fbpx

Μενού...

Εκτελεστικός κανονισμός 1112/2014 για τον καθορισμό κοινού μορφότυπου ανταλλαγής πληροφοριών για δείκτες μεγάλων κινδύνων από τους φορείς εκμετάλλευσης και τους ιδιοκτήτες υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και κοινού μορφότυπου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός καθορίζει κοινούς μορφότυπους όσον αφορά:
α) τις εκθέσεις των φορέων εκμετάλλευσης και των ιδιοκτητών υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2013/30/ΕΕ·
β) τη δημοσίευση πληροφοριών από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/30/ΕΕ.

Άρθρο 2 Ημερομηνίες αναφοράς και υποβολής εκθέσεων
1. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι ιδιοκτήτες υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου υποβάλλουν την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) εντός 10 εργάσιμων ημερών από το συμβάν.
2. Η περίοδος αναφοράς για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) ορίζεται για κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, αρχής γενομένης από το ημερολογιακό έτος 2016. Ο κοινός μορφότυπος δημοσίευσης χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/30/ΕΕ στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου του έτους που έπεται της περιόδου αναφοράς.
3. Τα υποδείγματα που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II χρησιμοποιούνται για τις εκθέσεις και τις δημοσιεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 1, αντίστοιχα.

Άρθρο 3 Λεπτομέρειες των προς ανταλλαγή πληροφοριών
Στο παράρτημα I καθορίζονται οι λεπτομέρειες των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος IX της οδηγίας 2013/30/ΕΕ.

Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2014.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του..

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 94/22 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 1. «αρμόδιες αρχές»: οι δημόσιες αρχές, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της οδηγίας 90/531/ΕΚ, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη χορήγηση αδείας…
Αυγούστου 15, 2015

Οδηγία 2013/30 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και τον περιορισμό των συνεπειών…
Αυγούστου 15, 2015

Κανονισμός 911/2014 σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο 1. Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει αναλυτικά τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισμός») για την εκτέλεση των…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...