fbpx

Μενού...

Εκτελεστικός κανονισμός 749/2014 σχετικά με τη δομή, τον μορφότυπο, τις διαδικασίες υποβολής και την εξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 525/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 525/2013 όσον αφορά τα ακόλουθα:

α) την υποβολή εκθέσεων για τις απογραφές αερίων του θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη, τις κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων του θερμοκηπίου και τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, τα μέτρα και τις προβλέψεις, για τη χρήση των εσόδων από πλειστηριασμούς και των πιστωτικών μορίων από έργα δυνάμει των άρθρων 7, 8, 12, 13, 14 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013·
β) την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς της απόφασης 529/2013/ΕΕ·
γ) το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια για τη διενέργεια των διεξοδικών και ετήσιων εξετάσεων των απογραφών αερίων του θερμοκηπίου των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013·
δ) τα χρονοδιαγράμματα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών κατά την εκπόνηση της έκθεσης για την ενωσιακή απογραφή αερίων του θερμοκηπίου.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «πίνακας κοινού μορφοτύπου υποβολής εκθέσεων»: πίνακας πληροφοριών σχετικά με τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της απόφασης 24/CP.19 της διάσκεψης των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) (απόφαση 24/CP.19) και στο παράρτημα της απόφασης 6/CMP.9 της διάσκεψης των μερών της UNFCCC, που επέχει θέση συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο·
2) «προσέγγιση αναφοράς»: η προσέγγιση αναφοράς της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), όπως περιέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC για τις εθνικές απογραφές αερίων του θερμοκηπίου του 2006 που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. C(2014) 1539·
3) «προσέγγιση 1»: η βασική μέθοδος που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC του 2006 ή στις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής της IPCC του 2003·
4) «βασική κατηγορία»: κατηγορία με σημαντική επιρροή στη συνολική απογραφή αερίων του θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους ή της Ένωσης όσον αφορά το απόλυτο επίπεδο εκπομπών και απορροφήσεων, την τάση των εκπομπών και των απορροφήσεων ή την αβεβαιότητα ως προς τις εκπομπές και απορροφήσεις·
5) «τομεακή προσέγγιση»: η τομεακή προσέγγιση της IPCC, όπως περιέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC του 2006.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του..

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος 110/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με τίτλο«Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας…
Αυγούστου 25, 2015

Απόφαση 406/2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΗ παρούσα απόφαση ορίζει την ελάχιστη συμβολή των κρατών μελών στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 2013 και 2020, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η…
Αυγούστου 25, 2015

Οδηγία 2009/29 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87 με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: (1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θέσπισε σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (κοινοτικό σύστημα) προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των…
Αυγούστου 20, 2015

2006/944: Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των αντίστοιχων επιπέδων εκπομπών που επιμετρούνται στην Κοινότητα και σε κάθε κράτος μέλος της δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κυότο, σύμφωνα με την Απόφαση 2002/358

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:Άρθρο 1Τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία επιμετρούνται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της για την πρώτη περίοδο…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...