fbpx

Μενού...

smartslider3[20]

Ο περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμος (ΚΕΦ.130)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να χορηγεί άδεια
3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν ικανοποιείται ότι για την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση των λατομικών υλικών και την ενθάρρυνση της κατασκευής σκυροκονιάματος στη Δημοκρατία, είναι επιθυμητό να παράσχει ειδικές διευκολύνσεις και συγκεκριμένα επαρκή εξασφάλιση της θέσης ώστε να προσελκύει μεγάλα κεφάλαια και πείρα σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, χωρίς τα οποία οι πιο πάνω σκοποί δεν δύνανται να επιτευχθούν, δύναται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που ικανοποιεί το Υπουργικό Συμβούλιο ότι διαθέτει το απαιτούμενο κεφάλαιο και πείρα σε τεχνικά θέματα, να χορηγήσει στο πρόσωπο αυτό άδεια (η οποία στο εξής αναφέρεται ως “η άδεια”) με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, με την πληρωμή τέτοιων τελών και για τέτοια περίοδο που δεν υπερβαίνει τα ενενήντα εννέα έτη, όπως θεωρεί ορθό-

(α) να κατασκευάζει σκυροκονίαμα, υποπροϊόντα και παρεμφερή προϊόντα σκυροκονιάματος·

(β) να ιδρύει, εξοπλίζει, διατηρεί και λειτουργεί εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις για την κατασκευή σκυροκονιάματος και τέτοιων υποπροϊόντων και παρεμφερών προϊόντων και να διεξάγει όλες τις συναφείς εργασίες·

(γ) να ερευνά και λατομεύει οποιαδήποτε λατομικά υλικά εντός της περιοχής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια·

(δ) να φορτώνει, μεταφέρει, αποθηκεύει, συσκευάζει, φορτώνει σε πλοίο, διανέμει και πωλεί σκυροκονίαμα και οποιαδήποτε τέτοια υποπροϊόντα ή παρεμφερή προϊόντα·

(ε) να κατασκευάζει και διατηρεί σε τέτοιους τόπους ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε εγκρίνει τέτοια κτίρια, κατασκευάσματα, οικοδομήματα και έργα ως ήθελαν αποδειχθεί προς ικανοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου τα οποία απαιτούνται σε σχέση με τα θέματα που εκτίθενται στις παραγράφους (α) και (δ) πιο πάνω.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, με τη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου της άδειας να μεταβάλει ή τροποποιεί οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση της άδειας ή να προσθέτει ή ακυρώνει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση αυτής.

(3) Οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της άδειας και κατά την διάρκεια της ισχύος της, καμιά άλλη άδεια δεν χορηγείται για έρευνες και λατόμευση οποιωνδήποτε λατομικών υλικών εντός της ίδιας περιοχής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 27, 2019

Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό»Σκοπός3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει ένα πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό…
Φεβρουαρίου 02, 2019

Λατομεία

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος (ΚΕΦ.270)Κανονισμοί ΚΔΠ 108/2011 - περιέχει τέλη χρεώσεις, ενοίκιαΠαγκύπριος Σύνδεσμος ΣκυροποιώνΚ.Δ.Π. 108/2011. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί (Κανονισμοί 4, 6, 7, 8, 9, 27, 33, 34…
Ιανουαρίου 12, 2016
Beach1

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΠ 13/2015Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020…
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 140/2005

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Eρμηνεία2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-"ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·"αποθήκευση CO2 σε…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...