Μενού...

Κανονισμός 206/2012 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού κλιματιστικών και ανεμιστήρων δροσισμού

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός ορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά τροφοδοτούμενων από το ηλεκτρικό δίκτυο κλιματιστικών με ονομαστική ισχύ ≤ 12kW για ψύξη, ή για θέρμανση εάν το προϊόν δεν παρέχει λειτουργία ψύξης, και ανεμιστήρων δροσισμού με ηλεκτρική ισχύ εισόδου ≤ 125W.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
α) συσκευές που χρησιμοποιούν μη ηλεκτρικές πηγές ενέργειας·
β) κλιματιστικά στα οποία στην πλευρά του συμπυκνωτή ή του εξατμιστή, ή και στις δύο, δεν χρησιμοποιείται αέρας ως μέσο μεταφοράς θερμότητας. 

Άρθρο 3 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και χρονοδιάγραμμα
1. Οι απαιτήσεις για τον οικολογικό σχεδιασμό των κλιματιστικών και των ανεμιστήρων δροσισμού καθορίζονται στο παράρτημα I.
2. Στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα καθορίζεται η έναρξη εφαρμογής της κάθε απαίτησης οικολογικού σχεδιασμού:

Από την 1η Ιανουαρίου 2013:
Τα κλιματιστικά ενός αεραγωγού και τα κλιματιστικά δύο αεραγωγών πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I σημείο 2 στοιχείο α).

Από την 1η Ιανουαρίου 2013:
α) τα κλιματιστικά, πλην των κλιματιστικών ενός αεραγωγού και των κλιματιστικών δύο αεραγωγών, πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I σημείο 2 στοιχείο β) και σημείο 3 στοιχεία α), β), γ)·
β) τα κλιματιστικά ενός αεραγωγού και τα κλιματιστικά δύο αεραγωγών πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I σημείο 3 στοιχεία α), β), δ)·
γ) οι ανεμιστήρες δροσισμού πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I σημείο 3 στοιχεία α), β), ε).

Από την 1η Ιανουαρίου 2014:
α) τα κλιματιστικά πληρούν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο παράρτημα I σημείο 2 στοιχείο γ)·
β) τα κλιματιστικά ενός αεραγωγού και τα κλιματιστικά δύο αεραγωγών πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I σημείο 2 στοιχείο δ)·
3. Οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 31, 2015

Kανονισμός 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού 339/93

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2000/55 σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα στραγγαλιστικά πηνία για πηγές φωτός φθορισμού τα οποία λειτουργούν συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50294 του Δεκεμβρίου 1998 σημείο 3.4, και…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1275/2008 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής και σε θέση εκτός λειτουργίας. Ο παρών…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 107/2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 αναφορικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...