Μενού...

Κανονισμός 643/2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακές ψυκτικές συσκευές

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά οικιακών ψυκτικών συσκευών που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και με όγκο αποθήκευσης μέχρι 1 500 λίτρα.
2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε οικιακές ψυκτικές συσκευές που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση ή για την ψύξη ειδών πλην των τροφίμων.
Εφαρμόζεται επίσης σε οικιακές ψυκτικές συσκευές τροφοδοτούμενες από το ηλεκτρικό δίκτυο οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν με μπαταρίες.
3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:
α) σε ψυκτικές συσκευές που τροφοδοτούνται κυρίως από πηγές ενέργειας εκτός ηλεκτρισμού, όπως υγραέριο (LPG), κηροζίνη και βιοντίζελ·
β) σε ψυκτικές συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες και μπορούν να συνδεθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω μετατροπέα εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος (AC/DC) που πωλείται χωριστά·
γ) σε ψυκτικές συσκευές επί παραγγελία, που κατασκευάζονται άπαξ και δεν αντιστοιχούν σε άλλα μοντέλα ψυκτικών συσκευών·
δ) σε ψυκτικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στον τριτογενή τομέα στις οποίες η απομάκρυνση των υπό ψύξη τροφίμων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και στις οποίες οι πληροφορίες είναι δυνατόν να μεταδοθούν αυτόματα για λογιστική καταμέτρηση μέσω δικτυακής σύνδεσης σε σύστημα ελέγχου εξ αποστάσεως·
ε) σε συσκευές των οποίων η πρωτογενής λειτουργία δεν είναι η αποθήκευση τροφίμων υπό ψύξη, όπως αυτοτελείς μηχανές παραγωγής πάγου ή μηχανές πώλησης παγωμένων ποτών. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 31, 2015

Kανονισμός 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού 339/93

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2000/55 σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα στραγγαλιστικά πηνία για πηγές φωτός φθορισμού τα οποία λειτουργούν συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50294 του Δεκεμβρίου 1998 σημείο 3.4, και…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1275/2008 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής και σε θέση εκτός λειτουργίας. Ο παρών…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 107/2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 αναφορικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...