fbpx

Μενού...

Οδηγία 2009/119 σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην Κοινότητα χάρη σε μηχανισμούς χαρακτηριζόμενους από αξιοπιστία και διαφάνεια και βασιζόμενους στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, στη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και στη δημιουργία των απαραίτητων διαδικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης σοβαρής έλλειψης.

Άρθρο 3 Αποθέματα έκτακτης ανάγκης — Υπολογισμός των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις προκειμένου να διασφαλίσουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, τη διατήρηση, προς όφελός τους, στην επικράτεια της Κοινότητας και σε μόνιμη βάση, ενός συνολικού επιπέδου αποθεμάτων πετρελαίου, ισοδύναμου τουλάχιστον με τη μεγαλύτερη από τις ποσότητες που αντιστοιχεί είτε σε 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών είτε σε 61 ημέρες μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης.
2. Οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που λαμβάνονται υπόψη υπολογίζονται με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο, των εισαγωγών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα Ι.
Η μέση ημερήσια εσωτερική κατανάλωση που λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο, της εσωτερικής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως καθορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους και τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα II.
3. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές και η εσωτερική κατανάλωση που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο καθορίζονται βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν και καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το εν λόγω ημερολογιακό έτος.
4. Οι τρόποι και μέθοδοι υπολογισμού των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 2015/652 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Θέμα — Πεδίο εφαρμογής1. Η παρούσα οδηγία θέτει κανόνες περί των μεθόδων υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ.2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, αφενός, στα καύσιμα που…
Αυγούστου 26, 2015

ΟΔΗΓΙΑ 2004/75 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ 2003/96 ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΜΕΙΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η οδηγία 2003/96/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:(1) Προστίθεται το εξής άρθρο :«Άρθρο 18α1. Εκτός από τις περιόδους που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισµού, χορηγείται…
Αυγούστου 25, 2015

Οδηγία 2009/30 με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 98/70 όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογήςΗ παρούσα οδηγία καθορίζει, όσον αφορά τα οδικά οχήματα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), τους…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2014/77 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ της οδηγίας 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η οδηγία 98/70/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:1) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:α) Το κείμενο της υποσημείωσης 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:«Οι μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...