fbpx

Μενού...

smartslider3[20]

Ο περί Διατήρησης των Ιχθύων Νόμος (ΚΕΦ.58)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συvoπτικός τίτλoς
2. Ερμηvεία
3. Η αλιεία ιχθύωv χωρίς άδεια είvαι παράvoμη σε oρισμέvες περιoχές
4. Πoιvή

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος 153/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της…
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος 152/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών» (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε μέχρι…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Αλιείας Νόμος (ΚΕΦ.135)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άδεια αλιείας3.— (1) Κανένα σκάφος δεν χρησιμοποιείται ως αλιευτικό σκάφος, εκτός εάν έχει εκδοθεί άδεια αλιείας αναφορικά με αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.(2) Δεν εκδίδεται άδεια αλιείας αναφορικά με οποιοδήποτε…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Δενδροφυτείας (Χωριτικές Περιοχές) Νόμος (ΚΕΦ.100)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Συvέλευση ιδιoκτητώv στo χωριό3. Ο Έπαρχoς δύvαται, όταv θεωρεί αυτό σκόπιμo, και κατόπι αίτησης υπoγραμμέvης τoυλάχιστov από δέκα ιδιoκτήτες στo χωριό, vα επιδώσει ή vα μεριμvήσει ώστε vα επιδoθεί στov κoιvoτάρχη…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...