fbpx

Μενού...

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 140/2005

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Eρμηνεία
2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
"ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·
"αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
"αρχή τοπικής διοίκησης" σημαίνει συμβούλιο δήμου ή κοινοτικό συμβούλιο·
"γεωλογικός σχηματισμός" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
"δέσμευση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
"δημόσιο έργο" σημαίνει έργο που εκτελείται από κρατική υπηρεσία.
“εγκατάσταση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο του 2002·
"Επιτροπή" σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου·
"έργο" σημαίνει έργο που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία έργων του Πρώτου Παραρτήματος ή του Δεύτερου Παραρτήματος και αφορά την υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων που αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον ή το τοπίο, συμπεριλαμβανομένης και της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων·
“κοινό” σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα·

“κύριος του έργου” σημαίνει πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας για την υλοποίηση ιδιωτικού έργου ή την κρατική υπηρεσία που έχει την ευθύνη για την προώθηση ενός έργου·
"κρατική υπηρεσία" σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα ή κλάδο υπουργείου·
"Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον" ή "Μελέτη" σημαίνει έγγραφο ή σειρά εγγράφων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου·
"οργανισμός δημ?σιου δικαίου" σημαίνει οργανισμό που ιδρύθηκε με νόμο για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος·
"περιβαλλοντική αρχή" σημαίνει το διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·
"περιβαλλοντική έγκριση" σημαίνει την έγκριση που χορηγείται με βάση το άρθρο 11 του παρόντος Νόμου·
"πολεοδομική άδεια" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·
"πολεοδομική αρχή" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·
"Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον" ή "Έκθεση" σημαίνει έγγραφο ή σειρά εγγράφων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου·
"ρεύμα CO2" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
"τόπος αποθήκευσης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο όρος "περιβάλλον" θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα νερά, την ατμόσφαιρα και το έδαφος με τους ζώντες σ’ αυτά οργανισμούς του ζωικού και φυτικού βασιλείου και ο όρος "επιπτώσεις στο περιβάλλον" περιλαμβάνει επιπτώσεις θετικές και αρνητικές, άμεσες ή έμμεσες, μόνιμες ή προσωρινές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, σωρευτικές ή δευτερεύουσες, βιοφυσικές, κοινωνικές και άλλες:
(α) σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.
(β) στην πανίδα ή στη χλωρίδα.
(γ) στο φυσικό, ιστορικό και παραδοσιακά ανθρωπογενές τοπίο.
(δ) στο έδαφος, στα νερά, στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα.
(ε) σε οποιαδήποτε υλικά αγαθά.
(στ) στην αρχιτεκτονική κληρονομιά.
(ζ) στην πολιτιστική κληρονομιά.
(η) στην αρχαιολογική κληρονομιά.
(θ) στις αλληλοεπιδράσεις που οι παράγοντες των παραγράφων (α) μέχρι (ε) ανωτέρω έχουν μεταξύ τους.

Πεδίο εφαρμογής του Νόμου.
3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1Α),(2) και (4), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για κάθε έργο που εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Πρώτου Παραρτήματος ή του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων δημόσιων έργων και έργων για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται ή δεν απαιτείται η χορήγηση πολεοδομικής ή άλλης άδειας ή έγκρισης με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.
(1Α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα του Υπουργού Άμυνας και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μπορεί να αποφασίσει, εξετάζοντας την κάθε περίπτωση χωριστά, να εξαιρέσει από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου οποιοδήποτε έργο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρώτο ή το Δεύτερο Παράρτημα και το οποίο προορίζεται να εξυπηρετήσει τις αμυντικές ανάγκες της Δημοκρατίας, εφόσον πεισθεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με το πιο πάνω έργο, θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται το εν λόγω έργο.
(1Β) Κατά το σχεδιασμό ή την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου το οποίο εξαιρείται δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (1Α), ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από το διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του, εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας και εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, και αυτή εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και εισηγείται τη λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να μειωθούν ή εξαλειφθούν οι εν λόγω επιπτώσεις, ιδιαίτερα αν αυτές επηρεάζουν:
(i) βιοτόπους προστατευόμενης άγριας πανίδας και χλωρίδας·
(ii) παράκτιες περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας·
(iii) προστατευόμενες φυσικές περιοχές·
(iv) τοπία ιστορικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής ή αρχαιολογικής σημασίας·
(1Γ) (α) Κατά το σχεδιασμό και/ ή την εκτέλεση κινητού σταθμού αφαλάτωσης θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού, δυναμικότητας ίσης ή μικρότερης των 500 κυβικών μέτρων ημερησίως, για τις ανάγκες υφιστάμενων ξενοδοχείων και τουριστικών αναπτύξεων, για δική τους χρήση, μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2008, ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από –
(i) το διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του,
(ii) εκπρόσωπο του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, και
(iii) εκπρόσωπο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων,
εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και καθορίζει όρους, ώστε να μειωθούν ή εξαλειφθούν οι εν λόγω επιπτώσεις, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικοδομικής άδειας που εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή.
(β) Η ειδική επιτροπή δύναται να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες ή να απαιτήσει την υποβολή Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται για έργο το οποίο:
(α) θα εκτελεστεί ή θα λειτουργήσει με βάση τις διατάξεις νόμου ειδικού για το εν λόγω έργο ή
(β) είναι δημόσιο έργο και έχει κηρυχθεί με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ως έργο εξαιρετικώς ιδιάζουσας φύσης:
Νοείται ότι το πιο πάνω διάταγμα μπορεί να εκδοθεί, μόνον όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η εκτέλεση ή η λειτουργία του έργου δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους.
(3) Στις περιπτώσεις έργων που εξαιρούνται των προνοιών του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, μπορεί:
(α) να αναθέσει στην περιβαλλοντική αρχή όπως, σε συνεργασία με την κρατική υπηρεσία που θα εκτελέσει το έργο, προβεί σε τέτοιας εξειδικευμένης μορφής εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο Τέταρτο Παράρτημα.
(β) να καθορίσει τη διαδικασία και τον τρόπο ενημέρωσης του κοινού αναφορικά με το αποτέλεσμα της πιο πάνω εκτίμησης.
(4) Το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση έργου από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δημοσιεύεται από την περιβαλλοντική αρχή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται και κυκλοφορούν στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο.
(5) Η απόφαση για την εξαίρεση έργου σύμφωνα με τα εδάφια (1Α), (1Β) και (2) κοινοποιείται από την περιβαλλοντική αρχή, χωρίς καθυστέρηση και πριν από την έναρξη της κατασκευής του έργου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πρόσθετες προϋποθέσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας ή για έγκριση εκτέλεσης έργου.
4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διοικητικής πρακτικής, σε περίπτωση κατά την οποία-
(α) η πολεοδομική αρχή εξετάζει αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας ή
(β) το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία εξετάζει θέμα παροχής έγκρισης για εκτέλεση δημόσιου έργου
και η άδεια ή η έγκριση αφορά έργο που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Πρώτου Παραρτήματος ή του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, οι εν λόγω αρχές οφείλουν να λαμβάνουν δεόντως υπόψη ως ουσιώδη παράγοντα για τη λήψη απόφασης για χορήγηση της άδειας ή την παροχή της έγκρισης, αναλόγως της περιπτώσεως:
(i) τη γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής, η οποία ετοιμάζεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
(ii) οποιεσδήποτε παραστάσεις υποβάλλονται από άλλο κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου,
(iii) οποιεσδήποτε παραστάσεις υποβάλλονται από πρόσωπα ή αρχές που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο έχουν δικαίωμα υποβολής τέτοιων παραστάσεων
και να αναφέρουν στην απόφασή τους ότι έλαβαν υπόψη την εν λόγω γνωμάτευση ή τις παραστάσεις.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 27, 2019

Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό»Σκοπός3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει ένα πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό…
Φεβρουαρίου 02, 2019

Λατομεία

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος (ΚΕΦ.270)Κανονισμοί ΚΔΠ 108/2011 - περιέχει τέλη χρεώσεις, ενοίκιαΠαγκύπριος Σύνδεσμος ΣκυροποιώνΚ.Δ.Π. 108/2011. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί (Κανονισμοί 4, 6, 7, 8, 9, 27, 33, 34…
Ιανουαρίου 12, 2016
Beach1

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΠ 13/2015Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020…
Σεπτεμβρίου 03, 2015

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμος 102/2005

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:«Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...