fbpx

Μενού...

Κανονισμός 363/2012 σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον Κανονισμό 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 995/2010, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «οικείες αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι νόμιμα εγκατεστημένος ένας οργανισμός παρακολούθησης ή υποψήφιος για αναγνώριση οργανισμός παρακολούθησης ή στο οποίο παρέχει υπηρεσίες ή προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες με την έννοια της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·
2) «επίσημοι τίτλοι σπουδών»: πτυχία, πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά τα οποία εκδίδονται από αρχή κράτους, καθορίζονται από τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους και πιστοποιούν επιτυχή ολοκλήρωση επαγγελματικής κατάρτισης·
3) «επαγγελματική πείρα»: η πραγματική και νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Άρθρο 2 Αίτηση αναγνώρισης
1. Οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ένωση οντότητα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα —εταιρεία, νομικό πρόσωπο, επιχείρηση κάθε είδους, ίδρυμα ή αρχή— μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για να αναγνωριστεί ως οργανισμός παρακολούθησης.
Η οντότητα υποβάλλει την αίτηση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, συνοδευόμενη από τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα.
2. Για να αναγνωριστεί ως οργανισμός παρακολούθησης, ένας υποψήφιος αποδεικνύει ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των άρθρων 5 έως 8 του παρόντος κανονισμού.
3. Η Επιτροπή γνωστοποιεί την παραλαβή της αίτησης και χορηγεί στον υποψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Παρέχει επίσης στον υποψήφιο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα λάβει απόφαση για την αίτηση. Η Επιτροπή ενημερώνει τον υποψήφιο σε περίπτωση που αναθεωρήσει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προκειμένου να συγκεντρώσει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα για την αξιολόγηση της αίτησης.
4. Αν μετά την παρέλευση τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης ή της τελευταίας έγγραφης ανακοίνωσης προς υποψήφιο, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη, η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση αναγνώρισης ή έχει απορρίψει την αίτηση, ενημερώνει εγγράφως τον υποψήφιο για την πρόοδο της αξιολόγησης της αίτησης.
Το πρώτο εδάφιο μπορεί να εφαρμοστεί περισσότερες από μία φορές στη διεκπεραίωση μιας αίτησης.
5. Η Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης και των δικαιολογητικών στις οικείες αρμόδιες αρχές, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την αίτηση εντός μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης.
Άρθρο 3
Πρόσθετα έγγραφα και πρόσβαση στους χώρους
1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ένας υποψήφιος ή οι οικείες αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή έγγραφα που απαιτούνται από την Επιτροπή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
2. Ο υποψήφιος παρέχει στην Επιτροπή πρόσβαση στους χώρους του για να επαληθεύσει η τελευταία αν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των άρθρων 5 έως 8. Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων τον υποψήφιο για την επίσκεψη. Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη.
Ο υποψήφιος προσφέρει την αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει τις επισκέψεις αυτές. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 26, 2015

Κανονισμός 1024/2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού 2173/2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Ο παρόν κανονισμός καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες εφαρμογής του συστήματος για τις εισαγωγές προϊόντων ξυλείας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.Άρθρο 2Για τους σκοπούς του…
Αυγούστου 26, 2015

Κανονισμός 2173/2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Άρθρο 11. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινοτικό σύστημα κανόνων εισαγωγής ορισμένων προϊόντων ξυλείας, προς εφαρμογήν του συστήματος αδειών FLEGT.2. Το σύστημα αδειών εφαρμόζεται μέσω συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τις χώρες παραγωγής…
Αυγούστου 17, 2015

Κανονισμός 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΟ παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά, καθώς και τις υποχρεώσεις των εμπόρων. Άρθρο 3…
Αυγούστου 15, 2015

Κανονισμός 607/2012 περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2012 , περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...