Μενού...

Κανονισμός 1015/2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων

Κανονισμός 1015/2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά οικιακών πλυντηρίων ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και οικιακών πλυντηρίων ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και μπορούν επίσης να τροφοδοτούνται με μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση και των εντοιχιζόμενων οικιακών πλυντηρίων ρούχων.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1) Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των άλλων παραμέτρων που αφορούν τα οικιακά πλυντήρια ρούχων χρησιμοποιούνται οι κύκλοι με τους οποίους καθαρίζονται κανονικά λερωμένα βαμβακερά (στο εξής «κανονικά προγράμματα για βαμβακερά») στους 40 °C και τους 60 °C. Οι εν λόγω κύκλοι είναι σαφώς αναγνωρίσιμοι στη διάταξη επιλογής προγράμματος του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή στην οθόνη του οικιακού πλυντηρίου ρούχων, εάν υπάρχει, ή και στις δύο και αναφέρονται ως «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C».

2) Στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχει ο κατασκευαστής αναφέρονται:
α) τα κανονικά προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C και τους 40 °C, ως «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C», και προσδιορίζεται ότι τα εν λόγω προγράμματα είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών και ότι είναι τα πλέον αποδοτικά από πλευράς συνδυασμένης κατανάλωσης ενέργειας και νερού για την πλύση του συγκεκριμένου τύπου βαμβακερών· αναφέρεται επίσης ότι η πραγματική θερμοκρασία του νερού είναι δυνατόν να διαφέρει από τη δηλωθείσα θερμοκρασία κύκλου·
β) η κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας και στην κατάσταση αναμονής·
γ) ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του προγράμματος, την παραμένουσα υγρασία, την κατανάλωση ενέργειας και νερού για τα κύρια προγράμματα πλύσης με πλήρες και μερικό φορτίο ή και τα δύο·
δ) σύσταση σχετικά με τον τύπο των απορρυπαντικών που είναι κατάλληλα για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσης.

3) Τα οικιακά πλυντήρια ρούχων παρέχουν στους τελικούς χρήστες δυνατότητα επιλογής κύκλου στους 20 °C. Το εν λόγω πρόγραμμα προσδιορίζεται σαφώς στη διάταξη επιλογής προγράμματος του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή στην οθόνη του οικιακού πλυντηρίου ρούχων, εάν υπάρχει, ή και στις δύο.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1222/2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Στόχος και αντικείμενο1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να αυξηθεί η ασφάλεια και η οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα, και ασφαλών…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1062/2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τις τηλεοράσεις. Άρθρο 3 Ευθύνες των προμηθευτών Άρθρο 4 Ευθύνες των…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1061/2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την ένδειξη και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1059/2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα οικιακά πλυντήρια πιάτων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...