fbpx

Μενού...

20171107_11900.jpg
20171107_184059-PANO1900.jpg
20171107_21900.jpg
20171107_31900.jpg
20171107_41900.jpg
20171107_51900.jpg
20171107_61900.jpg
previous arrow
next arrow

Κανονισμός 3254/91 για την απαγόρευση της χρήσης παγίδων με σιαγόνες και της εισόδου στην Κοινότητα γουνών και μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη άγριων ζώων καταγωγής χωρών όπου συλλαμβάνονται με παγίδες με σιαγόνες ή με μεθόδους που δεν είναι σύμ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως "Παγίδα με σιαγόνες": μηχανισμός που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί ή να συλλαμβάνει ένα ζώο με τη βοήθεια σιαγόνων οι οποίες κλείνουν σφικτά γύρω από ένα ή περισσότερα μέλη του ζώου, εμποδίζοντας το μέλος ή μέλη να αποδεσμευθούν.

Άρθρο 2

Η χρήση παγίδων με σιαγόνες απαγορεύεται στην Κοινότητα το παγίδων με αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1995.

Άρθρο 3

1. Η είσοδος στην Κοινότητα γουνών από τα είδη των ζώων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και άλλων εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, εφόσον περιέχουν γούνες των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, απαγορεύεται, από την 1η Ιανουαρίου 1995, εκτός εάν η Επιτροπή έχει διαπιστώσει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5, ότι στη χώρα καταγωγής των γουνών:

- ισχύουν κατάλληλες διοικητικές ή νομοθετικές διατάξεις που απαγορεύουν τη χρήση της παγίδας με σιαγόνες, ή ότι

- οι μέθοδοι παγίδευσης που χρησιμοποιούνται για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανταποκρίνονται στα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο των χωρών οι οποίες πληρούν τουλάχιστον έναν από τους όρους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

2. Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναστέλλεται για περίοδο ενός έτους, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1995, εφόσον η Επιτροπή έχει διαπιστώσει πριν από την 1η Ιουλίου 1994, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 και βάσει εξέτασης που διενεργεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών, ότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη μη βάναυσων μεθόδων παγίδευσης στην επικράτειά τους.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαΐου 14, 2016
Sheep1

Κανονισμός 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , για τα καλλυντικά προϊόντα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται κάθε καλλυντικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του…
Αυγούστου 28, 2015

Κανονισμός 1523/2007 για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΣκοπόςΣκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να απαγορευθούν η εμπορία και οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα, προκειμένου να αρθούν…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 1999/74 περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: - στις εγκαταστάσεις με λιγότερες από 350 ωοπαραγωγές όρνιθες, - στις…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2002/4 περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την Οδηγία 1999/74

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 1. Τα κράτη μέλη: α) θεσπίζουν σύστημα για την εγγραφή σε μητρώα κάθε μονάδας παραγωγής (στο εξής αποκαλούμενη μονάδα) η οποία καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, διαθέτοντας σε αυτήν…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...