Μενού...

Απόφαση 2003/367 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Energy Star

Απόφαση 2003/367 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Energy Star

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Σύγκληση συνεδριάσεων

1. Οι συνεδριάσεις του ECESB συγκαλούνται από τον πρόεδρο, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήματος των μελών του ECESB, που αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία.

2. Ο πρόεδρος, συνεπικουρούμενος από τη γραμματεία, είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και την διανομή των προσκλήσεων, της ημερήσιας διάταξης και των υποστηρικτικών εγγράφων, καθώς και για την καθαρογράφηση και διανομή των σχετικών πρακτικών και τη σύνταξη του καταλόγου των συμμετεχόντων.

3. Γενικώς, σε κάθε συνεδρίαση επιτρέπεται να συμμετέχουν το πολύ τρεις εκπρόσωποι κάθε μέλους του ECESB.

Άρθρο 2 Ημερήσια διάταξη

1. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και την υποβάλλει στο ECESB.

2. Στην ημερήσια διάταξη γίνεται διάκριση μεταξύ:

α) θεμάτων επί των οποίων ζητείται η γνωμοδότηση του ECES·

β) άλλων θεμάτων τα οποία υποβάλλονται στο ECESB ενημερωτικά, είτε με πρωτοβουλία του προέδρου, είτε έπειτα από γραπτό αίτημα μέλους του ECESB.

Άρθρο 3

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1222/2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Στόχος και αντικείμενο1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να αυξηθεί η ασφάλεια και η οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα, και ασφαλών…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1062/2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τις τηλεοράσεις. Άρθρο 3 Ευθύνες των προμηθευτών Άρθρο 4 Ευθύνες των…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1061/2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την ένδειξη και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1059/2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα οικιακά πλυντήρια πιάτων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...