fbpx

Μενού...

Ποιότητα του αέρα - Κείμενα

All Stories

Υπ Εργασίας: Σχέδιο Διαχείρισης Σκόνης

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Σκοπός του Σχεδίου είναι να αποτελέσει αρχικά τη βάση ενημέρωσης του υφιστάμενου Σχεδίου Διαχείρισης προσδιορίζοντας κατάλληλα μέτρα προστασίας της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Επιπρόσθετα προτείνει μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση μέσα από την οποία θα μπορεί να συντάσσεται και ενημερώνεται σε τακτή βάση ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των αιωρούμενων σωματιδίων. Συγκεκριμένα το Σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:
- Ανάλυση της υφιστάμενης ποιότητας της ατμόσφαιρας
- Προσδιορισμό των κύριων πηγών σκόνης και της σχετικής συνεισφοράς τους στην συνολική ποιότητα της ατμόσφαιρας
- Στόχους ποιότητας της ατμόσφαιρας σε σχέση με τα αιωρούμενα σωματίδια
- Περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης αξιολόγησης και επιλογής μέτρων διαχείρισης της σκόνης
- Προτάσεις για μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής σκόνης ούτως ώστε να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Image00006 4.2. Εθνικά και περιφερειακά μέτρα

4.2.1. Κατάλογος των υφιστάμενων εθνικών και περιφερειακών μέτρων και σχεδίων.
Βλέπε Παράρτημα ΙΙ.

4.2.2. Περίληψη των κυριότερων μέτρων που έχουν ληφθεί ή προγραμματιστεί
i) Σχέδιο ενίσχυσης δημόσιων μεταφορών στην Κύπρο.
Σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, οι εκπομπές από τα οχήματα αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η υλοποίηση Σχεδίου για την βελτίωση και ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών, θα συνδράμει τα μέγιστα στην απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος που υπάρχει στην Κύπρο και θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα και στην βελτίωση της ποιότητας αέρα στα αστικά κέντρα. 
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, διαπραγματεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση πακέτου μέτρων/έργων για την ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στην Κύπρο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Explaining vehicle emissions – why do laboratory and road measurements differ?

city trafficΧαρακτηριστικό απόσπασμα:

 The road transport sector is a major contributor to Europe’s emissions of greenhouse gases and air pollution. For certain pollutants, vehicles can emit substantially higher emissions on the road than official emissions tested in laboratories. A report released today by the European Environment Agency (EEA) provides a non-technical guide that describes the reasons for these often significant discrepancies.

Standardised measurements are made in laboratories to check that vehicles meet the official requirements for exhaust emissions. However, the official procedures currently used in Europe are not representative of real driving conditions. For certain pollutants, there is a significant difference between official emission measurements and vehicle performance on the road. Nitrogen oxides (NOx), a major air pollutant which harms health and the environment, can be more than seven times higher under real world driving conditions for new vehicles than in official tests. New vehicles similarly can emit up to 40 % more carbon dioxide (CO2) than official measurements would indicate.

Air quality in Europe - 2015 report

This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused in the state in 2013 and the development from 2004 to 2013. It reviews progress towards meeting the requirements of the air quality directives. An overview of the latest findings and estimates of the effects of air pollution on health and its impacts on ecosystems is also given. 

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση

ThinkTankLogo  
01-07-2015
Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει την υγεία μας και το περιβάλλον μας. Προέρχεται από πολλές πηγές, κυρίως όμως από τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την παραγωγή ενέργειας και τη γεωργία.
Μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα επιδιώκει την πλήρη συμμόρφωση έως το 2020 με την υπάρχουσα νομοθεσία περί ποιότητας του αέρα και ορίζει νέους μακροπρόθεσμους στόχους για το 2030. Ακόμη, η αύξηση της κυκλοφορίας και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων οδηγεί συχνά σε ηχορύπανση, που επίσης επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία.

Reducing air pollution National emission ceilings for air pollutants

ThinkTankLogo04-09-2015
Despite significant progress in recent decades, air pollution levels in the European Union still have adverse impacts on the environment and on health. The European Commission estimates that health-related costs of air pollution in the EU range from 390 to 940 billion euros per year.
The proposed directive, which would replace the current National Emission Ceilings Directive, sets binding national reduction objectives for six air pollutants (SO2, NOx, NMVOCs, NH3, PM2.5 and CH4) to be met by 2020 and 2030. It will also implement the Gothenburg Protocol as amended in 2012.

EU Parliament Think Tank - Vehicle emission tests: beyond the VW case

european parliment logo 250[Το κείμενο αυτό ετοιμάστηκε από το Think Tank του Ευρωκοινοβουλείου]

At a glance

Plenary – 1 October 2015

 

Vehicle emission tests: beyond the VW case

It appears Volkswagen has cheated emission tests on its diesel cars in the US, allowing nitrogen oxide (NOx) emissions well above legal limits, with dire consequences on health and the environment. This has highlighted differences between emissions checks in the US and the EU as well as discrepancies between emissions in tests carried out under laboratory conditions and in on-road performance, for both pollutants and CO2. However, new testing methods expected to better reflect real-world emissions could be implemented soon.

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Publications on air quality

 • Air quality in Europe - 2020 report

  Publications Nov 23, 2020 | 11:35 am

  The Air quality in Europe report provides an annual assessment of the status and impacts of air quality and recent air quality trends. The report supports policy development and implementation in the field of air quality at both European and[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe 2019

  Publications Oct 16, 2019 | 09:00 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2017. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards the[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2018

  Publications Oct 29, 2018 | 08:05 am

  The current report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2016. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2017 report

  Publications Oct 11, 2017 | 08:55 am

  "Air quality in Europe — 2017 report" presents an updated analysis of air quality and its impacts, based on official data from more than 2 500 monitoring stations across Europe in 2015.

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2016 report

  Publications Nov 23, 2016 | 11:30 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused on the air quality state in 2014 and the development from 2000 to 2014. It reviews progress towards meeting the requirements of the air[…]

  Read more...

Μενού...