα


  Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/libraries/src/HTML/Helpers/StringHelper.php on line 132
 • Αναφορικά με τους σκυβαλότοπους στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου - 2002

  Απάντηση 23.06.008.01.038

  Απάντηση ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2002 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.038, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2001, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου.

  «Αναφορικά με τους σκυβαλότοπους στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου λειτουργούν τρεις σκυβαλότοποι. Ο πρώτος σκυβαλότοπος βρίσκεται σε περιοχή της κοινότητας Φρενάρους και εξυπηρετεί τα έξι κοινοτικά συμβούλια Σωτήρας, Λιοπετρίου, Φρενάρους, Αυγόρου, Άχνας και Αχερίτου και το δήμο Δερύνειας, ο δεύτερος εξυπηρετεί το δήμο Αγίας Νάπας και ο τρίτος εξυπηρετεί το δήμο Παραλιμνίου και βρίσκονται στις οικείες δημοτικές περιοχές.

  Ο πρώτος εκ των τριών σκυβαλότοπων βρίσκεται πλησίον του σημείου κορεσμού του και αντιμετωπίζονται ήδη προβλήματα στην ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του. Ο χώρος απόρριψης σκυβάλων του δήμου Αγίας Νάπας πρέπει να εγκαταλειφθεί, λόγω προβλημάτων που παρουσιάζει, ενώ ο χώρος απόρριψης σκυβάλων του δήμου Παραλιμνίου θα απαιτηθεί να εγκαταλειφθεί σύντομα.

  Στην επαρχία Λάρνακας δεν υπάρχουν ανεξέλεγκτοι χώροι απόρριψης σκυβάλων. Συγκεκριμένα, στις κοινότητες Πάνω Λεύκαρα, Λάγεια, Ορά, Βάβλα, Μελίνη, Οδού, Αγιοί Βαβατσινιάς, Κάτω Λεύκαρα, Μαρί, Ψεματισμένος, Άγιος Θεόδωρος, Κάτω Δρυς, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Κοφίνου, Σκαρίνου, Αβδελλερού, Κελλιά, Ορόκλινη και Ορμήδεια λειτουργούν καθ’ όλα οργανωμένοι σκυβαλότοποι, στους οποίους γίνεται απλή ταφή των σκυβάλων σε τάφρους.

  Οι κοινότητες Λειβαδιών, Κιτίου, Περβολιών, Δρομολαξιάς, Μενεού, Τερσεφάνου, Καλού Χωριού, Μαζωτού, Μεννόγειας, Αγκλεισίδων και Αλεθρικού εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο σκυβαλότοπο Λάρνακας στην περιοχή Τερσεφάνου και οι κοινότητες Κόρνου, Μοσφιλωτής, Πυργών, Δελίκηπου και Αγίας Άννας από το σκυβαλότοπο Κοτσιάτη.

  Με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται γενικά από τους σκυβαλότοπους, οι Ενώσεις Κοινοτήτων Λάρνακας και Αμμοχώστου ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την εξεύρεση νέου κοινού χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες εντόπισαν χώρο στην επαρχία Λάρνακας που κρίνεται προκαταρκτικά κατάλληλος για το σκοπό αυτό. Οι προσπάθειες για περαιτέρω προώθηση του θέματος αναστάλθηκαν για σημαντικό χρονικό διάστημα, λόγω της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της κυβέρνησης, όσον αφορά τον οργανισμό/φορέα που θα πρέπει να συσταθεί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

  Ανεξάρτητα από το πιο πάνω πρόβλημα, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί τη δημιουργία κοινού χώρου απόρριψης σκυβάλων που θα εξυπηρετεί τις δύο επαρχίες, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Κοινοτήτων Λάρνακας και Αμμοχώστου.»

 • Αναφορικά με τη ρύπανση από σκουπίδια και λύματα στην περιοχή Τηλλυρίας

  Απάντηση 23.06.008.03.157

  Απάντηση ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2004 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.157, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Αναφορικά με τη ρύπανση από σκουπίδια και λύματα στην περιοχή Τηλλυρίας, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  1.      1. Διάθεση σκυβάλων των κοινοτήτων της περιοχής Τηλλυρίας

            Ο υφιστάμενος σκυβαλότοπος στην περιοχή “Πηγή” θα συνεχίσει να λειτουργεί πάνω σε προσωρινή βάση, μέχρι να ετοιμασθούν οι μελέτες για τους υφιστάμενους σκυβαλότοπους που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις για τη διάθεση των σκυβάλων των κοινοτήτων που εξυπηρετούνται από τους υφιστάμενους σκυβαλότοπους, όπως επίσης και εισηγήσεις για τη διαμόρφωση των υφισταμένων.

            Μέχρι τη συμπλήρωση των μελετών το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Πύργου ανέλαβε τη διαχείριση του πιο πάνω σκυβαλότοπου (ενταφιασμός σκυβάλων και απαγόρευση της καύσης τους).  Μεγάλο τμήμα των σκυβάλων έχει ήδη καλυφθεί και τις επόμενες μέρες θα καλυφθεί και το υπόλοιπο.

  2.       2. Διάθεση οικιακών λυμάτων των κοινοτήτων της περιοχής Τηλλυρίας

            Το θέμα της εξεύρεσης τρόπου για την οριστική επίλυση των προβλημάτων διάθεσης των οικιακών λυμάτων θα εξετασθεί από το αρμόδιο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

            Για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος που διαπιστώνεται με τη λειτουργία της χωμάτινης δεξαμενής όπου απορρίπτονται τα οικιακά λύματα της περιοχής θα μελετηθεί το ενδεχόμενο μεταφοράς των λυμάτων της κοινότητας Κάτω Πύργου, που είναι η μεγαλύτερη της περιοχής στην οποία παρατηρείται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, στο βιολογικό σταθμό που κατασκευάσθηκε για τις ανάγκες του αλιευτικού καταφυγίου Κάτω Πύργου.  Σύσκεψη για τη μελέτη του θέματος θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2004 στο Γραφείο Επάρχου Λευκωσίας.»

 • ανάγκη κατάργησης του σκυβαλότοπου Αγίας Νάπας

  Απάντηση 23.06.008.02.310

  Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2003 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.310, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη.

  «Αναφορικά με την ανάγκη κατάργησης του σκυβαλότοπου Αγίας Νάπας, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Με βάση τη διαδικασία της ζήτησης προσφορών, το Υπουργείο Εσωτερικών υπέγραψε συμβόλαιο με ιδιωτικό οίκο, ο οποίος ανέλαβε την ετοιμασία χωροθετικής, περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής μελέτης, όπως και την ετοιμασία εγγράφων δημοπράτησης για την κατασκευή χώρου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δύο διαμετακομιστικών σταθμών για την επαρχία Λάρνακας και την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Η εργασία αυτή αναμένεται να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου 2003.

  Η κατασκευή του έργου αναμένεται να αρχίσει στις αρχές του 2004 και να συμπληρωθεί στις αρχές του 2005, οπόταν και προγραμματίζεται η κατάργηση του υφιστάμενου σκυβαλότοπου της Αγίας Νάπας.

  Μέχρι την κατάργηση του σκυβαλότοπου αυτού και με σκοπό τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης που επικρατεί στο χώρο, ο έπαρχος Αμμοχώστου ζήτησε από το δήμο Αγίας Νάπας να προβεί στις αναγκαίες εργασίες, ώστε ο ίδιος ο σκυβαλότοπος να διατηρείται σε αποδεκτά υγειονομικά επίπεδα και να αποφεύγεται η απόρριψη άχρηστων αντικειμένων και σκυβάλων μέσα στους γειτνιάζοντες χώρους. Ο έπαρχος Αμμοχώστου θα παρακολουθεί την κατάσταση.»

   
 • Αλυκή Λάρνακας - απόβλητα και κατσκηνώσεις - 2009

  Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.65 ):

  (ζ) Aπόρριψη αποβλήτων στις αλυκές Λάρνακας από χημικό καθαρισμό των σωληνώσεων του συστήματος κλιματισμού του νέου αεροδρομίου. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στην ΄Εκθεσή μας για το 2008, κατά παράβαση των διατάξεων του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002 μέχρι 2008, εταιρεία η οποία ανέλαβε το χημικό καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού του αεροδρομίου, απέρριψε απόβλητα που παρουσίασαν τοξικότητα στο χώρο της Αλυκής, ο οποίος λόγω της σημαντικότητας του ως υδροβιότοπος, περιλήφθηκε στο Δίκτυο Natura 2000.
  Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα στις 17.6.2009, με εισήγηση για λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του φορέα εκμετάλλευσης του νέου αεροδρομίου Λάρνακας και της εταιρείας που ανέλαβε το χημικό καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού.
  Στις 14.10.2009 καταχωρίστηκε ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο, η οποία δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

  (η)  Παράνομος κατασκηνωτικός χώρος στις νότιες αλυκές Λάρνακας. Το Τμήμα έχει θέσει επανειλημμένα προς τον Έπαρχο Λάρνακας και το Δήμο Λάρνακας, την ανάγκη για άμεσο τερματισμό της παρανομίας που υφίσταται σε σχέση με την ανέγερση υποστατικών και άλλων παραπηγμάτων στις νότιες αλυκές της Λάρνακας, χωρίς ωστόσο, να έχουν ληφθεί ακόμα οποιαδήποτε μέτρα από τις πιο πάνω αρμόδιες Αρχές. Επισημάναμε ότι η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000 και η λήψη μέτρων για προστασία της αποτελεί δέσμευση της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας και Διαχείρισης των αλυκών Λάρνακας, εκπρόσωπος του Δήμου Λάρνακας ανέφερε ότι έχει γίνει καταγραφή των παράνομων καταλυμάτων και τροχόσπιτων και ότι προωθείται σχέδιο για διαχείριση του χώρου.  Επισήμανε επίσης ότι με Υπουργική Απόφαση, ο χώρος παραχωρήθηκε για τη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου.

 • Αγωγός με απόβλητα στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Δεκέλειας

  21 Νοεμβρίου 2016

  Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με μόλυνση της θαλάσσιας περιοχής που βρίσκεται κοντά στην περιοχή των διυλιστηρίων στην Δεκέλεια. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, υπάρχει αγωγός ο οποίος καταλήγει στη θάλασσα και από τον οποίο, τις βραδινές ώρες, διαχέονται στην θάλασσα υγρά απόβλητα και ίσως πετρελαιοειδή. Οι συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεται ο αγωγός είναι 34°58'49.2"N 33°44'54.4"E.
 • Lets Do It Cyprus 2012 in the news on the day

  Παρμένο από το δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ το βράδυ της 29/09/2012 που έγινε η εκστρατεία καθαρισμού

 • Lets Do It Cyprus - campaign ad

   

  this is the campaign film for the clean 

 • Green Week 2014 - 5 ερωτήσεις για τα απόβλητα

  [Δημοσιεύθηκε στο Φιλελεύθερο στις 04/06/2014]

  1. Ποιο είναι το θέμα της φετινής Πράσινης Εβδομάδας και Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος;
  Το θέμα στο οποίο εστιάζεται η φετινή χρονιά είναι η «Κυκλική Οικονομία». Με αυτό τον όρο γίνεται προσπάθεια να τονιστεί η ανάγκη της καλύτερης χρήσης των φυσικών πόρων, η αναγκαιότητα της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Και όλα αυτά με το πλεονέκτημα της δημιουργίας νέων μόνιμων θέσεων εργασίας.
 • Commission calls on CYPRUS to improve its treatment of waste - 2021

  EUCommission1The Commission is calling on Cyprus to correctly apply the Landfill Directive (Directive 1999/31/EC) and the Waste Framework Directive (Directive 2008/98/EC). The Landfill Directive sets standards for landfills to prevent adverse effects on human health, water, soil and air. Under this Directive, Member States must take measures to ensure that only waste that has been subject to treatment is landfilled. The European Green Deal and the Zero Pollution Action Plan set a zero pollution ambition for the EU, which benefits public health, the environment and climate neutrality.

 • 2008: Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

  Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 81:
  Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
  Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ.

 • 2003 - Απάντηση υπουργού για τη λίμνη

  Απάντηση ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2003 του Υπουργού Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Θεμιστοκλέους στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.176, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2002, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά.

  «Αναφορικά με θέματα που αφορούν την προστασία της λίμνης Παραλιμνίου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Έχει μόλις πρόσφατα ετοιμαστεί και υποβληθεί στα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες η τελική έκθεση της εμπειρογνώμονος δρ Birgit Blosat, που τιτλοφορείται "Study for the Conservation and Protection of the Cypriot grass snake Natrix natrix cypriaca - field Research and Management Suggestions". Η έκθεση παρουσιάστηκε από την εμπειρογνώμονα σε ειδική συνεδρίαση που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 2002, στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

  Στις παραγράφους 2.5, 6.10.5, 7.1.4, 7.2.3 και 7.3.3 της πιο πάνω έκθεσης γίνεται αναφορά και στη λίμνη Παραλιμνίου ως σημαντικού οικότοπου του είδους. Αντίγραφα των σχετικών σελίδων επισυνάπτονται.

  Με την έναρξη της μελέτης της κ. Blosat έγινε στις 26 Ιουνίου 2002 μια προκαταρκτική συνάντηση για μια καταρχάς ενημέρωση των τοπικών αρχών στο όλο θέμα. Στη συνάντηση πήραν μέρος εκπρόσωποι από τους δήμους Παραλιμνίου και Δερήνιας, τα κοινοτικά συμβούλια Φρενάρους και Σωτήρας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

  Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003 προγραμματίζονται τα πιο κάτω, πάντοτε σε σχέση με τη σπουδαιότητα της λίμνης Παραλιμνίου ως πολύ σημαντικού οικότοπου του κυπριακού νερόφιδου:

  1. Ενημερωτικές επαφές και παρουσιάσεις του όλου θέματος σε τοπικές αρχές της περιοχής (δήμους, κοινοτικά συμβούλια), άμεσα εμπλεκόμενους οργανωμένους φορείς και κοινωνικά σύνολα όπως π.χ. το περιβαλλοντικό κίνημα, τους υπεύθυνους της πίστας αγώνων με μοτοσυκλέτες κ.λπ., καθώς και στα σχολεία κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης.

  2. Συστηματική περιβαλλοντική επισκόπηση της περιοχής και συλλογή των αναγκαίων στοιχείων με στόχο την υποβολή πρότασης για ένταξή της στο ευρωπαϊκό δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000".

  3. Ετοιμασία διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής που θα προταθεί. Η ετοιμασία του σχεδίου αυτού θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο λόγω κυρίως των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν.

  Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει σε νόμους τις ακόλουθες συμβάσεις με τις οποίες προστατεύονται, άμεσα ή έμμεσα, τα υγροτοπικά συστήματα:

  1. Σύμβαση για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων, του 1979 (Ν.24/1988-13.3.1988).

  2. Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία, του 1996 [Ν.4(ΙΙΙ)1996-29.3.1996].

  3. Σύμβαση για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας Ειδικά ως Βιότοπους Υδροβίων Πτηνών RAMSAR, 2.2.1971, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο ων Παρισίων στις 3 Δεκεμβρίου 1982 και τις τροποποιήσεις που έγιναν στη Ρεγγίνα, στις 28 Μαΐου 1987 [Ν.8(ΙΙΙ)2001-16.3.2001].

  4. Σύμβαση για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών που Ανήκουν στην Άγρια Πανίδα [Ν.17(ΙΙΙ)/2001-13.7.2001].

  Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω συμβάσεις συναφείς πρόνοιες περιέχονται και στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πουλιά και τους οικότοπους, για τις οποίες έχουν ετοιμαστεί εναρμονιστικά νομοσχέδια, τα οποία βρίσκονται υπό νομοτεχνικό έλεγχο.

  Η πλέον εξειδικευμένη από τις πιο πάνω συμβάσεις, όσον αφορά την άμεση προστασία υγρότοπων, είναι η Σύμβαση Ramsar. Ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβάλει στη γραμματεία της σύμβασης τα σχετικά δικαιολογητικά και έχει εγκριθεί ως περιοχή Ramsar η αλυκή Λάρνακας.

  Ανεξάρτητα όμως από την κήρυξη ή όχι ενός υγροτοπικού συστήματος ως περιοχής Ramsar, μια χώρα μέλος της σύμβασης υποχρεούται να προστατεύει εξίσου αποτελεσματικά όλους τους υγροβιότοπούς της (Άρθρο 41 της σύμβασης, αντίγραφο επισυνάπτεται).

  Εξ όσων είναι γνωστό, έχει ετοιμαστεί στο παρελθόν από το φινλανδικό οίκο "Soil and Water Ltd", για λογαριασμό του δήμου Παραλιμνίου, μελέτη για την αξιοποίηση της ομώνυμης λίμνης, με τίτλο "Preliminary Plan for a Pond in Paralimni Lake". Αντίγραφο των σελίδων που έχουμε στη διάθεσή μας επισυνάπτεται.»