Μενού...

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος 86/1972

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 
1. (α) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, για την εγγραφή οχήματος εισπράττεται από τον Έφορο τέλος εγγραφής ανερχόμενο στα εκατόν πενήντα Ευρώ (€150).

(β)(i) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Μ1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, ισούται με το άθροισμα των γινομένων, που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του κάθε μέρους της μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), που φαίνεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα που ακολουθεί, με τον αντίστοιχο συντελεστή, που φαίνεται στη δεύτερη στήλη του ιδίου Πίνακα.ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέρος της μάζας εκπεμπόμενου
διοξειδίου του άνθρακα –
CO2
(συνδυασμένος κύκλος) σε
γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (
gr/Km)
του μηχανοκίνητου οχήματος:


Συντελεστής
(Ευρώ ανά γραμμάριο/
ανά χιλιόμετρο (
gr/Km)

Για μέρος μάζας μικρότερο ή ίσο
των 120 (
gr/Km)

0,5

Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των
120 (
gr/Km) και μικρότερο ή ίσο
των 150 (
gr/Km)

3

Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των
150 (
gr/Km) και μικρότερο ή ίσο
των 180 (
gr/Km)

3

Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των
180 (
gr/Km)

8

Η υποπαράγραφος (β)(i) εφαρμόζεται για μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία εγγράφονται από την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.

(ii) Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, η μάζα εκπεμπομένου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τις διατάξεις των υποπαραγράφων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 6 του παρόντος Μέρους.

(γ) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Μ1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, και το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο του Εφόρου για πρώτη φορά πριν από την έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, προσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μηχανοκίνητα οχήματα που
φέρουν μηχανή με κυβισμό ο
οποίος:


Ετήσιο Τέλος Κυκλοφορίας

€ ανά κυβικό εκατοστό (cc)
της μηχανής


δεν υπερβαίνει τα 1450 κυβικά
εκατοστά (
cc)

0.04272

υπερβαίνει τα 1450 κυβικά
εκατοστά (
cc) αλλά δεν υπερβαίνει
τα 1650 κυβικά εκατοστά (
cc)

0.05980

υπερβαίνει τα 1650 κυβικά
εκατοστά (
cc) αλλά δεν υπερβαίνει
τα 2050 κυβικά εκατοστά (
cc)

0.11960

υπερβαίνει τα 2050 κυβικά
εκατοστά (
cc) αλλά δεν υπερβαίνει
τα 2250 κυβικά εκατοστά (
cc)

0.14523

υπερβαίνει τα 2250 κυβικά
εκατοστά (
cc) αλλά δεν υπερβαίνει
τα 2650 κυβικά εκατοστά (
cc)

0.19649

υπερβαίνει τα 2650 κυβικά
εκατοστά (
cc)

0.19649:

Νοείται ότι, για μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο διαθέτει κινητήρα περιστρεφόμενου εμβόλου και έχει εγγραφεί πριν την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, συνεχίζεται να καταβάλλεται τέλος κυκλοφορίας με βάση τον ονομαστικό πληρούμενο όγκο του κινητήρα του.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 10, 2010

Νομοσχέδιο για Pet Shops

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.058, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη «Έχω διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό η εμπορία κατοικίδιων ζώων, πουλιών, ιχθύων και ερπετών.…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Publications on air quality

 • Air quality in Europe 2021

  Publications Dec 6, 2021 | 13:27 pm

  Air pollution is the single largest environmental health risk in Europe and has significant impacts on the health of the European population, particularly in urban areas. While emissions of key air pollutants and their concentrations in ambient air have fallen[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2020 report

  Publications Nov 23, 2020 | 11:35 am

  The Air quality in Europe report provides an annual assessment of the status and impacts of air quality and recent air quality trends. The report supports policy development and implementation in the field of air quality at both European and[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe 2019

  Publications Oct 16, 2019 | 09:00 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2017. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards the[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2018

  Publications Oct 29, 2018 | 08:05 am

  The current report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2016. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2017 report

  Publications Oct 11, 2017 | 08:55 am

  "Air quality in Europe — 2017 report" presents an updated analysis of air quality and its impacts, based on official data from more than 2 500 monitoring stations across Europe in 2015.

  Read more...

Μενού...