Μενού...

Σεπτεμβρίου 03, 2016
greenBuilding2

Διαχειριστικός έλεγχος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην οικονομία κάθε χώρας, αφού αποτελούν μια εγχώρια και καθαρή πηγή ενέργειας με ευνοϊκές προοπτικές συνεισφοράς στο ενεργειακό της ισοζύγιο, συμβάλλοντας με…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...