fbpx

Μενού...

smartslider3[20]

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος (ΚΕΦ.270)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Έννοια “μεταλλείου” και “λατομείου”
3.-(1) Στο Νόμο αυτό η φράση “μεταλλείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που γίνονται για το σκοπό ή σε σχέση με λήψη στο σύνολο ή ουσιαστικά διά μέσου της απασχόλησης προσώπων κάτω από το έδαφος, μεταλλευμάτων (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε σε διάλυση ή σε εναιώρηση) ή προϊόντων μεταλλευμάτων.

(2) Στο Νόμο αυτό η φράση “λατομείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που γίνονται προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λήψη λατομικών υλικών (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε σε διάλυση ή εναιώρηση) ή προϊόντα λατομικών υλικών, που δεν είναι ούτε μεταλλείο ούτε απλά φρέαρ ή γεώτρηση ή συνδυασμός φρέατος και γεώτρησης.

(3) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα μεταλλείου τόσο μέρος της επιφάνειας (περιλαμβανόμενων κτιρίων, κατασκευών και έργων πάνω σε αυτή) που περιβάλλει ή εφάπτεται με τους αεραγωγούς ή τις εξόδους του μεταλλείου το οποίο κατέχεται μαζί με το μεταλλείο προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λειτουργία του μεταλλείου, την επεξεργασία, παρασκευή προς πώληση, κατανάλωση ή χρήση, αποθήκευση ή απομάκρυνση από το μεταλλείο των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων του που λήφθηκαν από το μεταλλείο ή την απομάκρυνση από το μεταλλείο των απορριμμάτων αυτού· και

(β) θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα λατομείου τόσο μέρος της επιφάνειας (περιλαμβανόμενων κτιρίων, κατασκευών και έργων πάνω σε αυτή) που περιβάλλει ή εφάπτεται στο λατομείο το οποίο κατέχεται μαζί με το λατομείο προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λειτουργία του λατομείου, την επεξεργασία, παρασκευή προς πώληση, κατανάλωση ή χρήση, αποθήκευση ή μετακίνηση από το λατομείο των λατομικών υλικών ή των προϊόντων τους που λήφθηκαν από το λατομείο ή την απομάκρυνση από το λατομείο των απορριμμάτων αυτού:

Νοείται ότι δεν θα θεωρείται, για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, ότι αποτελούν τμήμα μεταλλείου ή λατομείου, υποστατικά στα οποία διεξάγεται βιομηχανική επεξεργασία διαφορετικά από το σκοπό της λειτουργίας του μεταλλείου ή λατομείου ή για σκοπούς παρασκευής προς πώληση μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, που λήφθηκαν από αυτά.

(4) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού υποστατικά που εκάστοτε χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση απορριμμάτων από έναν μόνο μεταλλείο ή λατομείο, τα οποία είναι υποστατικά που κατέχονται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του μεταλλείου ή λατομείου αυτού, θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα του μεταλλείου ή λατομείου αυτού, και υποστατικά που εκάστοτε χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση απορριμμάτων από δύο ή περισσότερα μεταλλεία ή λατομεία, τα οποία είναι υποστατικά που κατέχονται από τον ιδιοκτήτη ενός από αυτά τα μεταλλεία ή λατομεία (είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με τον ιδιοκτήτη του άλλου ή οποιουδήποτε από τα άλλα) θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα τέτοιου μεταλλείου ή λατομείου ως ήθελε διατάξει ο Επιθεωρητής Μεταλλείων.

(5) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού σιδηρόδρομος, μεταφορέας ή εναέριος σιδηρόδρομος που προσφέρεται για την απομάκρυνση από μεταλλείο ή λατομείο μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία λήφθηκαν από αυτά ή απορρίμματα τους θα θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα του μεταλλείου ή λατομείου.

Κυριότητα μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών
4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η κυριότητα και ο έλεγχος όλων των μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών στη Δημοκρατία περιέρχεται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, τα μεταλλεύματα και λατομικά υλικά, που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, περιλαμβάνουν και όσα μεταλλεύματα και λατομικά υλικά βρίσκονται στο υπέδαφος των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της και στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη.

(2) Η κυριότητα μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών εντός, πάνω ή κάτω από οποιαδήποτε γη η οποία βρίσκεται εντός των περιοχών που ορίζονται στο χωρομετρικό χάρτη που υπογράφεται από το Διευθυντή και κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, περιέρχεται στον ιδιοκτήτη της γης.

(3) Τα δικαιώματα της Δημοκρατίας στην κυριότητα και στον έλεγχο των μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, ασκούνται σε συνάρτηση με τα δικαιώματα στην κυριότητα και στον έλεγχο των μεταλλευμάτων και των λατομικών υλικών που βρίσκονται στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της.

(4) Καμιά αίτηση για χορήγηση άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου στα χωρικά ύδατα, στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας δε γίνεται δεκτή, εκτός εάν η αίτηση αυτή υποβληθεί μετά από σχετική γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από το Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία επιτρέπει κάτι τέτοιο.

(5) Στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Ο τύπος της αίτησης που δύναται να υποβληθεί∙

(β) ο χρόνος, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης, κατά τον οποίο επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(γ) η περιοχή για την οποία επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(δ) το είδος του μεταλλεύματος ή του λατομικού υλικού για το οποίο επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(ε) τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι αιτητές∙

(στ) τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτητών∙

(ζ) οι προϋποθέσεις και οι όροι, πέραν των συνηθισμένων, υπό τους οποίους θα χορηγηθεί η άδεια επισκόπησης, η μεταλλευτική μίσθωση, ή το προνόμιο λατομείου∙

(η) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή απαιτήσεις πηγάζουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(6) Για τους σκοπούς των εδαφίων (4) και (5), οποιαδήποτε άδεια επισκόπησης, μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου δύναται να χορηγηθεί μόνο όταν ο αιτητής έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων θετική γνωμοδότηση της περιβαλλοντικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Απαγόρευση επισκόπησης, μετάλλευσης ή λατόμησης
5. Εκτός όπως προνοείται στο Νόμο αυτό, κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει οποιαδήποτε επισκόπηση, μετάλλευση ή λατόμηση σε οποιαδήποτε γη στη Δημοκρατία.

Προαπαιτούμενη πολεοδομική άδεια για μεταλλευτικές μισθώσεις ή λατομικά προνόμια
9Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), καμιά αίτηση για παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου σε οποιαδήποτε περιοχή δεν γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός αν ο αιτητής έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του ισχύουσα πολεοδομική άδεια αναφορικά με την αιτούμενη μεταλλευτική μίσθωση ή/το λατομικό προνόμιο εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

(α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) και ανεξάρτητα από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, αναφορικά με οποιαδήποτε ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης καμιά αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη μεταλλείου ή λατομείου δεν γίνεται δεκτή για εξέταση από την Πολεοδομική Αρχή, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας του αιτητή για την εν λόγω ανάπτυξη στην υπό αίτηση περιοχή, το οποίο δύναται να εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης υποβαλλόμενης και εξεταζόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν την υποβολή και εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση μεταλλευτικών μισθώσεων και λατομικών προνομίων:

Νοείται ότι η μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο συγκεκριμένης ελεύθερης περιοχής μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, για την οποία χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια, δύναται να χορηγηθεί μόνο στον κάτοχο του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας δε δύναται να μεταβιβάζεται.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, καμία αίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού καταλληλότητας δε γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός εάν προηγηθεί δημοσίευση γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία καθορίζεται η χρονική περίοδος για την οποία επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για συγκεκριμένη ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, καθώς και ο αριθμός των πιστοποιητικών καταλληλότητας που δύνανται να παραχωρηθούν για την εν λόγω περιοχή, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των μεταλλείων ή των λατομείων που καθορίζεται εκάστοτε με βάση μελέτη που εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο, κατά τη διαδικασία κήρυξης της περιοχής σε μεταλλευτική ή λατομική ζώνη:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που στη γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζονται πέραν του ενός πιστοποιητικού καταλληλότητας, οι περιοχές που ορίζονται για κάθε πιστοποιητικό πρέπει να είναι διακριτές και μη επικαλυπτόμενες:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ικανοποιείται από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ή από τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους αιτητές, δύναται με νέα γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ακυρώσει τη διαδικασία παραχώρησης πιστοποιητικού ή πιστοποιητικών καταλληλότητας και να επανέλθει αργότερα, κατά την κρίση του, με νέα γνωστοποίηση ως προαναφέρεται.

(γ) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται, όταν η χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη λατομείου απαιτείται για τις ανάγκες υφιστάμενης άδειας που χορηγήθηκε, δυνάμει των διατάξεων του περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμου ή, απαιτείται για τις ανάγκες τροποποίησης τέτοιας άδειας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης” σημαίνει περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, η οποία δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε σε ισχύ άδεια ή παραχώρηση δοθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μια περιοχή δε θεωρείται ελεύθερη, όταν αναφορικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη σ΄ αυτήν μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο ή αντίστοιχη πολεοδομική άδεια εκκρεμεί οποιαδήποτε σχετική αίτηση ανανέωσής της, έστω και αν εν τω μεταξύ η ισχύς αυτής έχει εκπνεύσει.

(4) Σε περίπτωση ανάκλησης ή τερματισμού πολεοδομικής άδειας με βάση την οποία παραχωρήθηκε ή ανανεώθηκε μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο, τερματίζεται αυτόματα και η εν λόγω μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον των κατόχων τους, η οποία ήδη έχει προκύψει.

Γαίες που αποκλείονται από επισκόπηση, μετάλλευση και λατόμηση
10.-(1) Καμιά επισκόπηση, μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο που χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού δεν εξουσιοδοτεί τη διεξαγωγή ερευνητικών μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών πάνω ή μέσα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες γαίες ή την τοποθέτηση οροσήμων πάνω σε αυτές, ή την κατοχή τους:

(α) γη που ξεχωρίστηκε ή χρησιμοποιήθηκε, απαλλοτριώθηκε ή αφιερώθηκε για οποιοδήποτε δημόσιο σκοπό, εκτός με την συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιβάλει·

(β) ιδιωτική γη εκτός με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη·

(γ) γη που χρησιμοποιείται ως Κυβερνητικός σταθμός, αγορά, τόπος ταφής ή νεκροταφείο ή γη που κατανεμήθηκε για οποιοδήποτε σιδηρόδρομο ή που βρίσκεται εντός εκατόν υαρδών από οποιοδήποτε σιδηρόδρομο εκτός με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιβάλει·

(δ) γη που είναι το οικόπεδο, ή βρίσκεται εντός πενήντα υαρδών από οποιοδήποτε Κυβερνητικό ή δημόσιο κτίριο, δεξαμενή, φράγμα ή δημόσιος δρόμος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε επιβάλει·

(ε) γη που είναι το οικόπεδο, ή βρίσκεται εντός πενήντα υαρδών, από οποιοδήποτε κτίριο χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του κτιρίου:

Νοείται ότι, εάν η συγκατάθεση που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου (β) δεν παρέχεται χωρίς εύλογη αιτία ή είναι αδύνατο ή μη πρακτικό να ληφθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 ή του άρθρου 26, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η συναίνεση που απαιτείται βάσει της παραγράφου (ε) δεν παραχωρήθηκε χωρίς εύλογη αιτία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει τον κάτοχο της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου να διεξαγάγει ερευνητικές, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες επάνω ή μέσα σε οποιαδήποτε τέτοια γη υπό τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε επιβάλει.

(2) Πρόσωπο που διεξάγει ερευνητικές, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες επάνω ή κάτω από οποιεσδήποτε γαίες που ορίζονται στο εδάφιο (1) χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση ή εξουσιοδότηση είναι ένοχο αδικήματος.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 27, 2019

Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό»Σκοπός3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει ένα πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό…
Φεβρουαρίου 02, 2019

Λατομεία

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος (ΚΕΦ.270)Κανονισμοί ΚΔΠ 108/2011 - περιέχει τέλη χρεώσεις, ενοίκιαΠαγκύπριος Σύνδεσμος ΣκυροποιώνΚ.Δ.Π. 108/2011. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί (Κανονισμοί 4, 6, 7, 8, 9, 27, 33, 34…
Ιανουαρίου 12, 2016
Beach1

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΠ 13/2015Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020…
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 140/2005

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Eρμηνεία2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-"ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·"αποθήκευση CO2 σε…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...