Μενού...

Σεπτεμβρίου 30, 2015

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που Οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους Κυρωτικός Νόμος 11/2012

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: θα διαβάζεται μαζί με το νόμο 39/2004. τον περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαφας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους Κυρωτικός Νόμος 39/2004 στο εξής θα…
Σεπτεμβρίου 30, 2015

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση Σχετικά με την Περαιτέρω Μείωση των Εκπομπών του Θείου Κυρωτικός Νόμος 5/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Πρωτόκολλο σημαίνει το Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που αφορά την Περαιτέρω Μείωση των Εκπομπών του Θείου, το οποίο έγινε στο Όσλο στις 13/06/1994 και εγκρίθηκε εξ ονόματος…
Σεπτεμβρίου 30, 2015

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα (Κυρωτικός) Νόμος 38/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται σε Βαρέα Μέταλλα το οποίο υπεγράφει στο Άαρχους της Δανίας στις 24/06/1998 και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την Απόφαση…
Σεπτεμβρίου 30, 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤIΚΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1979 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜEΘΟΡΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΉΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Πρωτόκολλο σημαίνει το Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της ΟξΙνισης του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους το οποίο έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 30…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...