Μενού...

Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ.59)

Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ.59)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Εξουσία Επάρχου να απαγορεύει επέμβαση στην παραλία, κλπ.
3Α. Φύλαξη, διάθεση κλπ., οχήματος, αντικειμένου κλπ., το οποίο απομακρύνθηκε και ευθύνη για σχετικές δαπάνες
4. Εξουσία αστυνομικών να σταματούν, ερευνούν, κατάσχουν και κατακρατούν μεταφορικό μέσο
5. Κατασκευάσματα στην παραλία
5Α. Εξουσία καθορισμού περιοχών στις οποίες απαγορεύεται ανέγερση οικοδομών
5Β. Αντικείμενα και παιγνίδια στην παραλία


5Γ. Παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων
5Δ. Απαγορευμένες ενέργειες στην παραλία
5Ε. Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να απαγορεύει τη χορήγηση αδειών
5ΣΤ. Κεντρική και Τοπικές Επιτροπές Παραλιών
5Ζ. Σχέδιο χρήσης της παραλίας
5Η. Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών
5Θ. Προσφορές
5Ι. Ιεραρχική προσφυγή
5Κ. Αδικήματα
6. Κάλυψη οχετών και επέκταση αυτών στη θάλασσα
7. Παροχή αδειών για μετακίνηση υλικών, από την παραλία
7Α. Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου για καθορισμό τύπου, όρων, τελών κλπ., αδειών
8. Προνόμιο της Δημοκρατίας επιφυλάσσεται
9. Καθαρισμός της παραλίας
10. Επιθεωρητές παραλίας
11. Εξουσία Κεντρικής Επιτροπής
12. Άδεια δεν δημιουργεί προνόμιο
13. [Διαγράφηκε]
13. Κρατικό δάσος 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 27, 2019

Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό»Σκοπός3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει ένα πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό…
Φεβρουαρίου 02, 2019

Λατομεία

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος (ΚΕΦ.270)Κανονισμοί ΚΔΠ 108/2011 - περιέχει τέλη χρεώσεις, ενοίκιαΠαγκύπριος Σύνδεσμος ΣκυροποιώνΚ.Δ.Π. 108/2011. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί (Κανονισμοί 4, 6, 7, 8, 9, 27, 33, 34…
Ιανουαρίου 12, 2016
Beach1

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΠ 13/2015Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020…
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 140/2005

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Eρμηνεία2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-"ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·"αποθήκευση CO2 σε…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...