fbpx

Μενού...

Οδηγία 2000/84 σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "περίοδος θερινής ώρας" νοείται η περίοδος του έτους κατά την οποία η ώρα μετατίθεται εξήντα λεπτά μπροστά σε σχέση με την ώρα που ισχύει το υπόλοιπο έτος.

Άρθρο 2

Από το έτος 2002, η περίοδος της θερινής ώρας αρχίζει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 1 π.μ., ώρα Γκρίνουιτς, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Άρθρο 3

Από το έτος 2002, η περίοδος της θερινής ώρας λήγει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 1 π.μ., ώρα Γκρίνουιτς, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), για πρώτη φορά κατά τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, ανακοίνωση περιέχουσα τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου θερινής ώρας για τα πέντε επόμενα έτη.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τον αντίκτυπο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στους οικείους τομείς.

Η έκθεση συντάσσεται με βάση τις πληροφορίες που κοινοποιεί κάθε κράτος μέλος στην Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Απριλίου 2007.

Η Επιτροπή, εφόσον κριθεί αναγκαίο και βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης, υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα υπερπόντια εδάφη των κρατών μελών.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2001. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 9

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2001.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Πρόεδρος

B. Ringholm

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Οδηγία 96/92 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζει τους κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την…
Σεπτεμβρίου 03, 2015

Οδηγία 92/42 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί δράση στο πλαίσιο του προγράμματος Save σχετικά με την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα, καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που εφαρμόζονται στους…
Σεπτεμβρίου 03, 2015

Ο περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμος 174/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Σκοπός του ΝόμουΣκοπός του παρόντος Νόμου είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της προώθησης και ανάπτυξης υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής θερμικής και…
Αυγούστου 26, 2015

Οδηγία 2003/96 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Τα κράτη μέλη επιβάλλουν φορολογία στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την παρούσα οδηγία Άρθρο 3 Οι αναφορές της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ σε "πετρελαιοειδή" και "ειδικό φόρο κατανάλωσης", στο μέτρο…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...