Μενού...

Νοεμβρίου 10, 2019
EU COMM LOGO

Οι παρατηρήσεις της ΕΕ για το σχέδιο μας για την ενέργεια και το κλίμα

Οι συστάσεις της ΕΕ αναφορικά με το σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το κλίμα ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ:1. Να αποσαφηνίσει πώς σχεδιάζει να επιτύχει τον στόχο της για το 2030 όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...