Μενού...

Κανονισμός 1016/2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια πιάτων

Κανονισμός 1016/2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια πιάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά οικιακών πλυντηρίων πιάτων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και οικιακών πλυντηρίων πιάτων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και μπορούν επίσης να τροφοδοτηθούν με μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση και των εντοιχιζόμενων οικιακών πλυντηρίων πιάτων.

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1) Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των άλλων παραμέτρων που αφορούν τα οικιακά πλυντήρια πιάτων χρησιμοποιείται ο κύκλος με τον οποίο καθαρίζονται κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη (στο εξής «κανονικός κύκλος καθαρισμού»). Ο εν λόγω κύκλος είναι σαφώς αναγνωρίσιμος στη διάταξη επιλογής προγράμματος ή στην οθόνη του οικιακού πλυντηρίου πιάτων ή και στα δύο, ονομάζεται «σύνηθες πρόγραμμα» και είναι ο προτερόθετος κύκλος για οικιακά πλυντήρια πιάτων εφοδιασμένα με αυτόματη επιλογή προγράμματος ή με οποιαδήποτε λειτουργία αυτόματης επιλογής προγράμματος καθαρισμού ή διατήρησης της επιλογής προγράμματος.

2) Στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχει ο κατασκευαστής αναφέρονται:
α) ο κανονικός κύκλος καθαρισμού που αναφέρεται ως «σύνηθες πρόγραμμα» και προσδιορίζεται ότι είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων επιτραπέζιων σκευών και ότι είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα όσον αφορά τον συνδυασμό της κατανάλωσης ενέργειας και της κατανάλωσης νερού για τον εν λόγω τύπο επιτραπέζιων σκευών·
β) η κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας και στην κατάσταση αναμονής·
γ) ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του προγράμματος, την κατανάλωση ενέργειας και νερού για τα κύρια προγράμματα καθαρισμού.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1222/2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Στόχος και αντικείμενο1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να αυξηθεί η ασφάλεια και η οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα, και ασφαλών…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1062/2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τις τηλεοράσεις. Άρθρο 3 Ευθύνες των προμηθευτών Άρθρο 4 Ευθύνες των…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1061/2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την ένδειξη και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1059/2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα οικιακά πλυντήρια πιάτων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...