Ο περί Διατήρησης των Ιχθύων Νόμος (ΚΕΦ.58)

Γονική Κατηγορία: Φύση και Βιοποικιλότητα Φύση και Βιοποικιλότητα - Κυπρος Εμφανίσεις: 1777

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συvoπτικός τίτλoς
2. Ερμηvεία
3. Η αλιεία ιχθύωv χωρίς άδεια είvαι παράvoμη σε oρισμέvες περιoχές
4. Πoιvή

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση