Μενού...

Κανονισμός 640/2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ηλεκτροκινητήρων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την τοποθέτηση στην αγορά και τη θέση σε χρήση κινητήρων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων ενσωμάτωσής τους σε άλλα προϊόντα.
2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:
α) κινητήρες κατασκευασμένους να λειτουργούν πλήρως βυθισμένοι σε υγρό·
β) κινητήρες πλήρως ενσωματωμένους σε προϊόν (κιβώτιο οδοντωτών τροχών, αντλία, ανεμιστήρα ή συμπιεστή), των οποίων η ενεργειακή απόδοση δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί ανεξαρτήτως από το προϊόν·
γ) κινητήρες που έχουν ειδικώς κατασκευαστεί να λειτουργούν:
 i) σε ύψη που υπερβαίνουν τα 1 000 μέτρα επάνω από τη στάθμη της θάλασσας,
 ii)  υπό θερμοκρασίες αέρα του περιβάλλοντος που υπερβαίνουν τους 40 °C,
 iii) υπό μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας άνω των 400 °C,
 iv) υπό θερμοκρασίες αέρα του περιβάλλοντος μικρότερες από – 15 °C για οποιοδήποτε κινητήρα, ή μικρότερες από 0 °C για αερόψυκτο,
 v) σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία του νερού ψύξης στη θέση εισαγωγής σε προϊόν είναι μικρότερη από 5 °C ή υπερβαίνει τους 25 °C,
 vi) σε δυνητικά εκρηξιακή ατμόσφαιρα, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

δ) κινητήρες με πέδη·
εκτός όσον αφορά τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι σημείο 2: παράγραφοι 3 έως 6, σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 31, 2015

Kανονισμός 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού 339/93

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2000/55 σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα στραγγαλιστικά πηνία για πηγές φωτός φθορισμού τα οποία λειτουργούν συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50294 του Δεκεμβρίου 1998 σημείο 3.4, και…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1275/2008 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής και σε θέση εκτός λειτουργίας. Ο παρών…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 107/2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 αναφορικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...